Podsumowanie roku 2023

Podsumowanie roku 2023

Czas na podsumowanie roku 2023 pełnego ciekawych wyzwań i projektów. Zanim jednak do tego przejdziemy, chcemy podziękować Wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tym roku: uczestnicząc w proponowanych przez nas wydarzeniach oraz współtworząc je z nami; angażując się w opracowanie publikacji i je czytając; śledząc nasze media społecznościowe i zaglądając na stronę www, komentując, lajkując i udostępniając; wspierając nas swoją energią, zaangażowaniem i dobrym słowem. Bez Was to, o czym piszemy, nie udałoby się. Dziękujemy!

Wydarzenia

 • Wśród zorganizowanych przez nas wydarzeń, jednym z najważniejszych była dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Business & Human Rights in Central Eastern Europe and Central Asia (1-2 czerwca 2023 r.), która odbyła się w gościnnych progach Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Uczestniczyli w niej m.in. absolwenci i absolwentki CEE&CA Business and Human Rights Summer Academy 2022, których mogliśmy w końcu poznać osobiście. Program był bardzo bogaty: wykłady znamienitych gości (prof. dr Markus Krajewski, Annabel Short, Jacqueline Kacprzak), gra symulacyjna i czas na to, by poznać się lepiej i zastanowić nad przyszłością Business & Human Rights (BHR) w regionie. Podczas konferencji odbyła się także ważna dla nas premiera publikacji How not to Make Business and Human Rights in CEE & CA prezentująca 15 studiów przypadków z 8 krajów regionu.  Publikacja dostępna jest obecnie w czterech wersjach językowych: po angielsku, polsku, ukraińskurosyjsku.
 • 24 października 2023 r. odbyła się konferencja prasowa Biznes i prawa człowieka – ochrona i szacunek w białych rękawiczkach, której zadaniem było zwrócenie uwagi polityków ale i mediów na przypadki łamania praw człowieka w Polsce i na świecie, przybliżenie kontekstu legislacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy CSDD oraz przedstawienie postulatów do polskiego rządu oraz do biznesu. To była pierwsza konferencja prasowa w PIHRB i mamy nadzieję, że nie ostatnia.
 • 8 grudnia 2023 r w kinie Atlantic w Warszawie, miał miejsce pokaz filmu dokumentalnego „Discount workers” oraz rozmowa z reżyserem, Christopherem Patzem. Zorganizowana przez PIHRB polska premiera filmu była nie tylko naszym wkładem w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka oraz 75 rocznicy przyjęcia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i stanowiła wydarzenie towarzyszące festiwalowi Watch Docs ale także apelem do polskiego rządu o wsparcie ambitnych zapisów podczas negocjowania tekstu dyrektywy CSDD w trilogu. Pokazowi filmu towarzyszyła kampania zachęcająca do podpisania ważnej PETYCJI. Wciąż można to zrobić!
 • 18 grudnia 2023 serię organizowanych przez nas wydarzeń zamknęliśmy webinarium dla sieci osób stowarzyszonych w CEE&CA BHR Association oraz grona zainteresowanych tematyką prawną. Zrozumienie unijnego kontekstu regulacyjnego w obszarze zielonego ładu i umiejscowienia w nim regulacji zapewniających poszanowanie praw człowieka przez biznes jest istotne we wspólnym planowaniu i przeprowadzeniu działań rzeczniczych w kolejnym roku.

Oprócz wydarzeń organizowanych przez PIHRB, mieliśmy też przywilej i przyjemność uczestniczyć i wspierać wydarzenia i inicjatywy przygotowane przez inne organizacje. Współorganizowaliśmy wybrane sesje, prowadziliśmy seminaria i warsztaty, udzielaliśmy swojego patronatu oraz braliśmy udział w panelach dyskusyjnych. Szczególnie ważne było dołączenie do grona organizacji wspierających Kartę Praw Dziecka w Biznesie, powstałą z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, której podpisanie wsparliśmy organizacją.

Na forum międzynarodowym były to m.in.:

Wydarzenia organizowane przez międzynarodowe Koalicje organizacji społeczeństwa obywatelskiego, których jesteśmy członkami:

 • 01.2023OECD Watch Global Gathering, Sao Paolo, Brazylia – Prezeska PIHRB jako członkini Coordination Committee OECD Watch wzięła udział w wydarzeniu i zabrała głos w panelu nt. współpracy CSOs z KPK OECD.
 • 22-24.05.2023 Annual General Meeting ECCJ, Bruksela – spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w ECCJ. Okazja, by omówić sytuację w poszczególnych krajach i ustalić strategiczne kierunki działania.

 

 • 06.2023 Konferencja “Ljubljana conference on Business and Human Rights in Central and Eastern Europe”, New University in Ljubljana. Udział w panelu eksperckim: Good practices and Challenges.
 • 12-16.11.2023 EU Due Diligence Legislation Programme – sesja networkingowa organizacji i osób zajmujących się rzecznictwem. Na zaproszenie FES wzięła w nim udział dr Joanna Szymonek.
 • 12.2023 Sesja XII Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka Strengthening Business and Human Rights in Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia: How to Chart the Path Ahead. – To dla nas ogromny zaszczyt. Powierzenie nam po raz piąty już odpowiedzialności współorganizowania tego wydarzenia traktujemy jako wyraz uznania dla roli jaką odgrywa PIHRB w regionie.

W kraju zaś:

Przeprowadziliśmy także szereg warsztatów i prezentacji oraz wykładów w ramach cyklów szkoleniowych organizowanych m.in. przez Rzeczpospolita/SEG, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych i Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych.

Działalność rzecznicza, udział w grupach roboczych I konsultacjach

W 2023 r. kontynuowaliśmy członkostwo w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, będącego organem pomocniczym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, a także uczestniczyliśmy aktywnie w pracach Grupy Roboczej ds. należytej staranności, której pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 10 października 2023 r.  W pracach tych reprezentuje PIHRB prezeska zarządu, Beata Faracik.

Przystąpiliśmy także do grona członków działającej przy Ministerstwie Finansów we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii Grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii UE, w której reprezentuje nas dr Joanna Szymonek, współzałożycielka PIHRB. Celem grupy jest określenie konkretnych działań i środków, które należy podjąć, aby poprawić zrozumienie i stosowanie Taksonomii UE wśród uczestników rynku oraz ułatwić dostęp do danych objętych Taksonomią UE.  

Toczącej się w tle działalności rzeczniczej i zaangażowaniu w konsultacje procedowanych aktualnie aktów prawnych na poziomie EU takich jak m.in. dyrektywa dot. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD), projekt Europejskich Jednolitych Standardów Raportowania, czy rozporządzenie PE i Rady w sprawie zakazu produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej na rynku unijnym (tzw. Forced labour regulation), których adresatami byli posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele administracji rządowej, politycy, towarzyszyły wystąpienia publiczne – zabieraliśmy głos w ważnych bieżących sprawach, publikując informacje prasowe, apele, oświadczenia i listy:

 

Publikacje

Nasze główne publikacje w roku 2023 koncentrowały się wokół spraw regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Mamy nadzieję, że sieć ekspertów w dziedzinie Biznesu i Praw Człowieka, zbudowana dzięki Letniej Akademii BHR, będzie rosła i przyczyni się do powstania kolejnych publikacji.

Bardzo istotne dla nas było także opublikowanie przez UNDP analizy, której nasza ekspertka była współautorką a także nad którą prace koordynowaliśmy, a która obejmuje sytuację w zakresie wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka w 18 krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej:

 

Nasz głos w mediach

Cieszy nas to, że temat odpowiedzialności biznesu za poszanowanie praw człowieka i środowiska naturalnego jest coraz częściej podnoszony w przez dziennikarzy. Poszerzanie świadomości społecznej w tej kwestii jest jednym z głównych zadań naszego Instytutu. Poniżej przypominamy teksty i audycje, które powstały przy naszym udziale.

02.04.2023Zaufanie do biznesu podwyższa wymagania wobec firm, Parkiet.com;

25.10.2023Czy biznes w Polsce szanuje prawa człowieka? Najnowsze dane przedstawił Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu , NNO.pl;

5.10.2023Biznes odpowiedzialny od kołyski po grób. Nowe przepisy unijne sporym wyzwaniem dla firm — nie tylko polskich, Magdalena Krukowska, Forbes;

28.10.2023Bizon 28.10.2023 – MUZO.FM Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny (wywiad z Bartoszem Kwiatkowskim, wiceprezesem PIHRB);

28.10.2023Każde życie – blog o progresywnym biznesie, który nie szkodzi społeczeństwu i środowisku naturalnemu.  bizzpoint.blog;

26.10.2023Oto dlaczego Polska oblewa egzamin w zakresie ochrony praw człowieka w biznesie. Czy nowy rząd coś zmieni? (Wywiad z Joanną Szymonek), Grażyna Latos, Dziennik Gazeta Prawna;

26.10.2023Będzie nowy bat na nieuczciwych pracodawców. Albo bacik., Jolanta Szymczyk-Przewoźna, Dziennik Gazeta Prawna;

24.10.2023Nie stracić z oczu człowieka – apel ws. negocjacji dyrektywy CSDD  oraz Nie stracić z oczu człowieka – apel ws. negocjacji dyrektywy CSDD  Fundacja Frank Bold;

18.11.2023 – Bizon 18.11.2023 – MUZO.FM Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny. (Wywiad z Beatą Faracik, prezeską PIHRB);

23.11.2023 –  Firmy nie raportują jeszcze w pełni o prawach człowieka, Forsal.pl;

Na koniec tego pracowitego roku 2023, chcemy złożyć Państwu serdeczne życzenia: spokoju, odpoczynku i nadziei na zbliżające się Święta oraz Nowy Rok 2023! Do zobaczenia w 2024!

Osiągnięto porozumienie w sprawie dyrektywy CSDD: Kluczowy krok, ale utracona szansa na przyjęcie daleko idących zmian

Osiągnięto porozumienie w sprawie dyrektywy CSDD: Kluczowy krok, ale utracona szansa na przyjęcie daleko idących zmian

 

Bruksela, 14 grudnia 2023 r. – European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) z zadowoleniem przyjmuje  porozumienie polityczne dotyczące Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD, CS3D), mimo, iż nie wykorzystano wszystkich możliwości, jakie dawał proces negocjacyjny. To ważny krok w ustanowieniu wymogów i oczekiwań wobec korporacji w zakresie poszanowania praw człowieka i środowiska. Nie wystarczający jednak, aby położyć kres bezkarności korporacji.

Unijne przepisy dotyczące należytej staranności są ważnym krokiem naprzód, ale to nie koniec  walki z bezkarnością korporacji.

W czwartek rano ustawodawcy UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących standardów postępowania w biznesie, które mają zostać ustanowione przez Dyrektywę CSDD.  Zgodnie z przepisami, duże i międzynarodowe korporacje tzw. wysokiego ryzyka będą musiały zająć się zagrożeniami jakie ich działalność i relacje biznesowe niosą dla praw człowieka, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Co więcej, poszkodowani będą mogli pociągnąć firmy do odpowiedzialności przed sądami UE, jeśli ucierpią   w wyniku ich działalności. .

Od ponad dekady sieć organizacji pozarządowych ECCJ apeluje o wiążące przepisy UE wdrażające międzynarodowe standardy praw człowieka, które wymagałyby od przedsiębiorstw wzięcia pod uwagę zagrożeń dla praw człowieka i środowiska naturalnego w ich łańcuchach wartości. ECCJ z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze porozumienie w sprawie włączenia bardzo potrzebnych środków dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar nadużyć ze strony przedsiębiorstw, a w szczególności umożliwienia zwiększonego dostępu do dowodów i rozsądnych terminów składania roszczeń.

Jednakże wysiłki państw UE i lobby branżowego, które zmierzały do osłabienia tej dyrektywy, sprawiły, że szansa na wprowadzenie transformujących zmian w sposobie działania międzynarodowych korporacji została utracona. Niepokojące jest to, że sektor usług finansowych został zwolniony z przeprowadzania należytej staranności wobec swoich klientów. Chociaż firmy, w tym niektóre podmioty finansowe, będą zobowiązane do przyjęcia i wdrożenia planów transformacji klimatycznej, to niepokoi fakt, że odpowiedzialność klimatyczna jest niewystarczająca i została wyłączona z zakresu odpowiedzialności cywilnej,

Nele Meyer, Dyrektorka ECCJ:

„Porozumienie w sprawie wiążących standardów UE jest wprawdzie kamieniem milowym, ale walka z bezkarnością przedsiębiorstw jeszcze się nie zakończyła. Za przełomowe można uznać to, że firmy będą miały obowiązek przestrzegania regulacji, zapewniając tym samym, że zysk nie będzie ważniejszy od praw człowieka lub środowiska. Ofiarom nadużyć korporacyjnych łatwiej będzie dochodzić sprawiedliwości, co już jest zwycięstwem w dzisiejszym porozumieniu”.

„Poprzez rezygnację z odpowiedzialności klimatycznej w zapisach dyrektywy, państwa UE przymykają oko na globalną katastrofę klimatyczną. Trudno się też pogodzić z tym, że potężne podmioty finansowe zostały wykluczone, mimo że odgrywają rolę motorów działalności gospodarczej i są kluczowymi facylitatorami zielonej transformacji EU.

Co dalej z dyrektywą?

Osiągnięto porozumienie między Parlamentem Europejskim, z wiodącą rolą Lary Wolters, jako posłanki sprawozdawczyni,  Radą UE, koordynowaną przez hiszpańską Prezydencję, oraz Komisją Europejską. Mimo tego porozumienia, prace nad ostatecznym tekstem Dyrektywy CSDD pozostają w toku. Konieczne są spotkania techniczne, których rolą jest dopracowanie osiągniętego porozumienia politycznego i upewnienie się, że wczorajsze rozmowy trójstronne  nie pozostawiły żadnych luk. Następnie Rada UE, w trakcie nadchodzącej Prezydencji belgijskiej oraz Parlament Europejski będą głosować nad zatwierdzeniem ostatecznego tekstu, torując drogę do wdrożenia dyrektywy na szczeblach krajowych. ECCJ oczekuje, że ostateczny tekst powinien zostać poddany pod głosowanie około marca 2024 roku.

Ostatnim krokiem jest możliwość pociągnięcia firm, w tym sektora finansowego, do odpowiedzialności za ich wpływ na zmiany klimatyczne.

Więcej informacji: 

Beata Faracik,  President of the Board, PIHRB – beata.faracik@pihrb.org
Małgorzata Szlendak, Communication Coordinator, PIHRB – malgorzata.szlendak@pihrb.org
Sabela Gonzalez Garcia, ECCJ Communications Manager sabela.gonzalez.garcia@corporatejustice.org

Oryginalny tekst informacji prasowej w j. angielskim.

Wspólny apel biznesu, związków zawodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sprawie CSDDD

Wspólny apel biznesu, związków zawodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sprawie CSDDD

11 grudnia 2023r. biznes, związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego (w tym PIHRB) podpisały wspólny apel w sprawie stworzenia ogólnounijnego standardu odpowiedzialnego biznesu.

Chociaż poglądy na temat niektórych aspektów prawa są wśród sygnatariuszy rozbieżne, są oni zgodni co do konieczności stworzenia ram prawnych w całej UE, dlatego też wzywają ustawodawców do osiągnięcia politycznego porozumienia w celu przyjęcia ostatecznej wersji dyrektywy CSDD.

Więcej informacji: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/multistakeholder-CSDDD

Pełen tekst apelu poniżej: 

List do Ambasadorów COREPER w sprawie CSDDD

List do Ambasadorów COREPER w sprawie CSDDD

Już dziś, 15 listopada ambasadorzy państw UE na spotkaniu COREPER będą rozmawiać o Dyrektywie w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD). Celem  spotkania jest aktualizacja mandatu negocjacyjnego Rady na kolejne polityczne rozmowy trójstronne zaplanowane na tydzień później, 22 listopada.

Ponad 60 organizacji pozarządowych, w tym Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, zwraca uwagę decydentów na pięć kwestii, które są kluczowe dla dostosowania dyrektywy do międzynarodowych wytycznych i zapewnienia poszanowania praw  ludzi i planety:

 1. plany transformacji klimatycznej;
 2. odpowiedzialność cywilna i dostęp do wymiaru sprawiedliwości;
 3. włączenie sektora finansowego;
 4. łańcuch wartości;
 5. zakres normatywny.

Szczegóły w liście poniżej (wersja ang. i pol.)

 

Szacunek i ochrona w białych rękawiczkach. Konferencja prasowa

Szacunek i ochrona w białych rękawiczkach. Konferencja prasowa

24 października 2023 r. w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu pt.: „Biznes i prawa człowieka. Ochrona i szacunek w białych rękawiczkach”. 

Beata Faracik, LL.M., Współzałożycielka & Prezeska Zarządu PIHRB oraz Bartosz Kwiatkowski, Wiceprezes Zarządu PIHRB i Dyrektor Fundacji Frank Bold Polska przedstawili na niej:

 • naszą ocenę stanu przestrzegania praw człowieka w kontekście biznesu w Polsce i na świecie
 • aktualny kontekst społeczny i legislacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem CSDDD) wraz z jego konsekwencjami dla globalnych łańcuchów dostaw
  oraz
 • nasze postulaty do polskiego rządu i biznesu.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB) wraz z innymi organizacjami pozarządowymi uważnie śledzi problematykę poszanowania praw człowieka w codziennej działalności biznesu (Business & Human Rights, BHR) i z niepokojem zauważa, że ginie ona w morzu ogólnych deklaracji, tymczasowych lub wręcz fasadowych rozwiązań i ciągnących się latami negocjacji legislacyjnych. Dobre przykłady biznesowe są wyjątkiem a firmy i tak zwykle pytają: „czy rzeczywiście MUSIMY to robić”? Zysk lub jego brak często dosłownie przesądzają o ludzkich losach. Bierność państwa i brak rozwiązań systemowych stanowiących zachętę do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i poszanowaniem praw ludzi i dbałością o planetę pogłębiają ten problem. A nasza globalna wioska nie jest już w stanie dłużej znosić nierówności i – nawet jeśli nie chcemy patrzeć – nie radzi sobie z kryzysem klimatycznym i migracyjnym, z wyzyskiem ludzi, w tym dzieci.

Wybory parlamentarne w naszym kraju i perspektywa utworzenia nowego rządu oraz ostatnia faza prac nad europejską Dyrektywą w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang.: Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)to dobry moment by ten temat nagłośnić.
Pełny tekst informacji prasowej można pobrać poniżej:

Skip to content