CEE focused Special Issue of the BHRJ – Call for papers. Deadline – 15 October 2021

Czas aby problematyka i praktyka praw człowieka w biznesie zagościła na dobre w EŚW, a perspektywa EŚW w dyskusjach nie tylko naukowych na ten temat.

Zachęcamy zatem do zgłaszania artykułów (w języku angielskim) do specjalnego wydania Business & Human Rights Journal (2023).

Nad specjalnym numerem tego cenionego i wysoko notowanego czasopisma naukowego czuwać będzie grono doskonale znających region ekspertek i ekspertów, w tym obok dr. Олена Уварова, dr Jerneja Letnar Černiča oraz Dr Rutvicy Andrijasevic, także prezeski PIHRB – Beata Faracik.

Termin zgłoszeń – 15 październik!

Szczegółowy Call for Papers w linku https://www.cambridge.org/core/blog/?p=44222 .


It is time for BHR theory and practice to finally get fully on the agenda in Central and Eastern Europe, and for the CEE perspective to start being included in the global discussions on this topic. Therefore we have the pleasure of inviting all interested – both academic scholars and practitioners to contribute to the special issue of the Business and Human Rights Journal (2023). The special issue will be supervised by a group of respected guest-editors from the region – dr Олена Уварова, Jernej Letnar Černič, Dr Rutvica Andrijasevic and Beata Faracik, co-founder and president of PIHRB.
Call for papers can be found on the Cambridge website and the deadline is set for October 15th!


All details can be found at: https://www.cambridge.org/core/blog/?p=44222@

Już jest! „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”

Już jest! „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”

Z ogromną satysfakcją i radością oddajemy w Wasze ręce kolejne narzędzie!

Poradnik „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji” pod redakcją Dominiki Sadowskiej, powstawał przez ostatnie miesiące w toku prac wyjątkowej grupy praktyczek i praktyków różnorodności zebranych wokół nieformalnej inicjatywy D&I Roundtable, przy wsparciu finansowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.

D&I Roundtable to grupa osób zajmujących się zarządzaniem różnorodnością i budowaniem kultury włączającej w kilkunastu różnych organizacjach i przedsiębiorstwach oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu i Divercity+, z których inicjatywy powstała.

Co niemniej istotne – nie tylko możecie Poradnik pobrać (i to i w wersji rozkładówkowej i w wersji z pojedynczym układem stron) – ale i posłuchać ekspertek i ekspertów, dzięki którym powstał.

Już bowiem dzisiaj o godz. 10.00, na naszym profilu w mediach społecznościowych będziemy transmitować na żywo seminarium, podczas którego opowiemy i o wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością i jak sobie z tym radziły firmy uczestniczące w D&I Roundtable, i o tym od czego zacząć drogę do zbudowania kultury włączającej w swojej organizacji czy firmie.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do osób, które w różnych miejscach organizacji i z różnych powodów zajmują się tematem różnorodności i budowania kultury włączającej, ale i dla wszystkich tych, którym włączająca przestrzeń życia i pracy jest bliska ich sercu.

PROGRAM SEMINARIUM znajdziecie tutaj.

INSPIRACJE (publikacje, nagrania) – tutaj

Nagranie z części plenarnej seminarium tutaj.

Zapraszamy!

PORADNIK (wersja online, wersja rozkładówkowa)PDF

PORADNIK (wersja online, strony pojedyncze)PDF

Projekt 2. Krajowego Planu Działań dot. biznesu i praw człowieka – Konsultacje społeczne (do 30 czerwca br.)

Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY!

Obecnie Rząd pracuje nad 2. Krajowym Planem Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (2.KPD) na lata 2021 – 2024. Celem tego dokumentu jest zaplanowanie działań, które mogą wzmocnić poszanowanie praw człowieka przez biznes, w tym ochrony osób pracujących.

Ważną częścią tego procesu są konsultacje społeczne, które rozpoczęły się z początkiem czerwca br. Każdy obywatel i każda obywatelka może zapoznać się z rządowym projektem 2.KPD, zabrać głos w konsultacjach i wskazać swoje priorytety. Link do rządowych konsultacji znajdziesz pod tym linkiem) Na tej samej stronie znajduje się link do projektu 2. KPD oraz informacja o sposobie zgłaszania (w ramce).

Ważne jest, aby w trakcie konsultacji, jak najwięcej osób wyraziło swoje zdanie na temat praw człowieka w biznesie. W naszej ocenie działania zawarte przez rząd w projekcie 2. Krajowego Planu Działań choć ważne, nie są wystarczające by poprawić poszanowanie praw człowieka w kontekście biznesu. Dlatego też Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (www.pihrb.org) opracował ANKIETĘ*, do której wypełnienia bardzo Cię zachęcamy, a w której zawarliśmy także nasze rekomendacje dotyczące rozwiązań i działań, jakie w naszej ocenie powinny zostać uwzględnione w 2. KPD.

Co zyskujesz wypełniając tę ankietę:

 1. PRZYJAZNA FORMA. Wybrane zagadnienia zawarte w rządowym projekcie ujęliśmy w przyjaźniejszej formie. Dzięki temu zaoszczędzisz swój czas.
 2. SZERSZE SPOJRZENIE. Dodaliśmy kwestie nie ujęte w dokumencie rządowym, a które chcemy zarekomendować rządowi, jako istotne dla wdrażania poszanowania praw człowieka w biznesie.
 3. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE. Jeśli ważne dla Ciebie kwestie nie zostały poruszone w dwóch pierwszych sekcjach, możesz dać nam o tym znać. W ANKIECIE ZNAJDZIESZ MIEJSCE NA TWOJE PROPOZYCJE.

Bardzo nam zależy, aby dowiedzieć się co WEDŁUG CIEBIE powinno być PRIORYTETEM na najbliższe 4 lata. Zebrane informacje włączymy do naszych rekomendacji dla działań rządu.

Aby zapoznać się z podsumowaniem ankiet i dowiedzieć się, czy rząd uwzględnił Twój głos, zapisz się na newsletter lub odwiedzaj stronę projektu lub nasz profil na Facebooku.

CO JUŻ ZROBILIŚMY W ZWIĄZKU Z PRACAMI NAD DRUGIM KPD?

W tej sekcji znajdziesz raporty, rekomendacje i inne istotne dokumenty, dotyczące działań podjętych przez PIHRB w zw. z pracami nad 2 KPD:

Dokumenty dotyczące 1. KPD:

Dokumenty dotyczące 2. KPD: 

Działanie jest realizowane w ramach projektu 'Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19″ realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.

*ankieta jest anonimowa.

Procedury to nie wszystko… PIHRB na konferencji Pulsu Biznesu

(22.06.2021)

„ESG powinny zostać wpisane w codzienne funkcjonowanie organizacji i stać się w pewien sposób „niewidzialne” dla pracowników, inaczej będzie to kolejny zbiór procedur, nie zawsze przestrzeganych oraz lista frazesów na gadżetach firmowych.” – to główne przesłanie panelu poświęconego znaczeniu kultury organizacyjnej podczas konferencji Pulsu Biznesu pt. „ESG – Raportowanie niefinansowe w praktyce”, która odbyła się online w dniu 22 czerwca br. 

W panelu „Kultura organizacji jako fundament #ESG. W jaki sposób kultura ułatwia modyfikacje strategii na bardziej społeczną odpowiedzialnie a co za tym idzie wdrożenie nowych regulacji w obszarze ESG.” ( 10:50-11:40, 22.06.2021 r.) moderowanym przez Olgę Petelczyc, Założycielkę Arete Audit, certyfikowaną audytorkę, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego, udział wzięli Moderator:

 • Milena Olszewska-Miszuris, Prezes Zarządu, WM Advisory, Wiceprezes CFA Poland
 • Grzegorz Kuczyński, Prezes, Unity Group
 • Beata Faracik, Fundatorka & Prezeska Zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 • Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG, Żabka Polska.

Wśród omawianych zagadnień pojawiły się m.in. następujące:

 1. Jak powiązać wdrożenie ESG z wartościami firmy?
 2. Jaką role w procesie wdrażania ESG odgrywa różnorodność?
 3. Jak kultura może nam pomóc we wdrażania kwestii praw człowieka w całym łańcuch dostaw?
 4. Jak budować zaangażowanie pracowników w oparciu o wartości?
 5. Jeśli mówimy o zaangażowaniu pracowników, to jak ich przekonać, że ESG to nie lista frazesów, które trzeba powtarzać aby dobrze wyglądało ale faktyczna wartość dla interesariuszy?
 6. Co na to inwestorzy, czy ESG jest nową moda czy będzie trwałą zmianą w inwestowaniu?
 7. Jakich narzędzi firmy mogą użyć aby zwiększyć swoją świadomość gdzie są jako organizacja jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka?
 8. Nad kształtowaniem kultury można pracować, jak wygląda taka praca?

Swoistą syntezę poruszanych wątków została zawarta w artykule autorstwa Olgi Petelczyc „Procedury to nie wszystko – jak wpisać ESG w funkcjonowanie firmy, opublikowanym przez Puls Biznesu w dniu 21 czerwca 2021 r. Znajdą go Państwo TUTAJ.

Seminarium 30.06.: Nowe regulacje UE dot. należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wyzwanie czy szansa dla polskich firm?

PROGRAM PDF

INFORMACJA PRASOWA – PDF

Nagranie seminarium (wersja oryginalna): YouTube

30 czerwca br. odbyło się webinarium poświęcone problematyce należytej staranności w obszarze praw człowieka i wpływu na środowisko naturalne oraz powiązanej z nią odpowiedzialności przedsiębiorstw za ewentualne naruszenia. Regulacje planowane w tym obszarze na poziomie europejskim mogą stanowić zarówno szansę jak i wyzwanie, czy wręcz ryzyko dla polskich firm i ich konkurencyjności. Jednak dotychczas w Polsce ich proponowany zakres nie był poddany w Polsce szerszej debacie publicznej. Wydarzenie organizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznes miało na celu zapoczątkowanie takiej dyskusji.

Dlaczego jest ona potrzebna?

Pandemia COVID-19 uwidoczniła kruchość podstawowych wartości na świecie, jednocześnie dramatycznie zwiększając ryzyko łamania praw człowieka, między innymi pracy przymusowej i pracy dzieci. Liczne są głosy, że należyta staranność przedsiębiorstw pomoże zapewnić, by sektor prywatny nie powodował i nie przyczyniał się do przyszłych kryzysów, a także by był lepiej przygotowany na globalne wstrząsy w przyszłości. Parlament Europejski odgrywa w tym procesie istotną rolę. 10 marca br.  przyjął sprawozdanie Komisji Prawnej (JURI) Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Due Diligence & Corporate Accountability, 2020/2129(INL), zawierające projekt przyszłej dyrektywy w tym zakresie (streszczenie). Z tego powodu chcieliśmy przybliżyć polskim decydentom, interesariuszom oraz szerszej opinii publicznej tę problematykę, szczególnie, że już wkrótce, po zapowiedzianej publikacji projektu dyrektywy przez Komisję Europejską (DG Justice), rozpoczną się prace w Radzie i istotne jest, aby ułatwić możliwość włączenia się w tę dyskusję wszystkim zainteresowanym.

Nasze zaproszenie do udziału w webinarium przyjęła posłanka sprawozdawczyni Lara Wolters, autorka Sprawozdania zawierającego zalecenia dla Komisji dotyczące należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw (2020/2129(INL)) w JURI., posłanka Ochojska, przedstawicielka Komisji Europejskiej, pani Zsofia Kerecsen, Team Leader of the corporate governance team (Company Law Unit, DG JUST), prof. dr. hab. Markus Krajweski oraz eksperci, którzy przedstawią perspektywę inwestorów, firm notowanych na giełdzie, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Wydarzenie miało formułę webinarium oraz było transmitowane na żywo na profilu Facebook @epwarszawa oraz na profilu PIHRB.

Seminarium było tłumaczone symultanicznie na język angielski i polski.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM:

10.00-10.10 – Powitanie uczestników_uczestniczek – Jacek Safuta, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego (PE) w Polsce, Beata Faracik, Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

10.10-10.20 – Wprowadzenie merytoryczne do tematu seminarium  –  Beata Faracik, Prezeska PIHRB

10.20 – 11.20    Należyta staranność i odpowiedzialność – regulacje na poziomie Unii Europejskiej
i na poziomie krajowym

 • Zalecenia Parlamentu Europejskiego

Lara Wolters, posłanka do Parlamentu Europejskiego (S&D, JUST), sprawozdawczyni PE ds. należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Q&A

Janina Ochojska, posłanka do Parlamentu Europejskiego (EPL, DROI). Q&A

 • Działania Komisji Europejskiej

Zsofia Kerecsen, Team Leader (of the corporate governance team), Company law Unit, DG JUST, Komisja Europejska

 • „Das Lieferkettengesetz” czyli słów kilka o niemieckiej ustawie dot. należytej staranności w łańcuchu dostaw i jej potencjalnym wpływie na regulacje unijne

prof. Markus Krajewski, Kierownik Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego na Uniwersytecie im. Friedricha Alexandra w Erlangen-Nürnberg.  Q&A

11.20 – 11.30  przerwa

11.30 – 12.45 – Co regulacje unijne oznaczają dla polskich przedsiębiorstw? Panel ekspercki:

 • Piotr Biernacki, Prezes Fundacji Standardów Raportowania, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału ds. Polityki Gospodarczej oraz Funduszy Strukturalnych Centrala OPZZ
 • Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor Fundacji Frank Bold (Polska), wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
 • dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska, Ekspertka Prawa Pracy, Federacja Przedsiębiorców Polskich; wykładowca, Uniwersytet Warszawski  
 • dr Robert Sroka, Dyrektor ds. ESG, Abris Capital Partners; wykładowca,  Akademia Im. L. Koźmińskiego

Moderacja: Beata Faracik, Współzałożycielka i prezeska zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

12.45 – 12.55 – Q&A uczestników_uczestniczek

12.55 -13.00-  Zakończenie seminarium.

Link do formularza zgłoszeniowego – tutaj.

Skip to content