PIHRB podpisuje się pod listem do OECD w sprawie Brazylii

PIHRB podpisuje się pod listem do OECD w sprawie Brazylii

Poniżej przedstawiamy fragmenty listu, jaki kilkadziesiąt organizacji społeczeństwa obywatelskiego wystosowało do OECD w związku z rozważanym przyjęciem Brazylii do tej organizacji. Zachęcamy również do zapoznania się z całym listem w wersji oryginalnej.

„Rozważając przyjęcie Brazylii do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie i pracownicy tej organizacji powinni nalegać, by Brazylia wprowadziła znaczące, wymierne i natychmiastowe zmiany w podejściu do środowiska, klimatu i ludności rdzennej. Osiągnięcie szerokiej i trwałej poprawy w tych obszarach powinno być podstawowym warunkiem przystąpienia Brazylii do OECD.

[…]

My, sygnatariusze tego listu, […] wzywamy do uważnej oceny brazylijskiej polityki klimatycznej, środowiskowej, istniejących procesów oraz ich rezultatów.

Należy domagać się [od Brazylii] przeprowadzenia procesu należytej staranności, w skład którego wchodziłyby oceny niezależnych stron trzecich […]

Należy również przeprowadzić konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim, ludnością rdzenną i obrońcami lasów, których życie zostało zagrożone.

Mamy nadzieję, że Brazylia będzie mogła przystąpić do OECD […], ale nie należy się spieszyć z tym procesem.”

Przeczytaj cały LIST w wersji oryginalnej.

Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022. Zobacz agendę i zarejestruj się!

Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022. Zobacz agendę i zarejestruj się!

Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu to 5 dni (24-28.10.2022) prelekcji, spotkań oraz warsztatów, mających pomóc każdemu lepiej zrozumieć czym jest ESG, CSR oraz jaką rolę odgrywa koncepcja zrównoważonego rozwoju w biznesie. PIHRB ma przyjemność być jednym z Partnerów TOB 2022.

Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem w biznesie zyskują coraz większe zainteresowanie, co – z kolei – wynika z rosnącej świadomości społeczeństwa oraz szukania nowych – lepszych systemów funkcjonowania przedsiębiorstw. Odpowiedzialne praktyki nie są już jedynie działaniami wizerunkowymi, a firmy stosujące je na co dzień udowadniają, że da się pogodzić rozwój z poszanowaniem dla ludzi i środowiska, co pozytywnie odbija się na wynikach finansowych. Ze względu na nowe wymagania legislacyjne  obejmujące coraz większą liczbę spółek i organizacji, raportowanie kwestii ESG staje się dla nich nieuniknionym prawnym obowiązkiem. Z drugiej strony prezentacja takich działań stała się niezwykle ważnym kryterium oceny dla inwestorów, gdyż te wyniki pokazują im m. in. stabilność, a zarazem potencjał do rozwoju firm.

Agenda TOB2022 przestawia się w następująco:

  • 24.10. [poniedziałek]: Strategia i zrównoważone finansowanie
  • 25.10. [wtorek]: Raportowanie ESG
  • 26.10 [środa]: Ryzyka klimatyczne i wyzwania dotyczące bioróżnorodności
  • 27.10 [czwartek]: Kryteria społeczne w ocenie i praktykach spółek
  • 28.10 [piątek]: Centra kompetencyjne ESG w spółce i rola menedżera ESG

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji znajdziesz na stronie: https://tob2022.csrinfo.org/

TOB2022 po raz ósmy organizowany jest przez firmę doradczo-edukacyjną CSRinfo, która 15 rok zajmuje się zarządzaniem zrównoważonym biznesem & ESG.

Patroni Honorowi: UN Global Compact, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Ministerstwo Finansów, Giełda Papierów Wartościowych, Główny Urząd Statystyczny

Partnerzy Tygodnia: Polish- British Chamber of Commerce, Business Center Club, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polsko-Francuska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Pracodawcy RP, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Związek Banków Polskich, AIPMA CIMA, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, PZFD Polski Związek Firm Deweloperskich, Centrum PISOP, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Association of Chartered Certified Accountants, The Netherlands-Polish Chamber of Commerce, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Przedsiębiorstwo Fair Play, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Karta Różnorodności, Fairtrade Polska

Patroni medialni: As Biznesu, My Company, ICAN Institute, Proto.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, Instytut Monitorowania Mediów, Audycja Bizon – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, Mediaplanet

 

Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Rusza kampania „Justice is everybody’s business”. W Brukseli stanęła „waga sprawiedliwości”.

Rusza kampania „Justice is everybody’s business”. W Brukseli stanęła „waga sprawiedliwości”.

Przed budynkiem Justus Lipsius w Brukseli aktywiści ustawili wczoraj (06.09.2022) „wagę sprawiedliwości”, aby wezwać do zagwarantowania sprawiedliwości osobom poszkodowanym przez biznes w wyniku naruszeń praw człowieka i środowiska. Wezwanie skierowane jest do dyplomatów zbierających się na posiedzeniu Rady dotyczącym projektu Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD)

Akcja ta zapoczątkowała kampanię „Justice is everybody’s business” prowadzoną przez ponad 100 organizacji społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych, na rzecz silnego prawa UE, które pozwoli pociągnąć przedsiębiorstwa do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka i środowiska.

Claudia Saller, dyrektorka European Coalition for Corporate Justice powiedziała: „Dominujący model biznesowy: 'zysk jest królem’ zabija naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Kiedy ludzie zjednoczą się jako przeciwwaga tego modelu, możemy przechylić szalę władzy. W przeciwnym razie przywódcy UE będą słuchać tylko tego, co mówią im wielkie korporacyjne lobby.”

PIHRB, należący do sieci organizacji pozarządowych zgromadzonych w ECCJ, przyłącza się do tego apelu i wzywa dyplomatów reprezentujących polski rząd (Kancelaria Prezesa Rady MinistrówMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) do aktywnego zabiegania o jak najlepsze, najsilniejsze prawo chroniące obywateli w Polsce i na świecie przed nadużyciami ze strony korporacji.

Zdjęcia: Friends of the Earth Europe

Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
PIHRB sygnatariuszem listu otwartego w sprawie należytej staranności biznesu w rejonach konfliktu

PIHRB sygnatariuszem listu otwartego w sprawie należytej staranności biznesu w rejonach konfliktu

Nowa dyrektywa UE w sprawie obowiązkowych zasad należytej staranności dla przedsiębiorstw (CSDDD) nie zwraca wystarczającej uwagi na ryzyko występujące na obszarach dotkniętych konfliktami i innych obszarach wysokiego ryzyka.

Wiele firm, których główna siedziba znajduje się w UE, prowadzi swoją działalność na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka. Naraża je to na wysokie ryzyko wzięcia udziału w poważnych naruszeniach  praw człowieka i łamaniu międzynarodowego prawa humanitarnego.

UE musi zapewnić większą zgodność swojej polityki z Wytycznymi ONZ, które wymagają od państw i przedsiębiorstw, aby działając na tych obszarach, zachowywały podwyższoną, uwzględniającą konflikty, należytą staranność.

Niniejszym informujemy, że Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu  wraz z innymi organizacjami i ekspertami akademickimi specjalizującymi się w dziedzinie biznesu, konfliktów i praw człowieka, podpisał się pod listem otwartym, wzywającym do zmian.

Read open letter.

Zdjęcie w nagłówku: Konrad Ciężki, Pexels
Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Skip to content