Nowa publikacja „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”, PIHRB RS 1/2021

Nowa publikacja „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”, PIHRB RS 1/2021

(28.05.2021)
Z satysfakcją oddajemy w ręce czytelników najnowszą pozycję z serii PIHRB Report Series 1/2021 – report „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”.

Raport przygotowany przez dwoje wykładowców Uniwersytetu Islandzkiego, a przetłumaczony i wydany przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu może zaciekawić z co najmniej dwóch podwodów.

Po pierwsze, jest syntetycznym zapisem 10-cio letniego procesu, który był jednocześnie próbą odbudowania zaufania do państwa po kryzysie 2008 r. Jego nowością było zaangażowanie opinii publicznej zarówno w przygotowanie nowelizacji konstytucji, jak i pisanie samego jej tekstu. Narzędziem, które miało pomóc w osiągnięciu tego celu, była nowa forma dialogu oraz umowy społecznej. Islandzcy eksperci, łączący praktyczną znajomość mechanizmów konsultacyjnych z wiedzą akademicką i doświadczeniem, tj. prof. Salvör Nordal, członkini Rady Konstytucyjnej, a następnie jej Przewodnicząca (2011) oraz prof. Jón Ólafsson, szef projektu badawczego „Democratic Constitutional Design”, realizowanego we współpracy z kancelarią Prezesa Rady Ministrów, dzielą się w nim dobrymi praktykami oraz wnioskami i doświadczeniem z organizacji islandzkiego sondażu deliberacyjnego w 2019 r. i całego procesu, czy raczej procesów, które miały miejsce od 2010 r.

Po drugie, raport ten stał się inspiracją do wykorzystania elementów demokracji deliberacyjnej w naszym rodzimym projekcie, „Prawa człowieka i biznes: dialog społeczny post-COVID19”. Inspiracja ta przybrała kształt #deliberaterii: pilotażowych konsultacji społecznych, które już za kilka dni odbędą się w trzech miastach: Częstochowie, Poznaniu i Przemyślu. Będziemy podczas nich rozmawiać na temat praw człowieka w kontekście biznesu i jesteśmy bardzo ciekawi jak sprawdzi się nowa formuła konsultacji. Rekomendacje uczestników zostaną przekazane polskiemu rządowi.

Zapraszamy do lektury!

Raport został opracowany w ramach projektu Aktywni Obywatele – K1m-0457: „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19” realizowanego z dotacji nr K1m/0457 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Publikacja jest do pobrania tutaj – Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”.

PIHRB włącza się w działania na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych

PIHRB włącza się w działania na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych

28 maja 2021 r. został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, który podpowiada, jakie inwestycje mogą podjąć firmy na rzecz budowania odpowiedzialnych polityk pracowniczych w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przewodnik, w którego opracowaniu uczestniczyła prezeska PIHRB, Beata Faracik, powstał w ramach prac Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę, działającej przy ww. Zespole, a koordynowanej przez PIHRB. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, związków zawodowych, firm i organizacji je zrzeszających, jak i  organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki. Koordynatorem prac nad przewodnikiem było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.  

Firmy społecznie odpowiedzialne i stawiające na długookresową perspektywę rozwoju podejmują działania służące dobrostanowi, zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Jest to szczególnie ważne w postpandemicznej rzeczywistości. Podzielając te wartości, PIHRB włączył się także w działania promujące upowszechnianie odpowiedzialnych polityk pracowniczych na polskim rynku.

Opracowanie pomoże firmom doskonalić swoje procesy w takich obszarach z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, zatrudnienie, warunki pracy i ochrona socjalna, dialog społeczny, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz rozwój i szkolenia w miejscu pracy. Przewodnik zawiera wiele użytecznych wskazówek, bazę dobrych praktyk oraz narzędzie do samooceny. Publikacja wskazuje i zachęca do inwestycji, które budują i rozwijają właściwe relacje pracownicze, zwiększają bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wspierającą równowagę w obszarze praca-życie, podnosząc jakość pracy i zadowolenie pracowników. Dzięki takiej postawie firmy zyskują przewagę konkurencyjną na rynku, łatwiej zdobywają i utrzymują zaangażowanych pracowników, ograniczają koszty wypadków przy pracy i absencji, a ponadto umiejętnie dostosowują się do trendów demograficznych i zmian na rynku pracy oraz zmieniających się oczekiwań pracowników.

Przedsiębiorstwom, które są zainteresowane doskonaleniem swoich polityk i procesów w obszarze pracowniczym, szczególnie polecamy przydatne narzędzia zawarte w „Przewodniku CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy” – uniwersalną bazę dobrych praktyk, którymi dzielą się przedsiębiorstwa zaangażowane w powstanie publikacji oraz narzędzie do samooceny procesów z listą pytań kontrolnych. 

Do pobrania poniżej:

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrownowazonym srodowisku pracy (pobierz)Link otwiera się w nowej karcie

Przyklady odpowiedzialnych praktyk przedsiebiorstw z zakresu pracy (pobierz)Link otwiera się w nowej karcie

Lista kontrolna Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw (pobierz)

PIHRB w Rzeczpospolitej o trendach legislacyjnych i narzędziach

(26.3.2021) Zachęcamy do zapoznania się z dodatkiem Biznes odpowiedzialny w Polsce, który już po raz piąty towarzyszy Rzeczpospolitej w pierwszych dniach wiosny, i który po raz kolejny objęliśmy patronatem PIHRB.

Szczególnej uwadze Państwa polecamy artykuł autorstwa prezeski PIHRB, Beaty Faracik poświęcony najnowszym trendom legislacyjnym i narzędziom, które mogą firmom pomóc się do nowych oczekiwań przygotować.

Zapraszamy na stronę Rzeczpospolitej i do kiosków Ruchu!

Registration open: Human Rights-Compatible IIAs. Virtual Consultation for CEE and Central Asia, 21.04.2021 at 12 – 3pm (CET)

Human Rights-Compatible International Investment Agreements. Virtual Consultation for Central and Eastern Europe and the Central Asia region

21 April 2021, 12 noon – 3 pm CET (online – Zoom)

RAPORT FROM CONSULTATION IS ACCESSIBLE HERE.

Background

The United Nations Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises (“the Working Group”) will present a report to the UN General Assembly in October 2021 to provide practical guidance for States on negotiating human rights-compatible international investment agreements (IIAs) in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). The report will cover all three pillars of the UNGPs: the duty of states to preserve regulatory space while negotiating IIAs so as to strike a balance between attracting investment and promoting responsible business conduct; the responsibility of investors to respect all internationally recognized human rights; and the role of IIAs in providing access to remedy to individuals and communities affected by investment-related projects.

In order to inform the drafting of the report, the Working Group is convening several virtual consultations to seek input from a range of stakeholders on how to align IIAs with States’ international human rights obligations. To complement these regional consultations, the UN Working Group has also issued an open call to collect input from States and other stakeholders

All relevant information, including on consultations held so far as well as the call for written input is available at the dedicated UN Working Group’s website         https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/IIAs.aspx

This regional consultation – focused on the Central and Eastern Europe and the Central Asia (CEE and CA) region – is convened by the UN Working Group and co-organized by Polish Institute for Human Rights and Business and Yaroslav Mudryi National Law University. It will be held virtually under the Chatham House Rule.

The Subject and Purpose

International Investment Agreements (IIAs)[1] are employed by States as one of the tools to create an investment-friendly environment. To protect legitimate interests of investors, they-impose conditions and standards on host state’s ability to regulate.

At the same time, IIAs should not prevent host States from protecting and promoting human rights within their territories. Principle 9 of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) reminds States to “maintain adequate domestic policy space to meet their human rights obligations when pursuing business-related policy objectives with other States or business enterprises, for instance through investment treaties or contracts.”

However, IIAs can have a chilling effect on States’ ability to regulate effectively the conduct of investors and ensure that they respect human rights, as well as on the States’ ability to hold companies accountable for human rights abuses. This effect is especially seen when the local authorities in host States do not have the proper measures, processes and resources in place to ensure that human rights policies and reforms can be pursued in accordance with the principles of good governance, transparency, meaningful participation of all stakeholders and legitimacy stemming from stakeholders’ engagement and support.

As a result, host States may achieve higher development level thanks to – inter alia – the investment treaties  that attract  business investment. However, IIAs may also not  only fail to promote further sustainable  development, but even contribute to reinforce various development deficiencies and injustices in that Host state.

The purpose of the consultation is to identify areas in which these negative effects can be identified and to discuss possible solutions – both substantive (e.g. possible revisions of IIAs or their abandonment in favour of a whole new regime) and procedural (e.g. possible revisions of the ISDS mechanisms).

The format and objectives of the consultation

The consultation will provide an opportunity for stakeholders to discuss issues at the nexus of IIAs and HR. It will be divided into two parts :

  1. Mapping IIAs & HR landscape in CEE and CA

The first part of the meeting will map the current situation in the region and will provide space to share concrete examples of how IIAs regimes and ISDS decisions had negative impact on human rights and sustainable developments. This will include examples of how potential liability under IIAs have prevented or hampered business and human rights policies and reforms in the region;   and cases where individuals and communities affected by investment-related human rights abuses were not provided access to remedy. Discussions will also identify examples of good practices from the region.  

  1. Identifying solutions:

The second part will provide space to discuss possible substantive and procedural solutions to mitigate IIAs’ negative effects identified in the first part of the meeting. This will include options to reform existing IIAs, as well as elements necessary in IIAs to preserve regulatory space of  States to meet their obligations under international human rights law.

Each of the two segments will consist of a moderated discussion between the experts from various countries, law and policy makers (from governments, civil society organizations and other non-governmental organizations from the region) with experience in addressing the limitations stemming from IIAs, as well scholars and practitioners conducting investor-state disputes on behalf of host States from the region.  

The summary report of the discussions with conclusions and recommendations will be provided to the Working Group and will be posted on the Working Group’s website in due course.

Practical information 

The consultation will take place virtually on Zoom. A Zoom link will be sent to the registered participants in due course.

Simultaneous translation English – Russian will be provided upon demand thanks to support provided by the Wardyński & Partners law firm.

For any further information about the Working Group’s project on human rights-compatible IIAs or should you wish  to join the project’s Google group, please contact the Secretariat of the Working Group at wg-business@ohchr.org (indicating “IIAs and HRs” in the email subject). 

Registration

To register your interest in participating in the consultations please fill in the registration form in English or Russian by April 12th.  Link: https://forms.gle/yzAZ8uumxucGp7UU7  

Concept note – ENGLISH

Concept note – RUSSIAN

Organizers will endeavour to enable participation by all interested stakeholders. However, given the platform limitations, organizers reserve the right to admit only selected participants based on criteria to ensure geographic, gender and stakeholders representation. All who registered their interest will receive information by email. Admitted participants will receive a confirmation email by April 14th.  

Inquiries specific to the CEE & CA consultation should be directed to Stanisław Drozd (stanislaw.drozd@pihrb.org – English, Polish), Beata Faracik (beata.faracik@pihrb.org – English, Polish) or Prof. Olena Uvarova (o.o.uvarova@nlu.edu.ua – Ukrainian, Russian, English).


[1] IIAs here refer to bilateral investment treaties as well as investment chapters in trade agreements negotiated at a bilateral or regional level.   

18 luty – Webinarium „Nowe narzędzia pomiaru efektywności działań biznesu mających na celu zapewnienie poszanowanie praw człowieka.”

Webinarium:
Czy i jak firmy radzą sobie z oceną ryzyka wobec ludzi.
Nowe narzędzia pomiaru efektywności działań biznesu mających na celu zapewnienie poszanowanie praw człowieka.  

18 luty 2021, godz.: 15 – 16:30

Czy i jak firmy radzą sobie z oceną ryzyka wobec ludzi.
Nowe narzędzia pomiaru efektywności działań biznesu mających na celu zapewnienie poszanowanie praw człowieka.  

18 luty 2021, godz.: 15 – 16:30

Coraz więcej firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej stara się przeciwdziałać związanym z ich działalnością zagrożeniom dla pracowników, członków lokalnej społeczności czy konsumentów. Zagrożenia, o których mowa, występują w tradycyjnych obszarach, takich jak BHP czy zakaz dyskryminacji, ale obejmują również nowsze wyzwania, w tym pracę przymusową, godziny pracy w łańcuchach dostaw oraz prywatność konsumentów. Motywacja firm, by przeciwdziałać tym zagrożeniom, przybiera różne formy: od chęci wykazania się odpowiedzialnym postępowaniem, poprzez konieczność integracji z globalnym łańcuchem wartości, po uniknięcie szkód finansowych czy narażenia na szwank firmowej reputacji. Jednocześnie, społeczne aspekty ryzyka niefinansowego są coraz wyżej na agendzie UE, skupiając szczególną uwagę na obowiązkowej sprawozdawczości należytej staranności w zakresie praw człowieka, zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

W czasie webinarium, na które mam przyjemność Państwa zaprosić, przedstawimy świeżo opublikowane wskaźniki, metody zarządzania i narzędzia, które pomogą firmom mierzyć, ulepszać i prezentować postępy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Warto zauważyć, że jest to zadanie trudniejsze niż wykazanie poprawy w zarządzaniu wpływem na środowisko; wiarygodne kryteria oceny są więc niezbędne. Narzędzia zostały opracowane w ramach trzyletniego projektu Valuing Respect prowadzonego przez organizację Shift we współpracy z organizacjami na całym świecie, w tym z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu.

 Uczestnicy dowiedzą się o:

• Wskaźnikach, które pomogą firmom, inwestorom i innym interesariuszom ocenić, na ile dobrze poszczególne ogniwa działalności firmy i jej łańcucha wartości są przygotowane by zapewnić poszanowanie praw człowieka.

• Metodach pomiaru jakości relacji między firmą a pracownikami, społecznościami lub konsumentami, na których mają wpływ.

• Narzędziach do zarządzania, które pomaga praktykom biznesowym w wyznaczaniu celów i projektowaniu wskaźników do oceny postępów w rozwiązywaniu określonych zagrożeń dla praw człowieka.

REJESTRACJA

Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz dostępny na stronie
https://docs.google.com/forms/d/16i14h_IA7sKvzaF2qg_d42dQaswj4VigY5Dalg9dCD0/edit#response=ACYDBNjOnNzgUvUPfvVTOizpfjHP-Ubj-OdeuLRqginVbdtotjxSU4cQ8rWkpqSwjlrArZk

Webinarium będzie prowadzone przez ekspertów Shift i PIHRB w języku polskim i angielskim z symultanicznym tłumaczeniem. 

Sesja ta jest wstępem do cyklu szczegółowych webinariów, podczas których eksperci PIHRB i Shift omówią bliżej poszczególne narzędzia. Aby uzyskać więcej informacji, wystarczy napisać do mnie beata.faracik@pihrb.org lub śledzić media społecznościowe PIHRB.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter Valuing Respect, wraz z nowymi informacjami i rozwiązaniami, zapisz się (tutaj).                         

#znaj swoje prawa

Czym jest zabezpieczenie społeczne i jak sprawdzić czy Twój pracodawca odprowadził składki „na ZUS”? Czy wiesz do jakich środków ochrony osobistej masz prawo w pracy? Czy Twoja firma przestrzega Twojego prawa do dni wolnych od pracy oraz corocznych płatnych urlopów? Ile masz czasu na odwołanie się od otrzymanego od pracodawcy wypowiedzenia z pracy do sądu pracy? Co możesz zrobić, jeśli uważasz, że te lub inne Twoje prawa związane z wykonywaniem pracy są łamane? Dlaczego nie tylko w dobie pandemii i rosnących rozwarstwień społecznych każdy z nas powinien znać swoje prawa? Skąd czerpać wiedzę o prawach, które nam przysługują? Dowiedz się więcej i zadbaj o siebie!

Wiele informacji o prawach i co zrobić jeśli podejrzewasz, że zostały naruszone znajdziesz zapewne w internecie. Ale jeśli chcesz mieć pewność co do wiarygodności informacji i jej aktualności zdecydowanie lepiej będzie jeśli zajrzysz na stronę Państwowej Inspekcji Pracy. Możesz także skorzystać z porady prawnej z zakresu prawa pracy na Infolinii PIP (w godzinach 9.00 – 15.00), pod numerami telefonów (opłaty zgodnie z cennikiem operatorów):

Infolinia Państwowej Inspekcji Pracy

  • 801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
  • 459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Informacje na stronie PIP:

Oczywiście poradę znajdziesz też u prawników, w kancelariach prawnych. Ale jeśli koszty są przeszkodą, możesz skorzystać z pomocy w jednym z ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa.

Więcej szczegółowych informacji nt. bezpłatnej pomocy prawnej – https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ 

Materiały pomocne w codziennej pracy i egzekwowaniu praw pracowniczych znajdziesz także na stronie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:  

OPZZ – https://www.opzz.org.pl/porady-dla-pracownikow

W sytuacji gdy jesteś traktowany_a nierówno z powodu tego, kim jesteś, czy też gdy państwo naruszyło twoje prawa, możesz także zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich i zasięgnąć informacji u prawników z Biura RPO na bezpłatnej infolinii 800 676 676. Swoją sprawę można te zgłosić do RPO za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt (punkt 2/4).

INFOLINIA RPO – 800 676 676

(poniedziałki 10.00 – 18.00; wtorek – piątek 8.00 – 16.00)

Jak możesz dochodzić sprawiedliwości?

Oczywiście możesz zgłosić sprawę do sądu pracy lub sądu cywilnego. Możesz jednak także spróbować alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów dla pokrzywdzonego.

Jedną z możliwości doprowadzenia do pozasądowego, ugodowego rozwiązania sporu jest mediacja, czyli dobrowolne negocjacje prowadzone przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Jeszcze inną, pozasądową ścieżkę, także opartą na mediacji, oferuje Krajowy Punkt Kontaktowy OECD (KPK OECD). Choć formalnie KPK rozpoznaje zawiadomienia o potencjalnym naruszeniu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, ich zakres jest szeroki i obejmuje między innymi prawa pracownicze i prawa człowieka.

Zawiadomienie o potencjalnym naruszeniu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych należy złożyć drogą elektroniczną wysyłając formularz zawiadomienia na adres kpk.oecd@mfipr.gov.pl. Szczegółowe informacje dot. KPK OECD znajdują się na stronie  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zawiadomienia.

* * * * * * * * * * * * *

* Niniejszy tekst jest pierwszym z cyklu wpisów zawierających informacje na temat praw przysługujących ludziom w kontekście biznesu a także źródeł informacji i sposobów dochodzenia sprawiedliwości w przypadku ich naruszenia przez firmy.

* * * * * * * * * * * * *

Projekt „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. W ramach projektu powstanie szereg rekomendacji dla administracji polskiej, kampanie informujące o prawach człowieka w biznesie oraz umożliwiające wyrażenie opinii na temat działań jakie powinien podjąć rząd by lepiej chronić prawa ludzi przed negatywnym wpływem chciwości niektórych firm. Zostanie także wypracowany i przetestowany w ramach pilotażu nowy model dialogu społecznego zawierający elementy deliberacyjne.

Skip to content