Powstała Karta Praw Dziecka w Biznesie!

Powstała Karta Praw Dziecka w Biznesie!

Już za kilka dni (20 września 2023r.) pierwsze firmy i organizacje podpiszą Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Jak czytamy na stronie FOB, inicjatora Karty: Celem Karty Praw Człowieka w Biznesie „jest inspirowanie i mobilizowanie przedsiębiorstw do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci w całym łańcuchu wartości. Zawiera ona zapisy m.in. o tworzeniu miejsca pracy przyjaznego dla rodziców i wspieraniu ich w godzeniu ról społecznych, odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów oraz usług adresowanych do dzieci, wdrażaniu standardów dot. wykorzystywania wizerunku dziecka, wymaganiach dla dostawców oraz partnerów biznesowych i społecznych.”

„Nie ma dzieci, są ludzie” – powstała Karta Praw Dziecka w Biznesie – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)

Oficjalna premiera Karty Praw Człowieka w Biznesie odbyła się 17 lipca 2023r. podczas specjalnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka, przy ogromnym wsparciu jego przewodniczącej, pani posłanki Moniki Rosy.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu z przyjemnością zaangażował się we współtworzenie Karty, wraz z innymi organizacjami i instytucjami. Będziemy również w gronie jej pierwszych sygnatariuszy. Uroczystość odbędzie się 20 września 2023, w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” na trzecim piętrze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie w godzinach 13:00-16:30.

Podpisaniu Karty Praw Dziecka w Biznesie towarzyszyć będą warsztaty wokół jej tematyki. Pierwszy z nich, prowadzony przez dr Joannę Szymonek z Polskiego Instytut Praw Człowieka i Biznesu koncentrował się będzie wokół wyzwań organizacyjnych i zarządczych związanych  z realizacją praw dziecka oraz narzędzi za pomocą których można na te wyzwania odpowiadać. Czytaj więcej o wydarzeniu – link poniżej.

Pierwsze firmy podpiszą Kartę Praw Dziecka w Biznesie – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)

Pobierz pełen tekst Karty Praw Dziecka w Biznesie: 

Forum Zrównoważonego Rozwoju Forbes

Forum Zrównoważonego Rozwoju Forbes

Na zaproszenie Forbes Polska, 25 czerwca wzięliśmy udział w #Forumzrównoważonegorozwoju 2023, z bardzo ciekawą ścieżką tematyczną, rozpoczynającą się od:
? pokazania sytuacji w Ghanie (gdzie wiele produktów zaczyna oraz kończy swoje życie, co bardzo negatywnie wpływa na jej mieszkańców) oraz
? rozmowy z Omenaa Mensah, założycielką Omenaa Foundation skupiającą się na tym ile można zrobić dobrego, gdy się bardzo chce;

poprzez dyskusję na temat:

? zrównoważonych łańcuchów dostaw
? zrównoważonych budynków
? cyrkularności
? podróży i e-handel

po, ciągle ważny:

? D&I w biznesie

Rozmowy na temat łańcuchów dostaw i łańcucha wartości to jeden z topowych tematów w świetle powstających nowych legislacji na poziomie UE (np. #CSDDD) i uaktualniania międzynarodowych standardów w zakresie prowadzenia zrównoważonego biznesu przed przedsiębiorstwa (#OECD Guidelines). Pojęcia takie jak #downstream#upstream #valuechain oraz #duediligence (należyta staranność) wciąż wymagają wyjaśniania, przede wszystkim po to, by PRZECIWDZIAŁAĆ naruszeniom praw człowieka w działalności gospodarczej, co – w panelu prowadzonym przez Magdalenę Krukowską – z zaangażowaniem argumentowała w Beata Faracik, prezeska PIHRB.

Forbes Polska – gratulujemy inicjatywy i dziękujemy wszystkim panelistkom i panelistom za dyskusję. Zapraszamy też do obejrzenia krótkich wypowiedzi ekspertek i ekspertów biorących udział konferencji.

Zobacz program całej konferencji.

 

Autorka zdjęcia na górze strony: Alicja Żebruń

Dzielimy się doświadczeniem podczas seminarium Rady Europy nt. handlu ludźmi do celów pracy przymusowej (13.06.2023)

Dzielimy się doświadczeniem podczas seminarium Rady Europy nt. handlu ludźmi do celów pracy przymusowej (13.06.2023)

O ile poprzednie lata były zdominowane przez prace nad narzędziami wspierającymi przedsiębiorstwa w identyfikacji i przeciwdziałaniu pracy przymusowej, teraz czas na dzielenie się doświadczeniem w tym zakresie, a także włączenie się w popularyzację Recommendation CM/Rec (2022)21 on preventing and combating trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation, przyjętych przez Komitet Ministrów Rady Europy 27 września 2022 r. Okazją po temu będzie seminarium na ów temat organizowane w Warszawie już 13 czerwca br. Mamy nadzieję, że wydarzenie to zachęci polską administrację do podjęcia w końcu bardziej zdecydowanych kroków legislacyjnych, które ułatwią ściganie przestępstw tego rodzaju.

W seminarium reprezentować środowisko pozarządowe będzie prezeska PIHRB, Beata Faracik, która podzieli się doświadczeniem w sesji pt. „Corporate responsibility and corporate liability”.

Pliki do pobrania:

 

Aktualizacja OECD Guidelines i stanowisko OECD Watch w tej sprawie.

Aktualizacja OECD Guidelines i stanowisko OECD Watch w tej sprawie.

W dniu 8 czerwca 2023 r. OECD opublikowała aktualizację Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych.
Negocjacje w ich sprawie nieuchronnie wiązały się z kompromisami. Niemniej jednak OECD Watch uważa, że ich wynik jest pozytywny. Większość poprawek sprawia, że ten globalny standard odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (RBC) staje się mocniejszy. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska OECD Watch, którego PIHRB jest członkiem.

Piętnaście studiów przypadku w Regionie CEE & CA. Premiera publikacji!

Piętnaście studiów przypadku w Regionie CEE & CA. Premiera publikacji!

 

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy najnowszą publikację, która jednocześnie wieńczy pracę uczestników Summer Academy of Human Rights and Business in CEE & CA pt.: „How not to make business and human rights in CEE & CA. Jest to zbiór 15 studiów przypadku z regionu, które pokazują możliwe i istniejące ryzyka dla praw człowieka oraz środowiska naturalnego. Zapraszamy do lektury!

Czy 1 czerwca 2023 zapisze się w historii praw człowieka i biznesu

Czy 1 czerwca 2023 zapisze się w historii praw człowieka i biznesu

Edukacja, prawo zapobiegające nadużyciom i dające dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz należyta staranność w prowadzeniu działalności biznesowej. Okazuje się, że w XXI w. wciąż mamy z tym problem. System, który powinien wspierać, ciągle kuleje. 1 czerwca 2023 jest szansa na rehabilitację. Parlament Europejski będzie głosował za kompromisowym projektem Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD). Ratunkiem dla progresywnych rozwiązań jest wyłącznie głos na „TAK”.

Tego samego dnia rozpoczyna się w Warszawie 1 Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka i Biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej organizowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB) oraz Narodowy Uniwersytet Prawa im. Jarosława Mądrego (YMNLU) w Charkowie. W dobie globalizacji rozmowa o europejskich sprawach wyłącznie
w europejskim gronie byłaby krótkowzroczna; bo przecież łańcuchy wartości wielkich koncernów sięgają daleko poza granice Unii Europejskiej (UE) a dla praw człowieka granice
w ogóle nie istnieją. Zwiększanie sieci osób, które o te prawa będą walczyć wydaje się być koniecznością.
Zobacz pełen tekst informacji prasowej.

Skip to content