Przetestowaliśmy nowy model konsultacji społecznych – #deliberateria

(11 czerwca 2021)

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu zakończył cykl pilotażowych spotkań konsultacyjnych pod nazwą #deliberateria* w Poznaniu, Przemyślu i Częstochowie . Przez trzy dni osoby uczestniczące w deliberateriach dyskutowały na wcześniej wybrane tematy odnoszące się do prac legislacyjnych na poziomie europejskim. Zebrane od nich rekomendacje zostaną, zgodnie z założeniami projektu, przesłane wkrótce do polskiego rządu.

Kontekst ustawodawczy

Jeśli chcemy, by rosła świadomość praw człowieka w kontekście biznesu, a prawodawstwo krajowe i unijne zapewniało solidną i systemową ochronę tychże praw, nie ma lepszego momentu, by zebrać opinie i rekomendacje w tym obszarze i przedstawić je osobom decydującym o stanowisku polskiego rządu w tym zakresie. W Polsce toczą się bowiem prace nad Krajowym Planem Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021 – 2024, zaś na poziomie europejskim – nad nowymi regulacjami prawnymi mającymi zwiększyć stopień poszanowania praw człowieka przez przedsiębiorstwa, poprzez m.in. obowiązek wdrożenia procedur należytej staranności. Regulacje te przybiorą kształt pakietu rozporządzeń i dyrektyw, z których – w kontekście #deliberaterii – najważniejsza jest dyrektywa dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka.

„To unikalna sytuacja, która pozwala na dobrą synchronizację działań na poziomie kraju i na poziomie europejskim” – mówi Beata Faracik, Prezeska PIHRB.

„Chcemy z tego skorzystać i przedstawić kompleksowe rekomendacje administracji rządowej w sprawie tego, co w KPD powinno się znaleźć, a także – jakie powinno być stanowisko Polski w kwestii dyrektywy dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka. Szczególnie, że niektóre krajowe regulacje prawne, które powinny chronić pracowników i nakreślać biznesowi ramy właściwego postępowania, okazują się być nieadekwatne do bieżących potrzeb. Kryzys ekonomiczny spowodowany COVID-19 jeszcze bardziej uwypuklił te rozbieżności.

Zaangażowanie obywatelskie

https://pihrb.org/prawa-czlowieka-i-biznes/

Dlatego właśnie przez trzy czerwcowe popołudnia (8-10.06) grupy zarejestrowanych uczestników i uczestniczek łączyły się na platformie ZOOM, by wspólnie pochylić się nad dwoma tematami:

1.    Czy należy wprowadzić zakaz importu i sprzedaży produktów, do których wykonania wykorzystano pracę dzieci lub pracę przymusową?

2.    Czy Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) powinny być́ objęte obowiązkiem wdrożenia tzw. należytej staranności w obszarze praw człowieka oraz środowiska naturalnego?

Wbrew pozorom, odpowiedzi na te pytania nie są ani proste, ani jednoznaczne. Na różnicę zdań mogły też wpływać doświadczenia rozmówców/czyń. #Delibaterie zgromadziły bowiem osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym: od studentów i studentek, poprzez osoby pracujące w firmach różnej wielkości, przedsiębiorców i pracodawców, po emerytów i emerytki.

By ułatwić dyskusję, na kilka dni przed spotkaniem osoby uczestniczące otrzymały materiały merytoryczne wprowadzające je do tematu. Dodatkowo, przed każdą sesją dyskusyjną odbywała się krótka prezentacja ekspercka, zaś ekspertka była dostępna dla osób uczestniczących również podczas całych konsultacji. Rozmowy – w podziale na mniejsze, kilkuosobowe grupy – odbywały się pod opieką facylitatorek.

Kolejne kroki

Przed PIHRB stoi teraz zadanie zebrania zgłoszonych w ankiecie sugestii i opinii, oraz przeanalizowanie różnicy pomiędzy opiniami wyrażanymi przed rozpoczęciem dyskusji oraz po jej zakończeniu. Zorganizowanie takiego badania oraz zmierzenie wpływu dyskusji na poglądy osób uczestniczących w procesie było kolejnym ważnym celem projektu, nie mniej ważnym niż zebranie samych rekomendacji. Zgodnie z ideą #deliberaterii, nie zawsze jest pora na szukanie wspólnego rozwiązania, ale zawsze trzeba się wzajemnie wysłuchać i móc zaprezentować swoje poglądy pomimo różnic i barier.

PIHRB planuje również opracować e-publikację podsumowującą cały proces przygotowywania się do #deliberaterii oraz jej przebieg po to, by ułatwić innym organizacjom oraz administracji publicznej tworzenie podobnych wydarzeń.

* Co to jest deliberateria?

* #deliberateria – to autorski pomysł Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Jest to forma aktywności, np. debaty, w której przeplatają się elementy demokracji deliberacyjnej i kafeterii, znanej z badań społecznych. Istotą #deliberaterii jest swobodna możliwość wyrażenia różnych opinii i punktów widzenia oraz szacunek do punktów widzenia innych uczestników. 

W #delibaterii może, ale nie musi dojść do konsensusu. Ważna jest natomiast otwartość na zmianę postaw i poglądów w wyniku argumentacji oraz dzięki eksperckim opiniom. Różne elementy aktywizacji społecznej są dobierane do #deliberaterii na zasadzie kafeteryjnej.

INFORMACJA PRASOWA – PDF


Projekt jest realizowany z dotacji nr K1m/0457 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Seminarium – 23.06.„Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku” (Przewodnik) – 23 czerwca 2021, g. 10-13

Seminarium – 23.06.„Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku” (Przewodnik) – 23 czerwca 2021, g. 10-13

Przez ostatni rok osoby zajmujące się zarządzaniem różnorodnością i budowaniem kultury włączenia w kilkunastu różnych organizacjach i przedsiębiorstwach spotykały się, by dzielić się wiedzą i wymieniać dobre praktyki w obszarze D&I czyli różnorodności i włączenia.

W efekcie tych spotkań, przy wsparciu finansowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz zaangażowaniu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz Divercity+ oraz inicjatywy D&I Roundtable powstał powstał pierwszy inkluzywnie opracowany poradnik dotyczący praktycznej strony D&I w polskim kontekście.
Zarówno nim jak i wnioskami i przykładami z praktyki uczestniczących w tym procesie firm chcemy się z Wami podzielić.
Zapraszamy zatem do udziału w seminarium połączonego z sesjami warsztatowymi na temat budowania kultury włączającej.

Będą z nami m. in. Orange Polska, Grupa ANG, AstraZeneca, Netguru, LOTTE Wedel, CD PROJEKT, CWS Polska, BNP Paribas, IKEA.

Kiedy? 23 czerwca, godz. 10.00-13.00.

Gdzie? Online – link do wydarzenia na zoom otrzymają osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy.

Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę jaką możemy pomieścić na spotkaniu na zoom, będzie także zapewniona transmisja na żywo z nie-warsztatowej części spotkania, na profilu PIHRB oraz Ambasady Królestwa Niderlandów. Jednak aby uczestniczyć w warsztatach niezbędna jest rejestracja.

Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIA: https://tinyurl.com/2zbbfux

PROGRAM SEMINARIUM (PEŁNY) – PDF

RAMOWY PROGRAM:

1) Powitanie i oficjalne wystąpienia (Ambasador Królestwa Niderlandów, organizatorzy)

2) „O wartościach w biznesie” czyli słów kilka o D&I Roundtable, powodach powstania przewodnika i wyzwaniach wdrażania D&I w firmach w Polsce. Panel dyskusyjny. [Moderacja: Magdalena Andrejczuk, Allegro]

3) Prezentacja publikacji „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji” [Dominika Sadowska, Divercity+]

4) Polityka D&I – od czego zacząć? Panel i Q&A. [Moderacja: Anna Miazga, CWS Polska]

Krótka przerwa

5) Równoległe sesje tematyczne (do wyboru) „Porozmawiajmy o…”:

a) Jak stworzyć dobrze działającą sieć pracowniczą (network), na przykładzie Networku LGBT+ [Osoby prowadzące: Kamil Kuhr, AstraZeneca & Aleksandra Niedźwiedzka-Ścisłowska, AstraZeneca]

b) Żywa biblioteka w organizacji – narzędzie rozwijania świadomości [Osoby prowadzące: Karolina Długosz, Netguru & Dominika Błaszak, Netguru & Dni Antydyskryminacji]

6) Podsumowanie i zakończenie

Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIA: https://tinyurl.com/2zbbfux

4 x VRP. Zapraszamy na warsztaty.

Po lutowym, wprowadzającym w temat webinarium na temat narzędzi i wskaźników dot. poszanowania praw człowieka przez biznes, które można wykorzystać w strategicznym zarządzaniu firmą, było dla Państwa inspirującym wprowadzeniem do tematu, czas na wejście w szczegóły i wskazówki jak z nich najbardziej efektywnie korzystać. Zapraszamy zatem Państwa na 4 spotkania on-line w formule warsztatowej, podczas których przyjrzymy się bliżej poszczególnym narzędziom. Aby wziąć w nich udział niezbędna jest REJESTRACJA. 

Co istotne: można uczestniczyć w wybranych lub we wszystkich wydarzeniach – w zależności od Państwa preferencji. Ich opisy znajdą Państwo poniżej.
Ze względu na formułę wydarzenia NIE będą transmitowane online ani dostępne w późniejszym terminie.

1. Business Model Red Flags
24 wskaźniki dotyczące zagrożeń dla praw człowieka, które są integralną częścią określonych cech modelu biznesowego firmy. Narzędzie to ułatwia liderom biznesowym, zarządom i inwestorom, a także społeczeństwu obywatelskiemu, identyfikację tych zagrożeń i ocenę, czy firma im przeciwdziała.

Termin webinarium:
Nowy termin: 12 maja 2021 r., godz. 15.00-16.00
Dołącz do wydarzenia na FB

2. Leadership & Governance Indicators

Zestaw wskaźników dotyczących przywództwa oraz ładu korporacyjnego, które pomagają ocenić stan i postępy firmy w budowaniu kultury poszanowania praw. Wskaźniki te opierają się na czterech cechach kultury korporacyjnej, które są kluczowe dla poszanowania praw człowieka: autentyczności zaangażowania; odpowiedzialności i rozliczalności; szacunku i empatii; oraz uczeniu się organizacji. Dzięki proponowanym wskaźnikom, organizacja może przyjrzeć się formalnym rozwiązaniom i procesom zarządzania, które wspierają te cechy; a następnie, kluczowym zachowaniom liderów, które je ilustrują i wzmacniają.

Termin webinarium:
22.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

3. Quality of Relationships Resource

Zbiór studiów przypadku i metodologii na temat tego, jak firmy mogą mierzyć jakość swoich relacji z ludźmi. Prowadzenie biznesu z poszanowaniem ludzkiej godności i równości zaczyna się, pod wieloma względami, od budowania dobrej jakości relacji z pracownikami, lokalnymi społecznościami i konsumentami. Ocena tych relacji może w sposób istotny pomóc zarządom, kierownictwu i liderom w głębokim zrozumieniu swoich firm i ich wpływu na otoczenie.

Termin webinarium:
27.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

4. Indicator Design Tool

Indicator Design Tool to narzędzie ułatwiające przedsiębiorstwom i ich interesariuszom opracowywanie i używanie wskaźników tak, by można było łatwo dostrzec jakie działania są efektywne, przynoszą korzyści i dlaczego tak się dzieje, w odniesieniu do konkretnych celów związanych z poszanowaniem praw człowieka w biznesie. Zadaniem narzędzia jest wspieranie procesów decyzyjnych oraz alokacji zasobów na to, co przynosi wymierne rezultaty pracownikom, konsumentom i lokalnym społecznościom, ale i samej firmie.

Termin webinarium:
29.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

Wszystkie webinaria odbędą się na platformie Zoom i prowadzone będą w j. angielskim z tłumaczeniem na język polski. Link do spotkania zostanie wysłany do zarejestrowanych uczestników.
Udział w pierwszej serii spotkań jest nieodpłatny, dzięki finansowaniu przez donorów projektu.

Gorąco zapraszamy i liczymy na Państwa udział!
Do zobaczenia w kwietniu!

18 luty – Webinarium „Nowe narzędzia pomiaru efektywności działań biznesu mających na celu zapewnienie poszanowanie praw człowieka.”

Webinarium:
Czy i jak firmy radzą sobie z oceną ryzyka wobec ludzi.
Nowe narzędzia pomiaru efektywności działań biznesu mających na celu zapewnienie poszanowanie praw człowieka.  

18 luty 2021, godz.: 15 – 16:30

Czy i jak firmy radzą sobie z oceną ryzyka wobec ludzi.
Nowe narzędzia pomiaru efektywności działań biznesu mających na celu zapewnienie poszanowanie praw człowieka.  

18 luty 2021, godz.: 15 – 16:30

Coraz więcej firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej stara się przeciwdziałać związanym z ich działalnością zagrożeniom dla pracowników, członków lokalnej społeczności czy konsumentów. Zagrożenia, o których mowa, występują w tradycyjnych obszarach, takich jak BHP czy zakaz dyskryminacji, ale obejmują również nowsze wyzwania, w tym pracę przymusową, godziny pracy w łańcuchach dostaw oraz prywatność konsumentów. Motywacja firm, by przeciwdziałać tym zagrożeniom, przybiera różne formy: od chęci wykazania się odpowiedzialnym postępowaniem, poprzez konieczność integracji z globalnym łańcuchem wartości, po uniknięcie szkód finansowych czy narażenia na szwank firmowej reputacji. Jednocześnie, społeczne aspekty ryzyka niefinansowego są coraz wyżej na agendzie UE, skupiając szczególną uwagę na obowiązkowej sprawozdawczości należytej staranności w zakresie praw człowieka, zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

W czasie webinarium, na które mam przyjemność Państwa zaprosić, przedstawimy świeżo opublikowane wskaźniki, metody zarządzania i narzędzia, które pomogą firmom mierzyć, ulepszać i prezentować postępy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Warto zauważyć, że jest to zadanie trudniejsze niż wykazanie poprawy w zarządzaniu wpływem na środowisko; wiarygodne kryteria oceny są więc niezbędne. Narzędzia zostały opracowane w ramach trzyletniego projektu Valuing Respect prowadzonego przez organizację Shift we współpracy z organizacjami na całym świecie, w tym z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu.

 Uczestnicy dowiedzą się o:

• Wskaźnikach, które pomogą firmom, inwestorom i innym interesariuszom ocenić, na ile dobrze poszczególne ogniwa działalności firmy i jej łańcucha wartości są przygotowane by zapewnić poszanowanie praw człowieka.

• Metodach pomiaru jakości relacji między firmą a pracownikami, społecznościami lub konsumentami, na których mają wpływ.

• Narzędziach do zarządzania, które pomaga praktykom biznesowym w wyznaczaniu celów i projektowaniu wskaźników do oceny postępów w rozwiązywaniu określonych zagrożeń dla praw człowieka.

REJESTRACJA

Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz dostępny na stronie
https://docs.google.com/forms/d/16i14h_IA7sKvzaF2qg_d42dQaswj4VigY5Dalg9dCD0/edit#response=ACYDBNjOnNzgUvUPfvVTOizpfjHP-Ubj-OdeuLRqginVbdtotjxSU4cQ8rWkpqSwjlrArZk

Webinarium będzie prowadzone przez ekspertów Shift i PIHRB w języku polskim i angielskim z symultanicznym tłumaczeniem. 

Sesja ta jest wstępem do cyklu szczegółowych webinariów, podczas których eksperci PIHRB i Shift omówią bliżej poszczególne narzędzia. Aby uzyskać więcej informacji, wystarczy napisać do mnie beata.faracik@pihrb.org lub śledzić media społecznościowe PIHRB.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter Valuing Respect, wraz z nowymi informacjami i rozwiązaniami, zapisz się (tutaj).                         

Zapraszamy na warsztat „Prawa człowieka w praktykach zarządzania. Wprowadzenie” (grudzień 2020)

Zapraszamy na warsztat „Prawa człowieka w praktykach zarządzania. Wprowadzenie” (grudzień 2020)

Ponieważ po zapowiedziach Komisji Europejskiej dot. wprowadzenia regulacji w zakresie obowiązkowej należytej staranności w obszarze praw człowieka pojawiło się szereg zapytań na które nie zawsze mamy czas odpowiadać indywidualnie, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i przygotować crash course wprowadzający w podstawowe kwestie z tego obszaru.

Dlatego w pierwszej połowie grudnia br. zapraszamy do udziału w trzy-godzinnym warsztacie dedykowanym problematyce poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu ale i szerszym otoczeniu społecznym.

Warsztat „Prawa człowieka w praktykach zarządzania. Wprowadzenie”

W czasie warsztatu zostaną wyjaśnione podstawowe aspekty związane z prawami człowieka  w kontekście działalności gospodarczej. Odpowiemy na pytania:

 • czym są prawa człowieka, jakie są między nimi zależności (Deklaracja Wiedeńska 1993) i jak je rozumieć w kontekście organizacji?
 • jakie działania firma musi podjąć aby móc powiedzieć, że zapewnia poszanowanie praw człowieka w pełni zgodnie z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka?
 • jak identyfikować oraz interpretować ryzyka bezpośrednich i pośrednich naruszeń praw człowieka w działalności gospodarczej, oraz im zapobiegać?
 • na czym polega mapowanie praw człowieka w kontekście organizacji i tzw. human rights impact assessment?
 • co to są najistotniejsze kwestie praw człowieka (salient human rights issues) w działalności firmy jak je identyfikować i priorytetyzować?
 • jakie działania należy podjąć – jakie polityki i narzędzia wdrożyć, by zapewnić poszanowanie prawa człowieka w działalności gospodarczej naszej firmy?
 • na czym polega proces należytej staranności w zakresie praw człowieka i czym się różni od 'klasycznej’ due diligence?
 • jakiego standardu użyć podejmując wysiłek raportowania nt. poszanowania praw człowieka w ramach raportów niefinansowych? Na co warto zwrócić szczególną uwagę.
 • jak wykorzystać (c) Valuing Respect Impact Design Tool do zdefiniowania właściwych wskaźników?

Prowadzący: ekspertki PIHRB – Beata Faracik i Joanna Szymonek

Format warsztatu: online (zoom)

Rejestracja: Chęć udziału w warsztacie należy zgłaszać na adres: office@pihrb.org wpisując w tytule wiadomości „Warsztat mHRDD” do 20 listopada br..

Termin: dokładny termin zostanie ustalony z uczestnikami, po osiągnięciu minimalnej liczby zgłoszeń.

Koszt inwestycji: 780 zł. netto/brutto (PIHRB jest zwolniony z VAT)

NASZA PEŁNA OFERTA DLA BIZNESU I REFERENCJE

Warsztat online „Identyfikacja i zapobieganie pracy przymusowej – narzędzia dla firm”, 28 października 2020, 10.30-14.00

Warsztat online „Identyfikacja i zapobieganie pracy przymusowej – narzędzia dla firm”, 28 października 2020, 10.30-14.00

[28.10.2020] Praca przymusowa to problem dotyczący nie tylko krajów Globalnego Południa, ale i krajów wysokorozwiniętych. Firmy uwikłane w korzystanie z pracy przymusowej, najczęściej są tego nieświadome. A koszty związane z utratą kontraktów i reputacji, są bardzo wysokie.

Nie ryzykuj! Może już spotkałeś się z sytuacją, gdy warunkiem współpracy z dużą zagraniczną firmą było wykazanie, iż posiadasz procedury minimalizujące ryzyko pracy przymusowej.

Jeśli chciałbyś poznać praktyczne narzędzia, które pomogą Ci przeciwdziałać temu ryzyku zapraszamy na bezpłatny warsztat organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu oraz Grupą roboczą ds. osób świadczących pracę.

Warsztat odbędzie się 28 października 2020 r. w godz. 10:30 – 14:00. Podczas warsztatu zaprezentujemy kompleksowy zestaw praktycznych narzędzi dla firm, które pomogą Ci przeciwdziałać temu ryzyku. Na warsztacie dowiesz się:

 • jak rozpoznać pracę przymusową, jakie są jej znamiona,
 • jak zawierać umowy o współpracę gwarantujące bezpieczeństwo i możliwość weryfikacji czy Twój partner biznesowy wywiązuje się ze swoich deklaracji,
 • jak tworzyć procedury należytej staranności na rzecz przeciwdziałania pracy przymusowej,
 • jak monitorować postępy i tworzyć plany naprawcze.

Swoim doświadczeniem i wskazówkami podzielą się eksperci, praktycy z firm oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie i ściganie pracy przymusowej (m.in. przedstawiciele PIP, MSWIA, ministerstwa odpowiedzialnego za prawo pracy).

Warsztat zostanie poprowadzony w oparciu o PORADNIK przygotowany przez Grupę roboczą do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę, działającą pod Zespołem do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organ pomocniczy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) pod koordynacją Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

Po warsztacie zachęcamy do przejrzenia poradnika i zgłoszenie ewentualnych pytań lub wątpliwości na adres znajdujący się na końcu poradnika, tj.: poradnik@pracaprzymusowa.pl


FORMULARZ REJESTRACYJNY NA WARSZTAT jest dostępny pod LINKIEM: https://www.webankieta.pl/ankieta/566070/warsztat-identyfikacja-i-zapobieganie-pracy-przymusowej-narzedzia-dla-firm.html?fbclid=IwAR3qtgNGckgEJORLT21eHG4OHITrj-uX4BR5jrdPJgcDTJLq-iKpovGNkJo

Po zarejestrowaniu uczestnik otrzyma wiadomość email z linkiem do wydarzenia.

Wydarzenie planujemy także transmitować na żywo na profilu MFiPR na YouTube.

Strona wydarzenia na Facebooku: LINK

PORADNIK zawierający narzędzia, które będziemy omawiać znajduje się na stronie można ściągnąć z tej strony: LINK

Skip to content