Głos PIHRB nt. roli CSOs podczas 2021 China Forum on Business and Human Rights

(27.11.2021) W dniu 27 listopada 2021 r. prezeska zarządu PIHRB wzięła udział w 2021 China Forum on Business and Human Rights, wydarzeniu organizowanym wspólnie przez Human Rights Institute of China University of Political Science and Law oraz Norwegian Human Rights Centre of the University of Oslo. Okazją do dyskusji była oficjalna publikacja chińskiego tłumaczenia książki autorstwa Johan Pace, „weterana” Komisji Praw Człowieka ONZ, „The United  Nations Commission on Human Rights, ‘A Very Great Enterprise’ „ , publikowanej przez Oxford University Press.
Do udziału w panelu dedykowanym problematyce praw człowieka w biznesie na forum ONZ zaproszono:

 • Profesora Wei Zhang z Institute for Human Rights at the China University of Political Science and Law
 • Profesora Gudmundur Alfredsson, były dyrektor Raoul Wallenberg Institute, i emerytowany profesor.
 • Liang Xiaohui (prezentacja pt. Responsible Purchasing Practices along Supply Chain during COVID-19)
 • Sune Skadegaard Thorsen, CEO, Global CSR (Prezentacja pt: Challenges to Mainstreaming 'Business and Human Rights’ in the UN)
 • Beata Faracik, Prezeska zarządu, PIHRB (Prezentacja pt: The Role of Civil Society in The Advancement of The BHR Agenda)
 • Bard Anders Andreassen, University of Oslo, (Prezentacja pt: Human Rights Assessment and Due Diligence).

 

Prezentacja analizy PIHRB na 2. Regionalnym Forum ONZ dot. BiPCzł. w Europie Wschodniej i Azji Centralnej (11.11.2021)

W dniach 11 – 12 listopada odbyło się 2. UN Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia zorganizowane przez UNDP Regional Hub for Europe and Central Asia przy wsparciu the UN Working Group on Business and Human Rights.

W czasie pierwszego dnia Forum zaprezentowano kluczowe wnioski z analizy wdrażania Wytycznych ONZ we wszystkich krajach regionu, opracowaną na zlecenie UNDP Istanbul przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, który koordynował pracę zespołu 3 ekspertów i ekspertek, w skład którego weszli:

 • Beata Faracik, LL.M.(HR&IP), MA (Law), MA (IR), Business & HR Expert, President of the Board
 • Jernej L. Černič, PhD, Professor of Human Rights and Constitutional Law, Nova University, Slovenia
 • Olena Uvarova, Phd, Head of the International Lab on BHR and Assistant professor at the Yaroslav Mudryi National Law University.

The 2nd UN Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia has discussed the national and regional efforts for full implementation of the UNGPs, such as NAPs, corporate human rights due diligence, and the role of the State as an economic actor. In addition, it did address key regional trends, challenges and opportunities for the business and human rights agenda in the ECIS region, such as the upcoming EU’s directive on HRDD, human rights protection in extractive industries, the role of trade unions, persistent discrimination and inequalities in business practices, and shrinking civic space for human rights defenders.

The year 2021 marks the 10th anniversary of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), the authoritative international framework outlining the duties and responsibilities of States and businesses to identify, prevent, mitigate, and remediate business-related human rights impacts. The Guiding Principles have triggered “a smart mix” of mandatory and voluntary measures by many States and have seen uptake by businesses across various regions. However, broader and deeper action to implement the UNGPs is required for States, businesses and other actors to realize a just transition and sustainable development for all.

The Forum has been informed by the work of the UNWG, UNDP as well as regional and national partners on business and human rights in the region.  It will offer a deeper analysis of the regional trends, developments, and systemic challenges, highlighted in the upcoming UNDP scoping study on the status of the implementation of the UNGPs in the ECIS region. It will also draw from the recent Report taking stock of the first decade of the implementation of UNGPs by States and businesses conducted by UNWG in the framework of the UNGPs 10+ project.

More information about the Forum:  https://www.businesshumanrights-ecis.com/ 

AGENDA 2. UN Regional Forum in EE & CA

Webinar: Business and Human Rights Developments in Central and Eastern Europe; Nova School of Law, New University in Ljubljana & BIICL, 12.10.2021

On 12 October 2021, PIHRB representative contributed as a panelist to the webinar: Business and Human Rights Developments in Central and Eastern Europe, organized jointly by Nova School of Law in Lisbon, the New University in Ljubljana and the British Institute of International and Comparative Law.

Various jurisdictions across the world have adopted National Action Plans in Business and Human Rights and have enacted legislations or are discussing legislative initiatives to regulate companies and prevent adverse human rights and environmental impacts. These developments raise important questions about the adequacy of existing norms and their ability to drive change towards responsible business practices.

Whilst much of the focus so far has been on a small number of countries seen as 'big players’, less attention has turned to jurisdictions in Central and Eastern Europe in which important developments are currently occurring. The aim of this webinar series is to gather scholars, legal practitioners, NGOs, trade unions, business, government representatives, policy advisers, investors, insurers, and other relevant stakeholders from Central and Eastern European jurisdictions in order to provide insights into the current regulatory landscape, and the lessons that can be learned from other jurisdictions.

The event conveners were Laura Íñigo Álvarez and Jernjej Letnar Černič.

The recording of the session will be available shortly.

PROGRAMME

Date: Tuesday 12 October 2021, 14:00-16:00 (UK / Portugal time) / 15:00-17:00 CET

Chair: Laura Íñigo Álvarez, Nova School of Law, Nova University Lisbon

Speakers:

Jernej Letnar Černič, Faculty of Government and European Studies, Nova Univerza, Slovenia

Beata Faracik, President of the Polish Institute on Human Rights and Business

Olena Uvarova, Associate Professor, Yaroslav Mudryi National Law University

Siniša Milatovič, UNDP Istanbul

Voices from the Region: Introducing the CEECA Resource Hub on Business & Human Rights

Voices from the Region: Introducing the CEECA Resource Hub on Business & Human Rights

We are pleased to inform you about the launch of the CEECA Resource Hub on Business and Human Rights, a collaborative space for activists, practitioners, business persons, governments, affected communities, and other stakeholders to share their insight and experience on topics related to business and human rights. The hub serves Central and Eastern Europe and Central Asia.

The CEECA Resource Hub features both introductory and region-specific information on business and human rights topics such as legal frameworks, human rights due diligence, grievance mechanisms, and forms of remedy for abuse. Each page allows users to contribute their own resources and insights, making every page of the platform a collaborative space. Each country in the region also has its own page.

The hub also features an elearning on business and human rights, designed to be accessible for those who do not have a background in BHR language and frameworks. A members directory allows users to find others working on BHR in the region and ask them questions.

The CEECA Resource Hub will be officially launched on October 13, 2021. The launch event will feature stories from activists in the region. You can find more information via this link: bit.ly/3As0Fjb

This launch event for the CEECA Resource Hub will showcase the work of activists working on a wide range of issues in the region, including environmental rights, labour rights and access to remedy. It was focused on stories of how they have fought for justice, awareness and accountability. It also explores the stories of the communities they work alongside. The event will be available in both English and Russian.

Participants include:

 • Crude Accountability (Central Asia)
 • Ecolur (Armenia)
 • Belarusian Helsinki Committee (Belarus)
 • CEE Bankwatch (region-wide, with significant work in the Balkans)
 • Oil-Workers Rights Protection Organization (Azerbaijan)
 • Ecoclub NGO (Ukraine)

The Business and Human Rights Resource Centre has developed the hub in partnership with the Central & Eastern European Business & Human Rights Association (CEEBHRA), which was co-founded by PIHRB’s president of the Board, Beata Faracik. The Danish Institute for Human Rights has kindly provided us with resources and guidance.

 

Karty Praw Człowieka i Biznesu

Jeśli gubisz się w gąszczu przepisów i paragrafów a zależy Ci, aby poznać swoje niezbywalne prawa, już dziś zapraszamy do pierwszej ławki. Nie będzie lepszej okazji! Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu startuje z kampanią edukacyjną, której celem jest przypomnienie praw człowieka oraz – zgodnie z misją Instytutu – wyjaśnienie ich w kontekście biznesu. Od 6 września 2021 przez kolejne 24 tygodnie na kanałach społecznościowych PIHRB oraz na jego stronie www, pojawiać się będą animowane grafiki opatrzone stosownym wyjaśnieniem i odsyłające do szerszego opracowania. Dzięki przystępnemu językowi każdego z nich oraz powtarzającemu się formatowi, karty informacyjne mają szansę dotrzeć ze swoim przesłaniem do wielu osób.

Sztuka praw człowieka

Skoro usiedliśmy w ławkach, to na początku warto przypomnieć, że znajomo brzmiąca Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez ONZ w 1948 r. zebrała wkrótce po wojnie, w jednym dokumencie, wszystkie kluczowe prawa i wolności. Stanowi więc wspólny standard i źródło inspiracji dla wszystkich ludzi. Potrzeba było jednak niemal kolejnych dwóch dekad by wypracować i ratyfikować Pakty Praw Człowieka.* Złożona z tych trzech dokumentów tzw. Karta Praw Człowieka była następnie uzupełniana przez umowy międzynarodowe, tworząc wraz z powstałymi na ich podstawie komitetami (takimi jak Komitet Praw Dziecka czy Komitet Praw Człowieka) oraz organami ONZ (jak np. Rada Praw Człowieka) – międzynarodowy system ochrony praw człowieka, który ma stać na straży tych praw oraz monitorować ich realizację przez państwa członkowskie ONZ. Zgłębienie i zrozumienie wszystkich praw człowieka oraz wszystkich niuansów z nimi związanych jest niełatwą sztuką. Sztuką jest również podejmowanie mądrych działań umożliwiających i wspierających ich realizację i poszanowanie, tworzenie ram do ich przestrzegania i tworzenie mechanizmów naprawczych. Pomimo wysiłków wielu osób i organizacji, które od lat starają się, by system jak najlepiej chronił prawa człowieka, wciąż dochodzi do ich łamania.
„Przygotowując kampanię, zadbaliśmy o to, by na kartach informacyjnych znalazły się odniesienia do stosownych aktów prawnych, ogólne wyjaśnienie danego prawa oraz jego zastosowanie w kontekście biznesu. Pokazujemy też dobre i złe przykłady z życia firm. Mamy nadzieję, że dzięki temu naszym odbiorcom łatwiej będzie zrozumieć istotę tych praw w ich własnym życiu i w pracy. Podpowiadamy również, gdzie szukać pomocy w konkretnych przypadkach a tym samym zachęcamy, by swoich praw dochodzić” – mówi Beata Faracik, Prezeska PIHRB

Prawa nie na sztuki

Prawa człowieka to zbiór praw i wolności, które – dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się – tworzą nierozerwalną całość. Zapis ten można znaleźć chociażby w Deklaracji wiedeńskiej z 1993 r.: „Wszystkie prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne, współzależne i wzajemnie powiązane” Decyzja by prezentować je pojedynczo – w tygodniowych odstępach – podyktowana jest chęcią pokazania ich w klarowny i jak najbardziej przystępny sposób. Nie ma natomiast żadnego związku z wybiórczością. Zresztą 24 prawa to i tak nie wszystkie z ich pełnego katalogu. W zależności od sposobu liczenia, praw człowieka jest od 36 do 48. Pokusa, by skupiać się na przestrzeganiu jednych praw a inne omijać znana jest z historii dawnej jak i współczesnej; tuż za miedzą i w odległych zakątkach świata. Niestety, pokusa ta dotyczy także biznesu, któremu czasem wydaje się, że może nie zauważać ryzyka lub wręcz łamania praw człowieka, chociażby w dalszych częściach łańcucha dostaw. Dlatego celem kampanii jest również przypomnienie, że praw godnych szacunku i ochrony nie wybiera się „na sztuki”, ale respektuje wszystkie, bez wyjątku.

Kolaż z humorem? Wybieram bez wahania.

Autorką grafik jest Ewa Kielar, która użyczyła także swojego głosu w nagraniach. behance.net/EwaKielar

„Jej pomysł kolażu z wykorzystaniem postaci z różnych dzieł sztuki, naszym zdaniem świetnie wpisuje się w istotę projektu: nawiązuje do historii a jednocześnie osadza we współczesności i biznesowym kontekście. Chcieliśmy, aby lekka forma i odrobina humoru zdjęły nieco ciężkości z tak poważnego tematu, jakim są prawa człowieka. Mamy nadzieję, że uda się nam przyciągnąć uwagę jak największej liczby osób w różnym wieku, bo przecież chodzi o prawa nas wszystkich.” – mówi Beata Faracik.

Kampanię można śledzić na:
https://tinyurl.com/59sy75xd
https://twitter.com/PIHRB_PL
https://www.instagram.com/pihrb/

Sekcja Praw Człowieka w Sporcie

Sekcja Praw Człowieka w Sporcie

(15 listopada 2019 r.)

W dniu dzisiejszym rozpoczęła działalność Sekcja ds. Praw Człowieka w Sporcie działająca w ramach Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Celem sekcji jest promowanie zasad odpowiedzialnego biznesu w sektorze sportowym, poprzez m.in.:

–     promowanie wśród przedsiębiorstw chcących inwestować w sport działania w sposób etyczny, transparentny i społecznie odpowiedzialny, oraz poszanowania praw wszystkich uczestników sektora;

–     stymulowanie dialogu pomiędzy wszystkim interesariuszami rynku sportowego, tj.:

(i)         związkami sportowymi i zrzeszonymi w nich klubami,

(ii)        zawodnikami i trenerami oraz ich agentami,

(iii)       sponsorami, agencjami marketingowymi i mediami oraz innymi inwestorami działającymi na rynku sportowym;

w celu m.in. wsparcia rozwiazywania sporów w sektorze i kształcenia etycznych i kompetentnych kadr do zarządzania sportem;

–      zapewnienie wsparcia eksperckiego instytucjom państwowym zajmującym się egzekwowaniem prawa w sektorze sportowym (w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwową Inspekcję Pracy, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Finansów, Sejmową Komisję ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki), oraz wypracowanie pozycji wiarygodnego partnera.

Sekcji Praw Człowieka w Sporcie przewodniczy adwokat Stanisław Drozd, pomysłodawca i inicjator powstania sekcji. Na co dzień związany z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie zajmuje się m.in. rozwiązywaniem sporów gospodarczych i inwestycyjnych, a w szczególności arbitrażem międzynarodowym oraz doradza w zakresie prawa ochrony konkurencji, mec. Drozd specjalizuje się ponadto w prawie sportowym. Działa także na rzecz ochrony praw zawodowych sportowców oraz promocji praw człowieka i zasad dobrego zarządzania w sporcie. Współpracuje ze stowarzyszeniami zawodników, broniąc i zabiegając o poszanowanie praw profesjonalnych sportowców w postępowaniach sądowych i parlamentarnych oraz w ramach postępowań przed międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka.

Skip to content