Wizyta studyjna na Islandii

Wizyta studyjna na Islandii

Za nami bardzo cenna i ważna wizyta studyjna u naszego partnera – islandzkiej organizacji pozarządowej Alda – Association for Sustainable Democracy, która odbyła się w ramach projektu: Lighthouse-keepers: Business and Human Rights Cooperation Network (Latarnicy – Sieć Współpracy na rzecz Praw Człowieka w Biznesie).

Przez pełne dwa dni mieliśmy okazję poznawać specyfikę funkcjonowania islandzkich organizacji pozarządowych odpowiadając sobie między innymi na pytania:

 • Jaki jest cel tworzenia kodeksu postępowania lub kodeksu etyki przez organizacje pozarządowe w kontekście współpracy z biznesem (oraz z innymi interesariuszami)?
 • Co jest ważniejsze w budowaniu zdrowych relacji organizacji pozarządowych z biznesem – transparentność czy zaufanie? Jak ma się jedno pojęcie do drugiego? Czy można pozyskać zaufanie bez transparentności? Czy transparentność nie wyklucza potrzeby zaufania?
 • Jak zbudować społeczne zaufanie do organizacji? Jaką ma ono wartość w kontekście działalności organizacji pozarządowych?
 • Jaki jest poziom zaufania społecznego do organizacji pozarządowych w Islandii, Polsce i Ukrainie? Jaka jest obecna sytuacja, trudności i wyzwania, dobre praktyki?
 • Jak wyglądała (wygląda) islandzka droga do krótszego tygodnia pracy? Jaki był (jest) jej przebieg, wyzwania, trudności, osiągnięcia oraz inspiracje dla Polski i Ukrainy?

Oprócz wielu pomysłów i inspiracji, przywieźliśmy ze sobą ciekawe kontakty i zadzierzgnięte nowe merytoryczne więzi. To była bardzo udana wizyta.

Seminarium nt. postępowania biznesu w czasie wojny, 10 marca br., 11-13

Seminarium nt. postępowania biznesu w czasie wojny, 10 marca br., 11-13

Leaflet in English / Leaflet in Ukrainian

Recording of the webinar

Report from the webinar

The Yaroslav Mudryi National Law University and Polish Institute for Human Rights and Business invite you to join us at the webinar dedicated to

BUSINESS CONDUCT IN TIMES OF WAR

AGENDA of the meeting

Date and time: 10 March 2022, 12.00-14.00 Kiev time, 11.00-13.00 CET, online (zoom)

Link to registration: https://forms.office.com/r/i7iGb8GHzj

On 24 February 2022, Russia began a full-scale military invasion of Ukraine. Several officials and analysts called the invasion the largest conventional military attack in Europe since World War II. Russian forces began their bombardment of cities in eastern and southern Ukraine, including Kharkiv, the country’s second city, causing devastating damage. Kyiv was heavily attacked. According to the UN, by March 5th, 2022, more than 1.2m people, including about half a million children, have fled Ukraine into neighboring countries.
During these days, the role and actions of companies – which under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights have responsibility to respect human rights also at the time of armed conflict – are in the focus of attention.
The purpose of the event – which will bring together companies, academics, civil society organizations, and state authorities – is to discuss business conduct during the war, share examples of companies’ support for IDPs and refugees, identify good practices based on other conflicts as well as discuss challenges faced by corporate actors when trying to ensure respect for human rights in the current situation and identify possible solutions. We hope that the format will provide sufficient space for companies and CSOs to share their experience and inspire each other, with an intended outcome being strengthened corporate ability to respect human rights in times of war.

The event will take place on the zoom platform on March 10, 2022 from 12:00 to 14:00 Kyiv time (11 a.m. – 1 p.m. CET). For safety reasons only registered participants will receive link to the meeting.

Link to registration: https://forms.office.com/r/i7iGb8GHzj

Simultaneous interpretation Ukrainian – English/ English – Ukrainian will be provided.

The event is supported by the International Visegrad Fund within the project „Forced Labor and Migration: V4 & EaP’s Effective Response”. We are sincerely grateful to the International Visegrad Fund for its support and willingness to change the focus of the Project to the current situation and urgent challenges. The discussion is organized by the Yaroslav Mudryi National Law University together with the Polish Institute for Human Rights and Business.


Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Польський інститут прав людини і бізнесу запрошують Вас взяти для участі у вебінарі:

ПОВЕДІНКА БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Дата й час: 10 березня 2022, 12.00-14.00 за Київським часом, 11.00-13.00 за центральноєвропейським часом, online (zoom)

Посилання для реєстрації: https://forms.office.com/r/i7iGb8GHzj

24 лютого 2022 року Росія почала велике військове вторгнення в Україну. Декілька офіційних осіб та аналітиків назвали вторгнення найбільшим військовим нападом у Європі з часів Другої світової війни. Російські війська розпочали бомбардування міст на сході та півдні України, у тому числі Харкова, другого міста країни, завдавши руйнівної шкоди. Київ зазнав спроб нападу також. За даними ООН, станом на 5 березня 2022 р., понад 1,2 мільйона людей були вимушені покинути Україну й поїхати в сусідні країни після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, зокрема близько півмільйона дітей.
У ці дні в центрі уваги роль компаній – на які відповідно до Керівних принципів ООН з бізнесу і прав людини покладено обов’язок поважати права людини, у тому числі під час військових конфліктів – у фокусі уваги.
Мета заходу – який об’єднає компанії, організації громадянського суспільства, органи державної влади, вчених, – обговорити поведінку бізнесу під час війни, поділитися досвідом допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам, обговорити актуальні виклики та вказати можливі шляхи вирішення та об’єднати зусилля для посилення корпоративної спроможності поважати права людини під час війни.
Ми сподіваємося, що цей формат забезпечить достатній простір для компаній та організацій громадянського суспільства, щоб поділитися своїм досвідом та надихнути один одного, а передбачуваним результатом буде посилення корпоративної здатності поважати права людини під час війни.

Захід відбудеться на платформі zoom 10-го березня 2022 року з 12.00 до 14.00 за Київським часом (11 a.m. – 1 p.m. CET).

Посилання для реєстрації: https://forms.office.com/r/i7iGb8GHzj

Посилання на зустріч отримають зареєстровані учасники й учасниці. У формі реєстрації просимо також повідомляти, чи бажаєте Ви взяти участь в обговоренні.
Захід проводиться за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду у межах Проєкту „Forced Labour and Migration: V4&EaP’s Effective Response”. Ми щиро вдячні Міжнародному Вишеградському фонду за підтримку і готовність змінити фокус уваги Проєкту відповідно до поточної ситуації та нагальних викликів.
Обговорення організовано Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого спільно із Польським інститутом прав людини і бізнесу.

Informacja prasowa: Partycypacja młodzieży – Seminarium

Seminarium Partycypacja młodzieży – międzynarodowe i polskie inspiracje – ostatnie publiczne wydarzenie  projekcie Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19 – odbyło się w dniu  10 stycznia 2022 roku. Wydarzenie to, zostało zorganizowane przez PIHRB we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz objęte patronatem przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Punktem wyjścia do dyskusji była teza, że włączenie młodzieży do społecznej i obywatelskiej partycypacji poprzez stworzenie jej odpowiedniej przestrzeni i narzędzi uczestnictwa w życiu szkoły, społeczności lokalnej, itd. ma nie tylko walor perspektywiczny i wychowawczy, ale pozwala także skupić się na rzeczywistości i bieżących potrzebach młodych ludzi.  Seminarium z udziałem prof. Salvör Nordal oraz dr Urszuli Markowskiej-Manista z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, zgromadziło m.in. osoby reprezentujące środowisko nauczycielskie, instytucje i organizacje działające z młodzieżą i na jej rzecz oraz instytucje nakierowane na edukację.

Seminarium składało się z prezentacji ekspertek i następującej po nich dyskusji przy tzw. stolikach eksperckich. W jej trakcie wymieniano się także doświadczeniami i dobrymi praktykami. Różnorodność zgromadzonych na seminarium osób zaowocowała ciekawymi i inspirującymi rozmowami. Niestety, wiele uwag i konkluzji miało charakter pesymistyczny. Należały do nich m.in. • brak odpowiedniego przygotowania i motywacji dorosłych (oraz tworzonych przez nich instytucji) do zrozumienia czym w istocie jest partycypacja dzieci i młodzieży, uznania jej wagi i stworzenia odpowiednich mechanizmów i narzędzi; • Adultyzm w relacjach dorośli – młodzi; • Trudny kontekst społeczno-polityczny i pandemiczny; • Poczucie bycia wykorzystanymi u młodych, oparte o pozory konsultowania (lub wręcz jego brak) kluczowych obszarów i zagadnień dla ich życia i funkcjonowania. • Brak poczucia sprawczości u młodych.

Na koniec przedstawicielka Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB), Aleksandra Wardak, zaprezentowała osobom uczestniczącym formułę nowego modelu dialogu społecznego – deliberaterii – jako narzędzia partycypacji społecznej, wskazując w jaki sposób można ją wykorzystać w działaniach różnych grup odbiorców seminarium z młodzieżą.

INFORMACJA PRASOWA: POBIERZ PDF

Zapraszamy na seminarium „Partycypacja młodzieży – międzynarodowe i polskie inspiracje” (10 stycznia 2022 r.)

EDIT: Dziękujemy bardzo za zaintersowanie. Zapisy na seminarium zostały zakończone.
Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium: „Partycypacja młodzieży – międzynarodowe i polskie inspiracje”, które odbędzie się dnia 10 stycznia 2022 roku w godzinach 16.30 – 19.00 w formule online (zoom). Wydarzenie jest organizowane przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB) w partnerstwie z Uniwersytetem IslandzkimFundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń(WCIES).  Zostało także objęte patronatem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Przygotowanie młodzieży do społecznej i obywatelskiej partycypacji poprzez stworzenie jej odpowiedniej przestrzeni i adekwatnych narzędzi uczestnictwa w życiu szkoły, społeczności lokalnej, itd. ma nie tylko walor perspektywiczny – wychowanie zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwia ono przede wszystkim kształtowanie rzeczywistości, dla której punktem odniesienia są potrzeby i aspiracje młodych ludzi oraz ich samorozwój, bycie tu i teraz na zasadach i warunkach, które są przyjazne wszystkim.

W czasie seminarium przyjrzymy się wspólnie międzynarodowym i polskim dobrym praktykom w zakresie partycypacji młodzieży po to, aby czerpiąc z nich inspirację do własnych działań w pracy, współpracy i kontaktach z młodzieżą, tworzyć inkluzywny i przyjazny świat. Poznamy się po to by móc się wspierać.  

Wiodący głos podczas wydarzenia przypadnie dwóch wybitnym ekspertkom – prof. Salvör Nordal (Rzeczniczka Praw Dziecka Islandii, Uniwersytet Islandzki) oraz dr Urszula Markowska-Manista (Uniwersytet Warszawski). Przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne (ang-pol i pol-ang).

Program seminarium znajdą Państwo – tutaj (PROGRAM). Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się w punkcie 5 na stronie projektu: https://pihrb.org/dialogspoleczny

Udział w seminarium jest nieodpłatny, wymaga jednak rejestracji – link do formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo – tutaj (REJESTRACJA).

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium jest realizowane w ramach projektu „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19”, wspieranego grantem z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowego ze środków EOG.

Voices from the Region: Introducing the CEECA Resource Hub on Business & Human Rights

Voices from the Region: Introducing the CEECA Resource Hub on Business & Human Rights

We are pleased to inform you about the launch of the CEECA Resource Hub on Business and Human Rights, a collaborative space for activists, practitioners, business persons, governments, affected communities, and other stakeholders to share their insight and experience on topics related to business and human rights. The hub serves Central and Eastern Europe and Central Asia.

The CEECA Resource Hub features both introductory and region-specific information on business and human rights topics such as legal frameworks, human rights due diligence, grievance mechanisms, and forms of remedy for abuse. Each page allows users to contribute their own resources and insights, making every page of the platform a collaborative space. Each country in the region also has its own page.

The hub also features an elearning on business and human rights, designed to be accessible for those who do not have a background in BHR language and frameworks. A members directory allows users to find others working on BHR in the region and ask them questions.

The CEECA Resource Hub will be officially launched on October 13, 2021. The launch event will feature stories from activists in the region. You can find more information via this link: bit.ly/3As0Fjb

This launch event for the CEECA Resource Hub will showcase the work of activists working on a wide range of issues in the region, including environmental rights, labour rights and access to remedy. It was focused on stories of how they have fought for justice, awareness and accountability. It also explores the stories of the communities they work alongside. The event will be available in both English and Russian.

Participants include:

 • Crude Accountability (Central Asia)
 • Ecolur (Armenia)
 • Belarusian Helsinki Committee (Belarus)
 • CEE Bankwatch (region-wide, with significant work in the Balkans)
 • Oil-Workers Rights Protection Organization (Azerbaijan)
 • Ecoclub NGO (Ukraine)

The Business and Human Rights Resource Centre has developed the hub in partnership with the Central & Eastern European Business & Human Rights Association (CEEBHRA), which was co-founded by PIHRB’s president of the Board, Beata Faracik. The Danish Institute for Human Rights has kindly provided us with resources and guidance.

 

Skip to content