Panie ministrze, proszę zagłosować na „TAK”

Panie ministrze, proszę zagłosować na „TAK”

Już w najbliższy czwartek, 1 grudnia, prawdopodobnie zakończy się pierwsza runda negocjacji w sprawie Dyrektywy CSDD (Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Piszemy „prawdopodobnie”, bo wszystko zależeć będzie od głosowania ministrów, którzy przyjadą na spotkanie COMPET (Rada ds. konkurencyjności).

Tekst w negocjowanym obecnie kształcie z pewnością nie jest marzeniem społeczeństwa obywatelskiego, ale uważamy, że powinien zostać przyjęty i poddany dyskusjom na dalszych etapach legislacyjnych. Blokowanie go teraz może bardzo negatywnie odbić się na kształcie przyszłej dyrektywy.

Dlaczego to jest tak ważne? Choć nazwa dyrektywy bezpośrednio na to nie wskazuje, ten projekt Komisji Europejskiej na długo zdefiniuje podejście do ochrony PRAW CZŁOWIEKA oraz stworzenia mechanizmów naprawczych w przypadku ich łamania. Dokładnie z tego powodu społeczeństwo obywatelskie w całej Europie uważnie śledzi rozwój prac nad tym dokumentem.

50 organizacji SO skierowało wczoraj list to właściwych ministrów, którzy spotkają się na czwartkowych negocjacjach. Załączamy treść listu poniżej.
Można również zapoznać się z angielską wersją listu opublikowaną przez European Coalition for Corporate Justice.

 

Inwestorzy chcą ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD

Inwestorzy chcą ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD

142 sygnatariuszy (reprezentujących aktywa wartości około 1,5 biliona USD ) z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji Europejskiej dotyczący Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) oraz jej cel, jakim jest zakotwiczenie kwestii praw człowieka i ochrony środowiska w działalności i w ładzie korporacyjnym spółek.

Dołącz do nas na sesję dot. EŚW podczas 11. Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka już 28 listopada 2022!

Dołącz do nas na sesję dot. EŚW podczas 11. Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka już 28 listopada 2022!

Już w poniedziałek, 28 listopada br., o godzinie 10.00 zapraszamy na poświęconą EŚW sesję – jedną z dwóch sesji rozpoczynających 11. Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka – współorganizowaną po raz kolejny przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (Polish Institute for Human Rights and Business) wraz z UN Working Group Business and Human Rights oraz Yaroslav Mudryi National Law University (z niezastąpioną Olena Uvarova jako moderatorką).

W tym roku, zgodnie z tematem przewodnim Forum, skupimy się na dialogu z interesariuszami – w szczególności osobami świadczącymi pracę – w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krajach Kaukazu.

Udział w Forum wymaga rejestracji ale na szczęście – dzięki formule hybrydowej – nie wymaga wizyty w Genewie 🙂

Szczegółowe informacje o sesji są dostępne na dedykowanej jej stronie oraz poniżej, zaś inforamcje o Forum znajdziecie tutaj:

 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE: REGIONAL TRENDS & STAKEHOLDER DIALOGUE 

Interpretation available in English and Russian

Session organized by the UN Working Group on Business and Human Rights, in collaboration with Polish Institute for Human Rights and Business (PL) and Y. Mudryi National Law University (UA)

Brief description of the session:
In the Central and Eastern Europe (CEE) region, following the transition from centrally-planned economies to capitalism, legal frameworks are often designed to promote the private sector. In some cases, particularly where there is entrenched corruption, this can lead to business exemptions from their obligations to respect human rights. In addition, informal employment and unemployment are increasingly widespread problems in the region, while legislation is lagging behind, leaving those working in the gig economy vulnerable and unprotected. These issues are being exacerbated and perpetuated by toxic working culture, ‘feudal’ management styles and a lack of engagement with stakeholders in the region. In this context, the upcoming European Union framework on mandatory human rights due diligence – which will have a spillover effect on the broader region due to supply chain structures – has a chance to provide an opportunity to address some of these issues, but risks sending insufficiently strong signals about the importance of meaningful and safe stakeholder engagement.

Key objectives of the session:
The session aims to touch on:

  • New forms of labour relationships, with a focus on flexibility and vulnerability
  • Importance of stakeholder dialogue
  • De-regulation and its impact on labour rights
  • Gender discrimination in the workplace
  • Provision of essential goods and services during armed conflict while ensuring respect for the rights of their employees
  • Voluntary and mandatory human rights due diligence (HRDD), including heightened HRDD

Key discussion questions:

  • How should vulnerable labour relationships be challenged and corrected/improved?
  • What characterizes a good and meaningful stakeholder dialogue with workers (employees, contracted workers, temporary workers, delegated workers, people employed on civil law contracts, people on involuntary self-employement on B2B contract, etc.)?
  • How should effective remedies be designed and implemented, and how should access to them be secured and ensured?

Background to the discussion:
The region faces a multitude of issues, which range from unfruitful efforts to develop strategies on labour law protections, to challenges to uphold workers’ rights during crises, including the COVID-19 pandemic and Russia’s invasion of Ukraine. This general context makes the position of employees especially precarious and increases vulnerabilities of those who suffer from discrimination and don’t have access to effective remedies. To address these issues, among others, requires efforts from States, business and CSOs to develop mechanisms to avoid the risk of silence on salient human rights abuses in labour relationships.

Additional background documents:

Raportowanie według nowych zasad! Parlament Europejski przyjmuje CSRD.

Raportowanie według nowych zasad! Parlament Europejski przyjmuje CSRD.

10 listopada 2022 Parlament Europejski przyjął zdecydowaną większością głosów (+525/-60/ø28) projekt Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju (CSRD). Oznacza to wzmocnienie obowiązków firm w zakresie ujawniania informacji o ich ryzyku i wpływie na zrównoważony rozwój oraz przyjęcie obowiązkowych standardów UE obejmujących kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG).

Rządy 27 państw członkowskich są teraz odpowiedzialne za zapewnienie, że ich ustawodawstwo krajowe uwzględni zmiany i przygotuje firmy do rozpoczęcia raportowania według nowych zasad i standardów.

Dlaczego jest to ważne? CSRD leży na styku kilku elementów szerszej polityki  UE i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia kluczowych celów Europejskiego Zielonego Ładu, Prawa Klimatycznego UE, agendy zrównoważonego finansowania lub planu REPower UE. Celem reformy jest skierowanie państw UE na drogę  do wypełnienia zobowiązań Porozumienia Paryskiego, osiągnięcia celów UE w zakresie redukcji emisji i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, jak również wypełnienia zobowiązań UE w zakresie różnorodności biologicznej oraz – co jest dla nas szczególnie ważne – praw człowieka.

Nowe przepisy i standardy UE mają rozwiązać poważne problemy związane z jakością, spójnością i porównywalnością informacji o zrównoważonym rozwoju ujawnianych przez przedsiębiorstwa, a także wkorzenić szeroko rozpowszechnione praktyki typu greenwashing.

Osiągnięcie międzynarodowej standaryzacji i równych szans jest ważne i leży w interesie UE.

Tłumaczenie na podstawie: The EU Parliament votes to confirm new transparency obligations for companies on sustainability and starts the clock for mandatory reporting | Alliance for Corporate Transparency

Zdjęcie: Lucas (Pexels).

 

Join us at the 3rd UN Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia!

Join us at the 3rd UN Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia!

The updated agenda can be found here.

Join us at the 3rd UN Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia on 10 November 2022!

UNDP in Europe and Central Asia and the UN Working Group on Business and Human Rights are organizing the event.

In this year’s edition, we will reflect on challenges and opportunities in promoting the implementation of the UNGPs in the region in light of ongoing socio-economic, humanitarian, and conflict-related crises.

As PIHRB we will be present in two sessions:
1.Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia: the state of play – during which trends and challenges to BHR in EE&CA Region will be discussed, following the lauch of the UNDP Scoping Study findings on the Implementation of UNGPs in Eastern Europe and Central Asia.
2.
The path to a regional Roadmap in Eastern Europe and
Central Asia – when Beata Faracik, will summarise the discussion and present the way forward. For the full programme  please refer to: https://www.businesshumanrights-ecis.com/

The Forum will be held in a hybrid format (virtual and in Istanbul) on 10 November 2022 – 07:00-15:30 Central European Time (CET)/09:00-17:30 Istanbul time (TRT).

Register now: https://lnkd.in/eCBZgQf

„Różnorodność i kultura włączająca.” – w tłumaczeniu na j. angielski i j. rosyjski

„Różnorodność i kultura włączająca.” – w tłumaczeniu na j. angielski i j. rosyjski

Sprawdzony poradnik na temat zarządzania różnorodnością i budowania kultury włączenia już dostępny w angielskiej i rosyjskiej wersji językowej. Premiera 27 października 2022 r.

Publikacja „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”, która powstała w czerwcu 2021 r., w wyniku prac grupy roboczej D&I Roundtable*, powołanej przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu i Divercity+, została przetestowana i sprawdzona przez dziesiątki organizacji biznesowych. Okazała się praktycznym i przydatnym narzędziem w tworzeniu i kształtowaniu włączającej kultury organizacyjnej. Osoby zajmujące się różnorodnością w swoich instytucjach, korzystające z poradnika, podkreślały jego pragmatyczny charakter oraz przyjazną formę. Głosom tym towarzyszyło przekonanie, że oprócz wersji polskiej, przewodnik byłby niezmiernie przydatny również w innych wersjach językowych. Zapadła więc decyzja, że publikacja zostanie przetłumaczona na języki angielski oraz rosyjski.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie życzliwość i finansowe wsparcie Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz organizacji Center for International Private Enteprise (CIPE), która współpracuje z lokalnymi liderkami i liderami biznesu na całym świecie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, demokratycznego zarządzania oraz włączenia społecznego. Na wielkie podziękowania zasługują również: studio developerskie CD Projekt Red oraz firma technologiczna Netguru.

Mamy nadzieję, że nowe wersje językowe poradnika dotrą do wielu osób zajmujących się tematyką różnorodności w swoich organizacjach na całym świecie. Szczególnie zależy nam na krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Centralnej Azji, gdzie podobnych narzędzi jest niewiele a wyzwania, z jakimi mierzą się praktycy i praktyczki – duże”, mówi Beata Faracik, Prezeska PIHRB „Dlatego właśnie, oprócz języka angielskiego starałyśmy i staraliśmy się, by przewodnik dostępny był we wciąż powszechnie używanym w regionie CEE&CA języku rosyjskim.
Wiele polskich organizacji biznesowych, które mają strukturę międzynarodową na co dzień pracuje w języku angielskim. Tłumaczenie publikacji to również działanie służące zwiększeniu jej dostępności i inkluzywna odpowiedź na różnorodność używanych języków. To także zabieg ułatwiający takim organizacjom wypracowanie spójnych standardów budowania kultury włączenia.” – dodaje Dominika Sadowska, założycielka Divercity+ a zarazem redaktorka merytoryczna publikacji.

Przewodniki można pobrać na stronie internetowej Instytutu.

 

  • D&I Roundtable to grupa osób zajmujących się zarządzaniem różnorodnością i budowaniem kultury włączającej w kilkunastu różnych organizacjach i przedsiębiorstwach. Grupa została zainicjowana i była prowadzona przez Divercity+ i Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.
Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Skip to content