Konferencja międzynarodowa „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD”, 26.1.2024

Konferencja międzynarodowa „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD”, 26.1.2024

W dniu 26 stycznia 2024 r., w godzinach popołudniowych, odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD. Wnioski z funkcjonowania niemieckich i francuskich regulacji w sprawie należytej staranności dot. praw człowieka” (strona internetowa konferencji:  wersja polskawersja angielska), zorganizowana z inspiracji Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Naczelną Radą Adwokacką i przy wsparciu partnerów wydarzenia – kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Eversheds Sutherland Poland.  W wydarzeniu uczestniczyło ok. 80 osób osobiście i ponad 150 online.

Koniec stycznia 2024 r. był dobrym momentem by przybliżyć polskiej publiczności, w szczególności prawnikom, przedstawicielom administracji publicznej oraz politykom projekt dyrektywy dot. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD, CS3D). Zawarcie w połowie grudnia 2023 r. w ramach negocjacji treści projektu politycznego porozumienia w najbardziej kontrowersyjnych kwestiach, przybliżyło znacząco bowiem szanse na przyjęcie tej dyrektywy – kolejnej w pakiecie Zielonego Ładu – jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. O ile nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, finalny kształt dyrektywy poznamy już wiosną 2024 r.

W Polsce dotychczas szersza dyskusja nad tą dyrektywą nie miała miejsca. I to mimo, że idzie ona znacznie dalej niż – owiana legendą wymagającej – dyrektywa dot. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) wraz z ESRS’ami, a jej przyjęcie pociągnie za sobą zmiany w wielu ustawach w tym m.in. w KSH. Dyrektywa zawiera wiele przepisów, które w mniejszym lub większym stopniu będą przełomowe dla sposobu w jaki powinna być prowadzona działalność gospodarcza. Wyjątkiem na tym tle są prace Grupy Roboczej ds. należytej staranności funkcjonującej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy MFIPR, przy czym grono jej członków jest ograniczone. Jeśli chodzi o poziom UE, projekt Komisji Europejskiej poprzedzony był niezwykle szczegółową analizą zrealizowaną na zlecenie KE oraz szeregiem analiz zleconych przez Parlament Europejski (m.in. Krajewski & Faracik „Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence„, 2020),

Konferencja miała na celu zmienić ten stan rzeczy i rozpocząć publiczną dyskusję o projekcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa CSDD; Corporate Sustainability Due Dilligence Directive, CSDDD lub CS3D).

W konferencji wzięli udział eksperci zagraniczni: prof. David Snyder, Profesor Prawa, Dyrektor Programu Prawa Gospodarczego, American University – Washington College of Law, prof. Martijn Scheltema, adwokat – partner, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., Stéphane Brabant, starszy partner, Paris Avocat à la Cour, Trinity International AARPI, Bettina Brown, German Institute for Human Rights, Daniel Schönfelder, LL.M. (Bogota), ale także – co niezwykle istotne – praktycy prawa oraz wysocy przedstawiciele polskiej administracji publicznej, w tym r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości, Monika Kusina-Pycińska, Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Funduszy i dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

W pierwszej częśći wydarzenia przybliżono osobom uczestniczącym treść dyrektywy i projekty narzędzi opracowanych w celu wsparcia przedsiębiorstw w sprostaniu oczekiwaniom wynikającym z dyrektywy.  Następnie omówiono rozwiązania wspierające odpowiedzialne praktyki zakupowe, w szczególności wzorcowe klauzule umowne – tak w wersji ABA jak i zaawansowanym projekcie European model contract clauses for supply chain wychodzącym naprzeciw postanowieniom dyrektywy dot. planów opublikowania przez Komisję Europejską wzorcowych klauzul umownych. (Więcej o projekcie EMC tutaj).  

W drugiej części konferencji skupiono się na kwestiach związanych z egzekwowaniem przez administrację publiczną wdrażania przez firmy regulacji dot. obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka, w szczególności w zakresie dotyczącym powołania tzw. Supervisory Authorities. Punktem wyjścia do dyskusji będą prezentacje praktyków prawa prezentujące wnioski z wdrażania krajowych regulacji dot. obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka we Francji i Niemczech. 

PROGRAM

Program konferencji w wersji PDF pobierz TUTAJ.

Strona internetowa konferencji:  wersja polskawersja angielska

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI 

   

Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego „Discount workers”, 8 grudnia 2023 r., Kino „Atlantic”

Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego „Discount workers”, 8 grudnia 2023 r., Kino „Atlantic”

Polish Institute for Human Rights and Business has the pleasure to invite you to a screening of a documentary: „Discount Workers”, followed by a discussion with its director: Christopher Patz.
???? Please join us on Fri, Dec 8th, at 18:00, Kino ATLANTIC and book your FREE seat here: https://tinyurl.com/ya8h7hf4
???? The screening is a WATCH DOCS FESTIVAL 2023 accompanying event.
???? The event is FREE OF CHARGE and it will be held in ENGLISH.
???? Please, secure your seat by registering at: https://forms.gle/hb4WMUXTKHSS5diAA
You can see trailer – here 🙂
This is the story of a struggle for justice, which reveals how change is coming from those at the end of the value chain.
In September 2012 a fire broke out in a textile factory in Karachi, Pakistan. Due to the complete lack of fire safety measures, around 260 workers perished in the flames.
The workers were producing jeans for the German retailer KiK! (Customer is King!) and just two weeks before the fire, the factory had been certified as safe by the Italian auditing company, RINA Services.
Saeeda is a widow who lost her only son in the disaster. She leads the families and victims to bring the first ever transnational human rights case by overseas victims against a German company before German courts.
—- —- —-
Od kilku dni w Warszawie trwa już 23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. A my chcemy zaprosić Was na wydarzenie towarzyszące: pokaz filmu „Discounted workers”.
We wrześniu 2012 r. w fabryce tekstyliów w Karaczi w Pakistanie wybuchł pożar. Z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń w płomieniach zginęło 260 osób, które szyły dżinsy dla niemieckiego sprzedawcy KiK. Znamienne, że zaledwie dwa tygodnie przed pożarem włoska firma audytorska RINA Services przyznała fabryce certyfikat bezpieczeństwa. Film opowiada o Saeedzie, która w katastrofie straciła jedynego syna i walczy o sprawiedliwość.
Gościem specjalnym pokazu będzie reżyser filmu Christopher Patz, z którym porozmawiamy po zakończeniu seansu. Wydarzenie odbędzie się w kinie Atlantic w Warszawie w piątek 8 grudnia br. o godz. 18.00.  Zachęcamy do udziału!
Kilka ważnych informacji:
✅Pokaz filmu i rozmowa będą w j. angielskim.
✅Wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy.
✅Wydarzenie na FB i więcej informacji: https://fb.me/e/1dtusF4dN
Jak wykorzystać Wytyczne OECD by osiągnąć zmianę. Warsztat dla NGOs z EŚW / Using the OECD Guidelines for change. Workshop for Central & Eastern Europe. 4 XII 2023 r.

Jak wykorzystać Wytyczne OECD by osiągnąć zmianę. Warsztat dla NGOs z EŚW / Using the OECD Guidelines for change. Workshop for Central & Eastern Europe. 4 XII 2023 r.

Wykorzystanie wytycznych OECD do zmian – Europa Środkowo-Wschodnia

Using the OECD Guidelines for change – Central and Eastern Europe

ROZPAKUJMY ZAKTUALIZOWANE WYTYCZNE OECD!

W czerwcu 2023 r. OECD opublikowała znacząco zaktualizowany tekst Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej.

Aby przybliżyć je organizacjom pozarządowym i szerzej, społeczeństwu obywatelskiemu w Europie Środkowo-Wschodniej, OECD Watch, której nasz instytut jest organizacją członkowską, organizuje w poniedziałek 4 grudnia br. o godz. 10.00 specjalne warsztaty, aby omówić, w jaki sposób zaktualizowane Wytyczne OECD mogą być pomocnym narzędziem dla społeczeństwa obywatelskiego i posiadaczy praw w naszym regionie – niezależnie od tego, czy chcą naprawienia szkody, pracy nad ustawodawstwem lub polityką lub współpracy ze społecznościami i innymi zainteresowanymi stronami.

Firmy z siedzibą w krajach stosujących się do Wytycznych, które prowadzą działalność w tych regionach, powinny przestrzegać standardów odpowiedzialnego postępowania w biznesie określonych w Wytycznych, a jeśli tak nie jest, społeczeństwo obywatelskie i oczywiście osoby poszkodowane, może starać się pociągnąć je do odpowiedzialności. Szczególnie że w regionie funkcjonuje wiele Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK), do których można złożyć skargę na postępowanie przedsiębiorstw.

Podczas  sesji zostaną przedstawione Wytyczne i KPK oraz ich potencjalna wartość strategiczna dla kampanii społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Swoim doświadczeniem podzielą się oprócz ekspertek OECD Watch, także przedstawiciele Bułgarskiego Centrum Biznesu i Praw Człowieka, Fundacji Frank Bold oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka (Beata Faracik). Będzie także przestrzeń na rozmowę i wysłuchanie głównych priorytetów organizacji i obaw związanych z odpowiedzialnością korporacyjną.

Podczas sesji zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język bułgarski i język polski, a na życzenie (w zależności od zapotrzebowania) może być także zapewnione tłumaczenie na inne języki regionu.

Poniedziałek – 4 grudnia 2023 r. , 10:00 (Warszawa, CET) / 11:00 (EET) Zarejestruj się tutaj (ZOOM)

 

 

Let’s unpack the updated OECD Guidelines! In June the OECD released significantly updated text for the OECD Guidelines for Multinationals Enterprises on Responsible Business Conduct.

In June 2023, the OECD released significantly updated text as part of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct.

On Monday 4th December, OECD Watch will host a dedicated workshop for civil society in Central & Eastern Europe to discuss how the updated OECD Guidelines can be a helpful tool for civil society and rights holders in this region – whether you are seeking remedy for harm, working on legislation or policy, or engaging with communities and other stakeholders.

Companies based in Guidelines-following countries that are operating in these regions should follow the responsible business conduct standards in the Guidelines and, if they don’t, civil society may seek to hold them accountable. Additionally, a number of National Contact Points (NCPs) exist in this region.

This session will introduce the Guidelines and NCPs and their potential strategic value to civil society campaigns in the region and also give space to hear what your main priorities and concerns are related to corporate accountability.

Simultaneous interpretation from English to Bulgarian and Polish will be provided during the session, and other languages can be organised upon request (subject to demand).

Poniedziałek – 4 grudnia 2023 r. , 10:00 (Warszawa, CET) / 11:00 (EET) Register here (ZOOM)

 

Powstała Karta Praw Dziecka w Biznesie!

Powstała Karta Praw Dziecka w Biznesie!

Już za kilka dni (20 września 2023r.) pierwsze firmy i organizacje podpiszą Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Jak czytamy na stronie FOB, inicjatora Karty: Celem Karty Praw Człowieka w Biznesie „jest inspirowanie i mobilizowanie przedsiębiorstw do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci w całym łańcuchu wartości. Zawiera ona zapisy m.in. o tworzeniu miejsca pracy przyjaznego dla rodziców i wspieraniu ich w godzeniu ról społecznych, odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów oraz usług adresowanych do dzieci, wdrażaniu standardów dot. wykorzystywania wizerunku dziecka, wymaganiach dla dostawców oraz partnerów biznesowych i społecznych.”

„Nie ma dzieci, są ludzie” – powstała Karta Praw Dziecka w Biznesie – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)

Oficjalna premiera Karty Praw Człowieka w Biznesie odbyła się 17 lipca 2023r. podczas specjalnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka, przy ogromnym wsparciu jego przewodniczącej, pani posłanki Moniki Rosy.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu z przyjemnością zaangażował się we współtworzenie Karty, wraz z innymi organizacjami i instytucjami. Będziemy również w gronie jej pierwszych sygnatariuszy. Uroczystość odbędzie się 20 września 2023, w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” na trzecim piętrze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie w godzinach 13:00-16:30.

Podpisaniu Karty Praw Dziecka w Biznesie towarzyszyć będą warsztaty wokół jej tematyki. Pierwszy z nich, prowadzony przez dr Joannę Szymonek z Polskiego Instytut Praw Człowieka i Biznesu koncentrował się będzie wokół wyzwań organizacyjnych i zarządczych związanych  z realizacją praw dziecka oraz narzędzi za pomocą których można na te wyzwania odpowiadać. Czytaj więcej o wydarzeniu – link poniżej.

Pierwsze firmy podpiszą Kartę Praw Dziecka w Biznesie – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)

Pobierz pełen tekst Karty Praw Dziecka w Biznesie: 

Forum Zrównoważonego Rozwoju Forbes

Forum Zrównoważonego Rozwoju Forbes

Na zaproszenie Forbes Polska, 25 czerwca wzięliśmy udział w #Forumzrównoważonegorozwoju 2023, z bardzo ciekawą ścieżką tematyczną, rozpoczynającą się od:
? pokazania sytuacji w Ghanie (gdzie wiele produktów zaczyna oraz kończy swoje życie, co bardzo negatywnie wpływa na jej mieszkańców) oraz
? rozmowy z Omenaa Mensah, założycielką Omenaa Foundation skupiającą się na tym ile można zrobić dobrego, gdy się bardzo chce;

poprzez dyskusję na temat:

? zrównoważonych łańcuchów dostaw
? zrównoważonych budynków
? cyrkularności
? podróży i e-handel

po, ciągle ważny:

? D&I w biznesie

Rozmowy na temat łańcuchów dostaw i łańcucha wartości to jeden z topowych tematów w świetle powstających nowych legislacji na poziomie UE (np. #CSDDD) i uaktualniania międzynarodowych standardów w zakresie prowadzenia zrównoważonego biznesu przed przedsiębiorstwa (#OECD Guidelines). Pojęcia takie jak #downstream#upstream #valuechain oraz #duediligence (należyta staranność) wciąż wymagają wyjaśniania, przede wszystkim po to, by PRZECIWDZIAŁAĆ naruszeniom praw człowieka w działalności gospodarczej, co – w panelu prowadzonym przez Magdalenę Krukowską – z zaangażowaniem argumentowała w Beata Faracik, prezeska PIHRB.

Forbes Polska – gratulujemy inicjatywy i dziękujemy wszystkim panelistkom i panelistom za dyskusję. Zapraszamy też do obejrzenia krótkich wypowiedzi ekspertek i ekspertów biorących udział konferencji.

Zobacz program całej konferencji.

 

Autorka zdjęcia na górze strony: Alicja Żebruń

International Conference on Business & Human Rights 1-2 June 2023

International Conference on Business & Human Rights 1-2 June 2023

W dniach 1-2 czerwca 2023 r. odbędzie się długo oczekiwana Międzynarodowa Konferencja pt.: Business and Human Rights in Central and Eastern Europe and Central Asia. Jest ona częścią Summmer Academy on Human Rights and Business i oprócz jej absolwentek i absolwentów otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz do rejestracji.

Skip to content