Już jest! „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”

Już jest! „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”

Z ogromną satysfakcją i radością oddajemy w Wasze ręce kolejne narzędzie!

Poradnik „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji” pod redakcją Dominiki Sadowskiej, powstawał przez ostatnie miesiące w toku prac wyjątkowej grupy praktyczek i praktyków różnorodności zebranych wokół nieformalnej inicjatywy D&I Roundtable, przy wsparciu finansowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.

D&I Roundtable to grupa osób zajmujących się zarządzaniem różnorodnością i budowaniem kultury włączającej w kilkunastu różnych organizacjach i przedsiębiorstwach oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu i Divercity+, z których inicjatywy powstała.

Co niemniej istotne – nie tylko możecie Poradnik pobrać (i to i w wersji rozkładówkowej i w wersji z pojedynczym układem stron) – ale i posłuchać ekspertek i ekspertów, dzięki którym powstał.

Już bowiem dzisiaj o godz. 10.00, na naszym profilu w mediach społecznościowych będziemy transmitować na żywo seminarium, podczas którego opowiemy i o wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością i jak sobie z tym radziły firmy uczestniczące w D&I Roundtable, i o tym od czego zacząć drogę do zbudowania kultury włączającej w swojej organizacji czy firmie.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do osób, które w różnych miejscach organizacji i z różnych powodów zajmują się tematem różnorodności i budowania kultury włączającej, ale i dla wszystkich tych, którym włączająca przestrzeń życia i pracy jest bliska ich sercu.

PROGRAM SEMINARIUM znajdziecie tutaj.

INSPIRACJE (publikacje, nagrania) – tutaj

Nagranie z części plenarnej seminarium tutaj.

Zapraszamy!

PORADNIK (wersja online, wersja rozkładówkowa)PDF

PORADNIK (wersja online, strony pojedyncze)PDF

Procedury to nie wszystko… PIHRB na konferencji Pulsu Biznesu

(22.06.2021)

„ESG powinny zostać wpisane w codzienne funkcjonowanie organizacji i stać się w pewien sposób „niewidzialne” dla pracowników, inaczej będzie to kolejny zbiór procedur, nie zawsze przestrzeganych oraz lista frazesów na gadżetach firmowych.” – to główne przesłanie panelu poświęconego znaczeniu kultury organizacyjnej podczas konferencji Pulsu Biznesu pt. „ESG – Raportowanie niefinansowe w praktyce”, która odbyła się online w dniu 22 czerwca br. 

W panelu „Kultura organizacji jako fundament #ESG. W jaki sposób kultura ułatwia modyfikacje strategii na bardziej społeczną odpowiedzialnie a co za tym idzie wdrożenie nowych regulacji w obszarze ESG.” ( 10:50-11:40, 22.06.2021 r.) moderowanym przez Olgę Petelczyc, Założycielkę Arete Audit, certyfikowaną audytorkę, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego, udział wzięli Moderator:

 • Milena Olszewska-Miszuris, Prezes Zarządu, WM Advisory, Wiceprezes CFA Poland
 • Grzegorz Kuczyński, Prezes, Unity Group
 • Beata Faracik, Fundatorka & Prezeska Zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 • Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG, Żabka Polska.

Wśród omawianych zagadnień pojawiły się m.in. następujące:

 1. Jak powiązać wdrożenie ESG z wartościami firmy?
 2. Jaką role w procesie wdrażania ESG odgrywa różnorodność?
 3. Jak kultura może nam pomóc we wdrażania kwestii praw człowieka w całym łańcuch dostaw?
 4. Jak budować zaangażowanie pracowników w oparciu o wartości?
 5. Jeśli mówimy o zaangażowaniu pracowników, to jak ich przekonać, że ESG to nie lista frazesów, które trzeba powtarzać aby dobrze wyglądało ale faktyczna wartość dla interesariuszy?
 6. Co na to inwestorzy, czy ESG jest nową moda czy będzie trwałą zmianą w inwestowaniu?
 7. Jakich narzędzi firmy mogą użyć aby zwiększyć swoją świadomość gdzie są jako organizacja jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka?
 8. Nad kształtowaniem kultury można pracować, jak wygląda taka praca?

Swoistą syntezę poruszanych wątków została zawarta w artykule autorstwa Olgi Petelczyc „Procedury to nie wszystko – jak wpisać ESG w funkcjonowanie firmy, opublikowanym przez Puls Biznesu w dniu 21 czerwca 2021 r. Znajdą go Państwo TUTAJ.

PIHRB w Korei czyli o VUCA i mieście słów kilka

Gdy ponad rok temu zdecydowaliśmy się na wspólną prezentację z Divercity+ podczas 10. The World Human Rights Cities Forum w Korei Południowej, nie sądziliśmy, że jej efektem będzie publikacja o bardziej trwałym charakterze. Chcieliśmy po prostu skonfrontować nasze przemyślenia na temat wyzwań przed jakimi stoją miasta, które w COVID’owej i post-COVID’owej rzeczywistości muszą nauczyć się reagować bardziej zwinnie, muszą zmienić paradygmat VUCA.

Tym bardziej miłą niespodzianką była informacja, że naszą prezentację wybrano do uwzględnienia w publikacji po-konferencyjnej.

W artykule autorstwa Dominiki Sadowskiej (Divercity+) oraz Beaty Faracik (PIHRB) snujemy rozważania dot. „Redefined VUCA as the Urban Response to the Post-COVID Paradigm”. O czym jest artykuł dowiecie się z poniższego abstraktu, zaś z całym tekstem w publikacji – czyli TUTAJ.

Abstrakt:

Over the last months, the acronym VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), describing features defining a majority of modern conflicts, started to be frequently used in reference to the virus-struck world. The panorama caused by the COVID-19 shares many similarities with a VUCA situation. It has had deep impact on the notions of inclusion and
diversity, which had to give space to the priority of security. The pandemic has brought about new sharp divisions and has kept people locked down in households and zones, which started to be defined based on the number of contagions. Safety has replaced development as the main priority in state and urban policies globally. It has been a difficult test for both central and local governments, demanding of them to be agile and adapt quickly to the VUCA conditions.
The authors argue that this new reality requires cities to develop the VUCA Prime response to the discharge of urban functions – a scheme, a direction of action that allows to find oneself in this seemingly unpredictable chaos. It is proposed that each of the main four components of VUCA is counteracted with a corresponding value – Volatility with Vision, Uncertainty with Understanding, Complexity with Clarity and Ambiguity with Agility.”

Nowa publikacja „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”, PIHRB RS 1/2021

Nowa publikacja „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”, PIHRB RS 1/2021

(28.05.2021)
Z satysfakcją oddajemy w ręce czytelników najnowszą pozycję z serii PIHRB Report Series 1/2021 – report „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”.

Raport przygotowany przez dwoje wykładowców Uniwersytetu Islandzkiego, a przetłumaczony i wydany przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu może zaciekawić z co najmniej dwóch podwodów.

Po pierwsze, jest syntetycznym zapisem 10-cio letniego procesu, który był jednocześnie próbą odbudowania zaufania do państwa po kryzysie 2008 r. Jego nowością było zaangażowanie opinii publicznej zarówno w przygotowanie nowelizacji konstytucji, jak i pisanie samego jej tekstu. Narzędziem, które miało pomóc w osiągnięciu tego celu, była nowa forma dialogu oraz umowy społecznej. Islandzcy eksperci, łączący praktyczną znajomość mechanizmów konsultacyjnych z wiedzą akademicką i doświadczeniem, tj. prof. Salvör Nordal, członkini Rady Konstytucyjnej, a następnie jej Przewodnicząca (2011) oraz prof. Jón Ólafsson, szef projektu badawczego „Democratic Constitutional Design”, realizowanego we współpracy z kancelarią Prezesa Rady Ministrów, dzielą się w nim dobrymi praktykami oraz wnioskami i doświadczeniem z organizacji islandzkiego sondażu deliberacyjnego w 2019 r. i całego procesu, czy raczej procesów, które miały miejsce od 2010 r.

Po drugie, raport ten stał się inspiracją do wykorzystania elementów demokracji deliberacyjnej w naszym rodzimym projekcie, „Prawa człowieka i biznes: dialog społeczny post-COVID19”. Inspiracja ta przybrała kształt #deliberaterii: pilotażowych konsultacji społecznych, które już za kilka dni odbędą się w trzech miastach: Częstochowie, Poznaniu i Przemyślu. Będziemy podczas nich rozmawiać na temat praw człowieka w kontekście biznesu i jesteśmy bardzo ciekawi jak sprawdzi się nowa formuła konsultacji. Rekomendacje uczestników zostaną przekazane polskiemu rządowi.

Zapraszamy do lektury!

Raport został opracowany w ramach projektu Aktywni Obywatele – K1m-0457: „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19” realizowanego z dotacji nr K1m/0457 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Publikacja jest do pobrania tutaj – Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”.

PIHRB włącza się w działania na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych

PIHRB włącza się w działania na rzecz rozwoju odpowiedzialnych polityk pracowniczych

28 maja 2021 r. został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, który podpowiada, jakie inwestycje mogą podjąć firmy na rzecz budowania odpowiedzialnych polityk pracowniczych w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przewodnik, w którego opracowaniu uczestniczyła prezeska PIHRB, Beata Faracik, powstał w ramach prac Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę, działającej przy ww. Zespole, a koordynowanej przez PIHRB. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, związków zawodowych, firm i organizacji je zrzeszających, jak i  organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki. Koordynatorem prac nad przewodnikiem było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.  

Firmy społecznie odpowiedzialne i stawiające na długookresową perspektywę rozwoju podejmują działania służące dobrostanowi, zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Jest to szczególnie ważne w postpandemicznej rzeczywistości. Podzielając te wartości, PIHRB włączył się także w działania promujące upowszechnianie odpowiedzialnych polityk pracowniczych na polskim rynku.

Opracowanie pomoże firmom doskonalić swoje procesy w takich obszarach z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, zatrudnienie, warunki pracy i ochrona socjalna, dialog społeczny, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz rozwój i szkolenia w miejscu pracy. Przewodnik zawiera wiele użytecznych wskazówek, bazę dobrych praktyk oraz narzędzie do samooceny. Publikacja wskazuje i zachęca do inwestycji, które budują i rozwijają właściwe relacje pracownicze, zwiększają bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wspierającą równowagę w obszarze praca-życie, podnosząc jakość pracy i zadowolenie pracowników. Dzięki takiej postawie firmy zyskują przewagę konkurencyjną na rynku, łatwiej zdobywają i utrzymują zaangażowanych pracowników, ograniczają koszty wypadków przy pracy i absencji, a ponadto umiejętnie dostosowują się do trendów demograficznych i zmian na rynku pracy oraz zmieniających się oczekiwań pracowników.

Przedsiębiorstwom, które są zainteresowane doskonaleniem swoich polityk i procesów w obszarze pracowniczym, szczególnie polecamy przydatne narzędzia zawarte w „Przewodniku CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy” – uniwersalną bazę dobrych praktyk, którymi dzielą się przedsiębiorstwa zaangażowane w powstanie publikacji oraz narzędzie do samooceny procesów z listą pytań kontrolnych. 

Do pobrania poniżej:

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrownowazonym srodowisku pracy (pobierz)Link otwiera się w nowej karcie

Przyklady odpowiedzialnych praktyk przedsiebiorstw z zakresu pracy (pobierz)Link otwiera się w nowej karcie

Lista kontrolna Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw (pobierz)

PIHRB w Rzeczpospolitej o trendach legislacyjnych i narzędziach

(26.3.2021) Zachęcamy do zapoznania się z dodatkiem Biznes odpowiedzialny w Polsce, który już po raz piąty towarzyszy Rzeczpospolitej w pierwszych dniach wiosny, i który po raz kolejny objęliśmy patronatem PIHRB.

Szczególnej uwadze Państwa polecamy artykuł autorstwa prezeski PIHRB, Beaty Faracik poświęcony najnowszym trendom legislacyjnym i narzędziom, które mogą firmom pomóc się do nowych oczekiwań przygotować.

Zapraszamy na stronę Rzeczpospolitej i do kiosków Ruchu!

Skip to content