Informacja prasowa: Deliberateria – przestrzeń do dialogu. Międzynarodowa konferencja on-line

28 września 2021 r. w godzinach 10.00-14.00 odbyła się Konferencja międzynarodowa pt. „Deliberateria – przestrzeń do dialogu”. Zorganizowana przez PIHRB we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim konferencja, była okazją do zaprezentowania doświadczeń z pilotażowych konsultacji w miastach oraz doświadczeń islandzkich, stanowiących inspirację do naszych działań. Konferencji towarzyszył warsztat dla osób chcących bliżej zapoznać się ze specyfiką facylitowania spotkań organizowanych w formie deliberaterii.

W czasie wydarzenia zaprezentowana została deliberateria –  nowa forma dialogu, czy nawet szerzej  zaangażowania obywatelskiego, wypracowana w ramach projektu. Uczestnicy i uczestniczki konferencji mieli okazję nie tylko przyjrzeć się deliberaterii na tle innych form partycypacji społecznej ale i jej doświadczyć w praktyce w ramach mini-deliberaterii wkomponowanej w program wydarzenia.  Była także okazja zapoznać się z drogą jaką przeszła i pierwotna idea i zespół projektowy od inspiracji islandzkim procesem konstytucyjnym, przez pilotażową organizację spotkań on-line z mieszkańcami trzech miast we współpracy z samorządami miast Poznania, Przemyśla i Częstochowy, po e-publikację zbierającą najważniejsze wnioski z projektu. Osobny moduł poświęcono rozmowie na temat projektowania uniwersalnego. W gronie panelistów były zarówno członkinie zespołu projektowego jak i przedstawiciele Urzędów Miast partnerskich, oraz eksperci z Uniwersytetu Islandzkiego – partnera projektu.

Po konferencji odbył się warsztat dla osób zainteresowanych tematem facylitacji w kontekście deliberaterii. Konferencja była skierowana szczególnie do osób działających w samorządach i NGO oraz wszystkich, których ciekawi rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz nowych form dialogu.

INFORMACJA PRASOWA: POBIERZ PDF

Zapraszamy do udziału w konferencji międzynarodowej „Deliberateria – przestrzeń do dialogu” (28.09.2021)

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji międzynarodowej Deliberateria – przestrzeń do dialogu”, która odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w formule online (zoom) oraz w towarzyszącym jej warsztacie poświęconym facylitacji w kontekście deliberaterii (godz. 15.00 – 16.30). Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji – link do formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo – tutaj (REJESTRACJA). Zarówno konferencja jak i warsztat są nieodpłatne.

W czasie wydarzenia zaprezentowana zostanie deliberateria –  nowa forma dialogu, czy nawet szerzej  zaangażowania – obywatelskiego, wypracowana w ramach projektu „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19”, wspieranego grantem z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowego ze środków EOG.

Uczestnicy i uczestniczki konferencji będą mieli okazję nie tylko przyjrzeć się deliberaterii na tle innych form partycypacji społecznej ale i jej doświadczyć w praktyce w ramach mini-deliberaterii wkomponowanej w program wydarzenia.

Będzie też okazja zapoznać się z drogą jaką przeszła i pierwotna idea i zespół projektowy od inspiracji islandzkim procesem konstytucyjnym, przez pilotażową organizację spotkań on-line z mieszkańcami trzech miast we współpracy z samorządami miast Poznania, Przemyśla i Częstochowy, po e-publikację zbierającą najważniejsze wnioski z projektu. Osobny moduł poświęcimy rozmowie na temat projektowania uniwersalnego. Towarzyszyć nam będą zarówno koleżanki i koledzy z zespołu projektowego po stronie Urzędów Miast jak i po stronie PIHRB, oraz eksperci z Uniwersytetu Islandzkiego – partnera projektu.

PROGRAM KONFERENCJI – PROGRAM PL (PDF)

Po konferencji planowany jest warsztat dla osób zainteresowanych tematem facylitacji w kontekście deliberaterii (zainteresowanie udziałem należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym na konferencję).

Konferencja jest skierowana szczególnie do osób działających w samorządach i NGO oraz wszystkich, których ciekawi rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz nowych form dialogu.

Zarejestruj się: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Jeśli chcesz wiedzieć w jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zapoznaj się z klauzulą informacyjną. (PL/EN)

.

.

ENGLISH:

We kindly invite you to participate in the international conference „Deliberateria – a space for dialogue”, organized by the Polish Institute for Human Rights and Business (PIHRB) and the University of Iceland, which will take place online (zoom platform) on September 28, 2021 at 10.00 – 14.00. The simultaneous translation will be provided (PL-EN- PL). Register here: https://tinyurl.com/2z4w7uay

During the event, #deliberateria – a new form of dialogue, or even more broadly – civic engagement, will be presented. It has been developed as a part of „Human rights and business – social dialogue post-COVID19” project, carried out with support from the Active Citizens – National Fund program, financed from EEA Funds.

Participants of the conference will have the opportunity not only to understand #deliberateria in the context of other forms of social participation, but also to experience it in practice thanks to mini-deliberateria session integrated into the program of the event.

There will also be an opportunity to learn about the path that the original idea and the project team have gone through, from being inspired by the Icelandic constitutional process and organizing the online pilot meetings with residents of three cities in cooperation with the local governments of Poznań, Przemyśl and Częstochowa, to an e-publication collecting the most important conclusions from the project. This will be possible thanks to sessions aimed to present process leading to deliberateria from the perspective of the  project teams from City Halls and PIHRB. A separate module will be dedicated to issues concerning universal design and reasonable adjustments when organizing events aimed to include broad range of participants.

Participants will also have opportunity to learn more about Icelandic approaches to broadly understood social dialogue from experts from the University of Iceland – project partner, prof. Jón Olafsson and prof. Salvör Nordal.

Those interested in the subject of facilitation in the context of deliberateria can choose to take part also in a dedicated 1.5h workshop taking place after the conference (15.00 – 16.30) for (in Polish only; please make sure to indicate relevant option on the application form).

The conference is dedicated – in particular – to local governments and NGOs, and to all those who are interested in the development of civil society and new forms of dialogue.

CONFERENCE PROGRAM – PROGRAM EN (PDF)

Register here: REGISTRATION FORM

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post COVID19) realizowanego z dotacji nr K1m/0457 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG,

Seminarium 30.06.: Nowe regulacje UE dot. należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wyzwanie czy szansa dla polskich firm?

PROGRAM PDF

INFORMACJA PRASOWA – PDF

Nagranie seminarium (wersja oryginalna): YouTube

30 czerwca br. odbyło się webinarium poświęcone problematyce należytej staranności w obszarze praw człowieka i wpływu na środowisko naturalne oraz powiązanej z nią odpowiedzialności przedsiębiorstw za ewentualne naruszenia. Regulacje planowane w tym obszarze na poziomie europejskim mogą stanowić zarówno szansę jak i wyzwanie, czy wręcz ryzyko dla polskich firm i ich konkurencyjności. Jednak dotychczas w Polsce ich proponowany zakres nie był poddany w Polsce szerszej debacie publicznej. Wydarzenie organizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznes miało na celu zapoczątkowanie takiej dyskusji.

Dlaczego jest ona potrzebna?

Pandemia COVID-19 uwidoczniła kruchość podstawowych wartości na świecie, jednocześnie dramatycznie zwiększając ryzyko łamania praw człowieka, między innymi pracy przymusowej i pracy dzieci. Liczne są głosy, że należyta staranność przedsiębiorstw pomoże zapewnić, by sektor prywatny nie powodował i nie przyczyniał się do przyszłych kryzysów, a także by był lepiej przygotowany na globalne wstrząsy w przyszłości. Parlament Europejski odgrywa w tym procesie istotną rolę. 10 marca br.  przyjął sprawozdanie Komisji Prawnej (JURI) Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Due Diligence & Corporate Accountability, 2020/2129(INL), zawierające projekt przyszłej dyrektywy w tym zakresie (streszczenie). Z tego powodu chcieliśmy przybliżyć polskim decydentom, interesariuszom oraz szerszej opinii publicznej tę problematykę, szczególnie, że już wkrótce, po zapowiedzianej publikacji projektu dyrektywy przez Komisję Europejską (DG Justice), rozpoczną się prace w Radzie i istotne jest, aby ułatwić możliwość włączenia się w tę dyskusję wszystkim zainteresowanym.

Nasze zaproszenie do udziału w webinarium przyjęła posłanka sprawozdawczyni Lara Wolters, autorka Sprawozdania zawierającego zalecenia dla Komisji dotyczące należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw (2020/2129(INL)) w JURI., posłanka Ochojska, przedstawicielka Komisji Europejskiej, pani Zsofia Kerecsen, Team Leader of the corporate governance team (Company Law Unit, DG JUST), prof. dr. hab. Markus Krajweski oraz eksperci, którzy przedstawią perspektywę inwestorów, firm notowanych na giełdzie, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Wydarzenie miało formułę webinarium oraz było transmitowane na żywo na profilu Facebook @epwarszawa oraz na profilu PIHRB.

Seminarium było tłumaczone symultanicznie na język angielski i polski.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM:

10.00-10.10 – Powitanie uczestników_uczestniczek – Jacek Safuta, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego (PE) w Polsce, Beata Faracik, Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

10.10-10.20 – Wprowadzenie merytoryczne do tematu seminarium  –  Beata Faracik, Prezeska PIHRB

10.20 – 11.20    Należyta staranność i odpowiedzialność – regulacje na poziomie Unii Europejskiej
i na poziomie krajowym

  • Zalecenia Parlamentu Europejskiego

Lara Wolters, posłanka do Parlamentu Europejskiego (S&D, JUST), sprawozdawczyni PE ds. należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Q&A

Janina Ochojska, posłanka do Parlamentu Europejskiego (EPL, DROI). Q&A

  • Działania Komisji Europejskiej

Zsofia Kerecsen, Team Leader (of the corporate governance team), Company law Unit, DG JUST, Komisja Europejska

  • „Das Lieferkettengesetz” czyli słów kilka o niemieckiej ustawie dot. należytej staranności w łańcuchu dostaw i jej potencjalnym wpływie na regulacje unijne

prof. Markus Krajewski, Kierownik Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego na Uniwersytecie im. Friedricha Alexandra w Erlangen-Nürnberg.  Q&A

11.20 – 11.30  przerwa

11.30 – 12.45 – Co regulacje unijne oznaczają dla polskich przedsiębiorstw? Panel ekspercki:

  • Piotr Biernacki, Prezes Fundacji Standardów Raportowania, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
  • Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału ds. Polityki Gospodarczej oraz Funduszy Strukturalnych Centrala OPZZ
  • Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor Fundacji Frank Bold (Polska), wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
  • dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska, Ekspertka Prawa Pracy, Federacja Przedsiębiorców Polskich; wykładowca, Uniwersytet Warszawski  
  • dr Robert Sroka, Dyrektor ds. ESG, Abris Capital Partners; wykładowca,  Akademia Im. L. Koźmińskiego

Moderacja: Beata Faracik, Współzałożycielka i prezeska zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

12.45 – 12.55 – Q&A uczestników_uczestniczek

12.55 -13.00-  Zakończenie seminarium.

Link do formularza zgłoszeniowego – tutaj.

Przetestowaliśmy nowy model konsultacji społecznych – #deliberateria

(11 czerwca 2021)

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu zakończył cykl pilotażowych spotkań konsultacyjnych pod nazwą #deliberateria* w Poznaniu, Przemyślu i Częstochowie . Przez trzy dni osoby uczestniczące w deliberateriach dyskutowały na wcześniej wybrane tematy odnoszące się do prac legislacyjnych na poziomie europejskim. Zebrane od nich rekomendacje zostaną, zgodnie z założeniami projektu, przesłane wkrótce do polskiego rządu.

Kontekst ustawodawczy

Jeśli chcemy, by rosła świadomość praw człowieka w kontekście biznesu, a prawodawstwo krajowe i unijne zapewniało solidną i systemową ochronę tychże praw, nie ma lepszego momentu, by zebrać opinie i rekomendacje w tym obszarze i przedstawić je osobom decydującym o stanowisku polskiego rządu w tym zakresie. W Polsce toczą się bowiem prace nad Krajowym Planem Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021 – 2024, zaś na poziomie europejskim – nad nowymi regulacjami prawnymi mającymi zwiększyć stopień poszanowania praw człowieka przez przedsiębiorstwa, poprzez m.in. obowiązek wdrożenia procedur należytej staranności. Regulacje te przybiorą kształt pakietu rozporządzeń i dyrektyw, z których – w kontekście #deliberaterii – najważniejsza jest dyrektywa dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka.

„To unikalna sytuacja, która pozwala na dobrą synchronizację działań na poziomie kraju i na poziomie europejskim” – mówi Beata Faracik, Prezeska PIHRB.

„Chcemy z tego skorzystać i przedstawić kompleksowe rekomendacje administracji rządowej w sprawie tego, co w KPD powinno się znaleźć, a także – jakie powinno być stanowisko Polski w kwestii dyrektywy dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka. Szczególnie, że niektóre krajowe regulacje prawne, które powinny chronić pracowników i nakreślać biznesowi ramy właściwego postępowania, okazują się być nieadekwatne do bieżących potrzeb. Kryzys ekonomiczny spowodowany COVID-19 jeszcze bardziej uwypuklił te rozbieżności.

Zaangażowanie obywatelskie

https://pihrb.org/prawa-czlowieka-i-biznes/

Dlatego właśnie przez trzy czerwcowe popołudnia (8-10.06) grupy zarejestrowanych uczestników i uczestniczek łączyły się na platformie ZOOM, by wspólnie pochylić się nad dwoma tematami:

1.    Czy należy wprowadzić zakaz importu i sprzedaży produktów, do których wykonania wykorzystano pracę dzieci lub pracę przymusową?

2.    Czy Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) powinny być́ objęte obowiązkiem wdrożenia tzw. należytej staranności w obszarze praw człowieka oraz środowiska naturalnego?

Wbrew pozorom, odpowiedzi na te pytania nie są ani proste, ani jednoznaczne. Na różnicę zdań mogły też wpływać doświadczenia rozmówców/czyń. #Delibaterie zgromadziły bowiem osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym: od studentów i studentek, poprzez osoby pracujące w firmach różnej wielkości, przedsiębiorców i pracodawców, po emerytów i emerytki.

By ułatwić dyskusję, na kilka dni przed spotkaniem osoby uczestniczące otrzymały materiały merytoryczne wprowadzające je do tematu. Dodatkowo, przed każdą sesją dyskusyjną odbywała się krótka prezentacja ekspercka, zaś ekspertka była dostępna dla osób uczestniczących również podczas całych konsultacji. Rozmowy – w podziale na mniejsze, kilkuosobowe grupy – odbywały się pod opieką facylitatorek.

Kolejne kroki

Przed PIHRB stoi teraz zadanie zebrania zgłoszonych w ankiecie sugestii i opinii, oraz przeanalizowanie różnicy pomiędzy opiniami wyrażanymi przed rozpoczęciem dyskusji oraz po jej zakończeniu. Zorganizowanie takiego badania oraz zmierzenie wpływu dyskusji na poglądy osób uczestniczących w procesie było kolejnym ważnym celem projektu, nie mniej ważnym niż zebranie samych rekomendacji. Zgodnie z ideą #deliberaterii, nie zawsze jest pora na szukanie wspólnego rozwiązania, ale zawsze trzeba się wzajemnie wysłuchać i móc zaprezentować swoje poglądy pomimo różnic i barier.

PIHRB planuje również opracować e-publikację podsumowującą cały proces przygotowywania się do #deliberaterii oraz jej przebieg po to, by ułatwić innym organizacjom oraz administracji publicznej tworzenie podobnych wydarzeń.

* Co to jest deliberateria?

* #deliberateria – to autorski pomysł Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Jest to forma aktywności, np. debaty, w której przeplatają się elementy demokracji deliberacyjnej i kafeterii, znanej z badań społecznych. Istotą #deliberaterii jest swobodna możliwość wyrażenia różnych opinii i punktów widzenia oraz szacunek do punktów widzenia innych uczestników. 

W #delibaterii może, ale nie musi dojść do konsensusu. Ważna jest natomiast otwartość na zmianę postaw i poglądów w wyniku argumentacji oraz dzięki eksperckim opiniom. Różne elementy aktywizacji społecznej są dobierane do #deliberaterii na zasadzie kafeteryjnej.

INFORMACJA PRASOWA – PDF


Projekt jest realizowany z dotacji nr K1m/0457 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Seminarium – 23.06.„Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku” (Przewodnik) – 23 czerwca 2021, g. 10-13

Seminarium – 23.06.„Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku” (Przewodnik) – 23 czerwca 2021, g. 10-13

Przez ostatni rok osoby zajmujące się zarządzaniem różnorodnością i budowaniem kultury włączenia w kilkunastu różnych organizacjach i przedsiębiorstwach spotykały się, by dzielić się wiedzą i wymieniać dobre praktyki w obszarze D&I czyli różnorodności i włączenia.

W efekcie tych spotkań, przy wsparciu finansowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz zaangażowaniu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz Divercity+ oraz inicjatywy D&I Roundtable powstał powstał pierwszy inkluzywnie opracowany poradnik dotyczący praktycznej strony D&I w polskim kontekście.
Zarówno nim jak i wnioskami i przykładami z praktyki uczestniczących w tym procesie firm chcemy się z Wami podzielić.
Zapraszamy zatem do udziału w seminarium połączonego z sesjami warsztatowymi na temat budowania kultury włączającej.

Będą z nami m. in. Orange Polska, Grupa ANG, AstraZeneca, Netguru, LOTTE Wedel, CD PROJEKT, CWS Polska, BNP Paribas, IKEA.

Kiedy? 23 czerwca, godz. 10.00-13.00.

Gdzie? Online – link do wydarzenia na zoom otrzymają osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy.

Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę jaką możemy pomieścić na spotkaniu na zoom, będzie także zapewniona transmisja na żywo z nie-warsztatowej części spotkania, na profilu PIHRB oraz Ambasady Królestwa Niderlandów. Jednak aby uczestniczyć w warsztatach niezbędna jest rejestracja.

Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIA: https://tinyurl.com/2zbbfux

PROGRAM SEMINARIUM (PEŁNY) – PDF

RAMOWY PROGRAM:

1) Powitanie i oficjalne wystąpienia (Ambasador Królestwa Niderlandów, organizatorzy)

2) „O wartościach w biznesie” czyli słów kilka o D&I Roundtable, powodach powstania przewodnika i wyzwaniach wdrażania D&I w firmach w Polsce. Panel dyskusyjny. [Moderacja: Magdalena Andrejczuk, Allegro]

3) Prezentacja publikacji „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji” [Dominika Sadowska, Divercity+]

4) Polityka D&I – od czego zacząć? Panel i Q&A. [Moderacja: Anna Miazga, CWS Polska]

Krótka przerwa

5) Równoległe sesje tematyczne (do wyboru) „Porozmawiajmy o…”:

a) Jak stworzyć dobrze działającą sieć pracowniczą (network), na przykładzie Networku LGBT+ [Osoby prowadzące: Kamil Kuhr, AstraZeneca & Aleksandra Niedźwiedzka-Ścisłowska, AstraZeneca]

b) Żywa biblioteka w organizacji – narzędzie rozwijania świadomości [Osoby prowadzące: Karolina Długosz, Netguru & Dominika Błaszak, Netguru & Dni Antydyskryminacji]

6) Podsumowanie i zakończenie

Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIA: https://tinyurl.com/2zbbfux

4 x VRP. Zapraszamy na warsztaty.

Po lutowym, wprowadzającym w temat webinarium na temat narzędzi i wskaźników dot. poszanowania praw człowieka przez biznes, które można wykorzystać w strategicznym zarządzaniu firmą, było dla Państwa inspirującym wprowadzeniem do tematu, czas na wejście w szczegóły i wskazówki jak z nich najbardziej efektywnie korzystać. Zapraszamy zatem Państwa na 4 spotkania on-line w formule warsztatowej, podczas których przyjrzymy się bliżej poszczególnym narzędziom. Aby wziąć w nich udział niezbędna jest REJESTRACJA. 

Co istotne: można uczestniczyć w wybranych lub we wszystkich wydarzeniach – w zależności od Państwa preferencji. Ich opisy znajdą Państwo poniżej.
Ze względu na formułę wydarzenia NIE będą transmitowane online ani dostępne w późniejszym terminie.

1. Business Model Red Flags
24 wskaźniki dotyczące zagrożeń dla praw człowieka, które są integralną częścią określonych cech modelu biznesowego firmy. Narzędzie to ułatwia liderom biznesowym, zarządom i inwestorom, a także społeczeństwu obywatelskiemu, identyfikację tych zagrożeń i ocenę, czy firma im przeciwdziała.

Termin webinarium:
Nowy termin: 12 maja 2021 r., godz. 15.00-16.00
Dołącz do wydarzenia na FB

2. Leadership & Governance Indicators

Zestaw wskaźników dotyczących przywództwa oraz ładu korporacyjnego, które pomagają ocenić stan i postępy firmy w budowaniu kultury poszanowania praw. Wskaźniki te opierają się na czterech cechach kultury korporacyjnej, które są kluczowe dla poszanowania praw człowieka: autentyczności zaangażowania; odpowiedzialności i rozliczalności; szacunku i empatii; oraz uczeniu się organizacji. Dzięki proponowanym wskaźnikom, organizacja może przyjrzeć się formalnym rozwiązaniom i procesom zarządzania, które wspierają te cechy; a następnie, kluczowym zachowaniom liderów, które je ilustrują i wzmacniają.

Termin webinarium:
22.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

3. Quality of Relationships Resource

Zbiór studiów przypadku i metodologii na temat tego, jak firmy mogą mierzyć jakość swoich relacji z ludźmi. Prowadzenie biznesu z poszanowaniem ludzkiej godności i równości zaczyna się, pod wieloma względami, od budowania dobrej jakości relacji z pracownikami, lokalnymi społecznościami i konsumentami. Ocena tych relacji może w sposób istotny pomóc zarządom, kierownictwu i liderom w głębokim zrozumieniu swoich firm i ich wpływu na otoczenie.

Termin webinarium:
27.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

4. Indicator Design Tool

Indicator Design Tool to narzędzie ułatwiające przedsiębiorstwom i ich interesariuszom opracowywanie i używanie wskaźników tak, by można było łatwo dostrzec jakie działania są efektywne, przynoszą korzyści i dlaczego tak się dzieje, w odniesieniu do konkretnych celów związanych z poszanowaniem praw człowieka w biznesie. Zadaniem narzędzia jest wspieranie procesów decyzyjnych oraz alokacji zasobów na to, co przynosi wymierne rezultaty pracownikom, konsumentom i lokalnym społecznościom, ale i samej firmie.

Termin webinarium:
29.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

Wszystkie webinaria odbędą się na platformie Zoom i prowadzone będą w j. angielskim z tłumaczeniem na język polski. Link do spotkania zostanie wysłany do zarejestrowanych uczestników.
Udział w pierwszej serii spotkań jest nieodpłatny, dzięki finansowaniu przez donorów projektu.

Gorąco zapraszamy i liczymy na Państwa udział!
Do zobaczenia w kwietniu!

Skip to content