Jak wykorzystać Wytyczne OECD by osiągnąć zmianę. Warsztat dla NGOs z EŚW / Using the OECD Guidelines for change. Workshop for Central & Eastern Europe. 4 XII 2023 r.

Jak wykorzystać Wytyczne OECD by osiągnąć zmianę. Warsztat dla NGOs z EŚW / Using the OECD Guidelines for change. Workshop for Central & Eastern Europe. 4 XII 2023 r.

Rozpakujmy zaktualizowane Wytyczne OECD!

W czerwcu 2023 r. OECD opublikowała znacząco zaktualizowany tekst Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej.

Aby przybliżyć je organizacjom pozarządowym i szerzej, społeczeństwu obywatelskiemu w Europie Środkowo-Wschodniej, OECD Watch, której nasz instytut jest organizacją członkowską, organizuje w poniedziałek 4 grudnia br. o godz. 10.00 specjalne warsztaty, aby omówić, w jaki sposób zaktualizowane Wytyczne OECD mogą być pomocnym narzędziem dla społeczeństwa obywatelskiego i posiadaczy praw w naszym regionie – niezależnie od tego, czy chcą naprawienia szkody, pracy nad ustawodawstwem lub polityką lub współpracy ze społecznościami i innymi zainteresowanymi stronami.

Firmy z siedzibą w krajach stosujących się do Wytycznych, które prowadzą działalność w tych regionach, powinny przestrzegać standardów odpowiedzialnego postępowania w biznesie określonych w Wytycznych, a jeśli tak nie jest, społeczeństwo obywatelskie i oczywiście osoby poszkodowane, może starać się pociągnąć je do odpowiedzialności. Szczególnie że w regionie funkcjonuje wiele Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK), do których można złożyć skargę na postępowanie przedsiębiorstw.

Podczas  sesji zostaną przedstawione Wytyczne i KPK oraz ich potencjalna wartość strategiczna dla kampanii społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Swoim doświadczeniem podzielą się oprócz ekspertek OECD Watch, także przedstawiciele Bułgarskiego Centrum Biznesu i Praw Człowieka, Fundacji Frank Bold oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka (Beata Faracik). Będzie także przestrzeń na rozmowę i wysłuchanie głównych priorytetów organizacji i obaw związanych z odpowiedzialnością korporacyjną.

Podczas sesji zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język bułgarski i język polski, a na życzenie (w zależności od zapotrzebowania) może być także zapewnione tłumaczenie na inne języki regionu.

Poniedziałek – 4 grudnia 2023 r. , 10:00 (Warszawa, CET) / 11:00 (EET) Register here (ZOOM)

 

Let’s unpack the updated OECD Guidelines! In June the OECD released significantly updated text for the OECD Guidelines for Multinationals Enterprises on Responsible Business Conduct.

In June 2023, the OECD released significantly updated text as part of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct.

On Monday 4th December, OECD Watch will host a dedicated workshop for civil society in Central & Eastern Europe to discuss how the updated OECD Guidelines can be a helpful tool for civil society and rights holders in this region – whether you are seeking remedy for harm, working on legislation or policy, or engaging with communities and other stakeholders.

Companies based in Guidelines-following countries that are operating in these regions should follow the responsible business conduct standards in the Guidelines and, if they don’t, civil society may seek to hold them accountable. Additionally, a number of National Contact Points (NCPs) exist in this region.

This session will introduce the Guidelines and NCPs and their potential strategic value to civil society campaigns in the region and also give space to hear what your main priorities and concerns are related to corporate accountability.

Simultaneous interpretation from English to Bulgarian and Polish will be provided during the session, and other languages can be organised upon request (subject to demand).

Poniedziałek – 4 grudnia 2023 r. , 10:00 (Warszawa, CET) / 11:00 (EET) Register here (ZOOM)

 

Szacunek i ochrona w białych rękawiczkach. Konferencja prasowa

Szacunek i ochrona w białych rękawiczkach. Konferencja prasowa

24 października 2023 r. w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu pt.: „Biznes i prawa człowieka. Ochrona i szacunek w białych rękawiczkach”. 

Beata Faracik, LL.M., Współzałożycielka & Prezeska Zarządu PIHRB oraz Bartosz Kwiatkowski, Wiceprezes Zarządu PIHRB i Dyrektor Fundacji Frank Bold Polska przedstawili na niej:

 • naszą ocenę stanu przestrzegania praw człowieka w kontekście biznesu w Polsce i na świecie
 • aktualny kontekst społeczny i legislacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem CSDDD) wraz z jego konsekwencjami dla globalnych łańcuchów dostaw
  oraz
 • nasze postulaty do polskiego rządu i biznesu.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB) wraz z innymi organizacjami pozarządowymi uważnie śledzi problematykę poszanowania praw człowieka w codziennej działalności biznesu (Business & Human Rights, BHR) i z niepokojem zauważa, że ginie ona w morzu ogólnych deklaracji, tymczasowych lub wręcz fasadowych rozwiązań i ciągnących się latami negocjacji legislacyjnych. Dobre przykłady biznesowe są wyjątkiem a firmy i tak zwykle pytają: „czy rzeczywiście MUSIMY to robić”? Zysk lub jego brak często dosłownie przesądzają o ludzkich losach. Bierność państwa i brak rozwiązań systemowych stanowiących zachętę do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i poszanowaniem praw ludzi i dbałością o planetę pogłębiają ten problem. A nasza globalna wioska nie jest już w stanie dłużej znosić nierówności i – nawet jeśli nie chcemy patrzeć – nie radzi sobie z kryzysem klimatycznym i migracyjnym, z wyzyskiem ludzi, w tym dzieci.

Wybory parlamentarne w naszym kraju i perspektywa utworzenia nowego rządu oraz ostatnia faza prac nad europejską Dyrektywą w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang.: Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)to dobry moment by ten temat nagłośnić.
Pełny tekst informacji prasowej można pobrać poniżej:

Dzielimy się doświadczeniem podczas seminarium Rady Europy nt. handlu ludźmi do celów pracy przymusowej (13.06.2023)

Dzielimy się doświadczeniem podczas seminarium Rady Europy nt. handlu ludźmi do celów pracy przymusowej (13.06.2023)

O ile poprzednie lata były zdominowane przez prace nad narzędziami wspierającymi przedsiębiorstwa w identyfikacji i przeciwdziałaniu pracy przymusowej, teraz czas na dzielenie się doświadczeniem w tym zakresie, a także włączenie się w popularyzację Recommendation CM/Rec (2022)21 on preventing and combating trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation, przyjętych przez Komitet Ministrów Rady Europy 27 września 2022 r. Okazją po temu będzie seminarium na ów temat organizowane w Warszawie już 13 czerwca br. Mamy nadzieję, że wydarzenie to zachęci polską administrację do podjęcia w końcu bardziej zdecydowanych kroków legislacyjnych, które ułatwią ściganie przestępstw tego rodzaju.

W seminarium reprezentować środowisko pozarządowe będzie prezeska PIHRB, Beata Faracik, która podzieli się doświadczeniem w sesji pt. „Corporate responsibility and corporate liability”.

Pliki do pobrania:

 

Warsztaty „BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN TIMES OF AGGRESSION ON UKRAINE”, New University, Lublana

Żałujemy, że wciąż musimy podejmować temat praw człowieka w obliczu konfliktów zbrojnych. Jednak warsztaty zorganizowane przez prof. Jerneja Letnara Černiča w Nova University w Lublanie (Słowenia) w dniu 7 marca 2023 r. a więc nieco ponad rok od napaści Rosji na Ukrainę i niemal co do dnia rok od pierwszego webinaru na ten temat zorganizowanego przez nas, były okazją do oceny sytuacji i podsumowania, której trudno nam było sobie odmówić. Oby jak najwięcej podmiotów – firm i organizacji – miało pełną świadomość swojego wpływu w sytuacji konfliktu i podejmowała odpowiedzialne działania.
W warsztacie uczestniczyła prezeska PIHRB, Beata Faracik. 

Program wydarzenia można pobrać – tutaj.

Dołącz do nas na sesję dot. EŚW podczas 11. Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka już 28 listopada 2022!

Dołącz do nas na sesję dot. EŚW podczas 11. Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka już 28 listopada 2022!

Już w poniedziałek, 28 listopada br., o godzinie 10.00 zapraszamy na poświęconą EŚW sesję – jedną z dwóch sesji rozpoczynających 11. Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka – współorganizowaną po raz kolejny przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (Polish Institute for Human Rights and Business) wraz z UN Working Group Business and Human Rights oraz Yaroslav Mudryi National Law University (z niezastąpioną Olena Uvarova jako moderatorką).

W tym roku, zgodnie z tematem przewodnim Forum, skupimy się na dialogu z interesariuszami – w szczególności osobami świadczącymi pracę – w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krajach Kaukazu.

Udział w Forum wymaga rejestracji ale na szczęście – dzięki formule hybrydowej – nie wymaga wizyty w Genewie ?

Szczegółowe informacje o sesji są dostępne na dedykowanej jej stronie oraz poniżej, zaś inforamcje o Forum znajdziecie tutaj:

 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE: REGIONAL TRENDS & STAKEHOLDER DIALOGUE 

Interpretation available in English and Russian

Session organized by the UN Working Group on Business and Human Rights, in collaboration with Polish Institute for Human Rights and Business (PL) and Y. Mudryi National Law University (UA)

Brief description of the session:
In the Central and Eastern Europe (CEE) region, following the transition from centrally-planned economies to capitalism, legal frameworks are often designed to promote the private sector. In some cases, particularly where there is entrenched corruption, this can lead to business exemptions from their obligations to respect human rights. In addition, informal employment and unemployment are increasingly widespread problems in the region, while legislation is lagging behind, leaving those working in the gig economy vulnerable and unprotected. These issues are being exacerbated and perpetuated by toxic working culture, ‘feudal’ management styles and a lack of engagement with stakeholders in the region. In this context, the upcoming European Union framework on mandatory human rights due diligence – which will have a spillover effect on the broader region due to supply chain structures – has a chance to provide an opportunity to address some of these issues, but risks sending insufficiently strong signals about the importance of meaningful and safe stakeholder engagement.

Key objectives of the session:
The session aims to touch on:

 • New forms of labour relationships, with a focus on flexibility and vulnerability
 • Importance of stakeholder dialogue
 • De-regulation and its impact on labour rights
 • Gender discrimination in the workplace
 • Provision of essential goods and services during armed conflict while ensuring respect for the rights of their employees
 • Voluntary and mandatory human rights due diligence (HRDD), including heightened HRDD

Key discussion questions:

 • How should vulnerable labour relationships be challenged and corrected/improved?
 • What characterizes a good and meaningful stakeholder dialogue with workers (employees, contracted workers, temporary workers, delegated workers, people employed on civil law contracts, people on involuntary self-employement on B2B contract, etc.)?
 • How should effective remedies be designed and implemented, and how should access to them be secured and ensured?

Background to the discussion:
The region faces a multitude of issues, which range from unfruitful efforts to develop strategies on labour law protections, to challenges to uphold workers’ rights during crises, including the COVID-19 pandemic and Russia’s invasion of Ukraine. This general context makes the position of employees especially precarious and increases vulnerabilities of those who suffer from discrimination and don’t have access to effective remedies. To address these issues, among others, requires efforts from States, business and CSOs to develop mechanisms to avoid the risk of silence on salient human rights abuses in labour relationships.

Additional background documents:

Join us at the 3rd UN Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia!

Join us at the 3rd UN Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia!

The updated agenda can be found here.

Join us at the 3rd UN Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia on 10 November 2022!

UNDP in Europe and Central Asia and the UN Working Group on Business and Human Rights are organizing the event.

In this year’s edition, we will reflect on challenges and opportunities in promoting the implementation of the UNGPs in the region in light of ongoing socio-economic, humanitarian, and conflict-related crises.

As PIHRB we will be present in two sessions:
1.Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia: the state of play – during which trends and challenges to BHR in EE&CA Region will be discussed, following the lauch of the UNDP Scoping Study findings on the Implementation of UNGPs in Eastern Europe and Central Asia.
2.
The path to a regional Roadmap in Eastern Europe and
Central Asia – when Beata Faracik, will summarise the discussion and present the way forward. For the full programme  please refer to: https://www.businesshumanrights-ecis.com/

The Forum will be held in a hybrid format (virtual and in Istanbul) on 10 November 2022 – 07:00-15:30 Central European Time (CET)/09:00-17:30 Istanbul time (TRT).

Register now: https://lnkd.in/eCBZgQf

Skip to content