Podsumowanie roku 2022

Podsumowanie roku 2022

Szanowni Państwo, 
W nowy rok wchodzimy bogatsi o ważne doświadczenia, dokonania i przemyślenia wynikające m.in. z działań w bardzo dla nas intensywnym, ale i satysfakcjonującym roku 2022. Oto ich przegląd:

 • Wojna w Ukrainie. Nie da się nie zacząć od niej. Szokująca agresja Rosji na naszych wschodnich sąsiadów 24 lutego 2022 r. rzuciła cień na wszystkie nasze działania. Oprócz aspektu osobistego (mamy na Ukrainie przyjaciół i bliskich współpracowników), ważny był dla nas oczywiście aspekt biznesu i praw człowieka w kontekście konfliktu zbrojnego. Wojna brutalnie odsłoniła słabości systemu prawnego, który ma chronić ludzi, a który pozwala firmom wykorzystywać wojnę na swoją korzyść. Oto nasze najważniejsze działania w tym zakresie:
  • Oświadczenie wydane w reakcji na wojnę rozpoczętą przez Rosję na Ukrainie: „Zjednoczeni z Ukrainą”.
 • Współorganizacja webinarium realizowanego przez Ukraiński Narodowy Uniwersytet Prawa im. Jarosława Mądrego : „Business conduct in times of war”.
 • Zaangażowanie w działania wspierające pracowników naukowych z Ukrainy.
 • Udział w webinarze „Rapid response session on BHR in the Ukrainian conflict”, zorganizowanym przez Essex Law School na University of Essex, UK.
 • Udział w dyskusji panelowej„War economies, human rights and responsible business practices: Recent challenges from Ukraine, Russia, and beyond”, zorganizowanym przez Nova University w Ljubljanie.
 • Dołączenie do grona sygnatariuszy listu otwartego w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w rejonach konfliktu.
 • Dołączenie do grona sygnatariuszy deklaracji B4Ukraine.
 • Finał projektu Prawa Człowieka i Biznes – dialog społeczny post-COVID 19. Projekt, który toczył się głównie w 2021 r., a którego częścią były m.in. pilotażowe konsultacje w miastach (tzw. #deliberaterie) dotyczące kluczowych kwestii z obszaru biznesu i praw człowieka, a przede wszystkim działania związane z konsultacjami i koordynacja uwag organizacji społeczeństwa obywatelskiego do projektu 2. Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. Biznesu i praw człowieka, zakończył się seminarium w dniu 10 stycznia 2022 r., obejmującym zagadnienie partycypacji młodzieży.
 • CEE & Central Asia Summer Academy on Human Rights and Business. Pierwsza edycja “Letniej Akademii Praw Człowieka i Biznesu”, tak potrzebna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej jest naszą dumą i chlubą. Możliwy dzięki grantowi – projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – i współorganizowany z Ukraińskim Norodowym Uniwersytetem Prawa im. J. Mądrego w Charkowie pięciodniowy, intensywny kurs z zakresu praw człowieka i biznesu, zgromadził grono wyśmienitych teoretyków i praktyków oraz świetną i niezwykle geograficznie zróżnicowaną (10 krajów) grupę osób uczestniczących. Zasadniczą część Akademii ukończyło 27 osób. Wyróżnieniem i uznaniem naszego dotychczasowego dorobku eksperckiego było przyjęcie naszego zaproszenia do współpracy przy Summer Academy przez Global Business Initiative for Human Rigths, ICRCUNDP.  Program oraz informacje o ekspertach są dostępne na stronie Akademii. Warto dodać, że projekt nadal trwa. Absolwentki i Absolwenci, którzy zdecydowali się na napisanie prac w postaci studium przypadku wciąż pracują nad nimi pod okiem tutorów – wiodących ekspertów na świecie w zakresie praw człowieka. Czeka nas również konferencja podsumowująca, o szczegółach której będziemy oczywiście informować.
  • Akademia, dostępna wyłącznie dla zakwalifikowanych uczestników, była uzupełniona o serię tematycznych webinariów otwartych dla każdego. Wciąż można je obejrzeć.
 • “Letnia Akademia”, choć sama w sobie jest już dużym przedsięwzięciem, realizowana jest w ramach większego projektu pt.: Latarnicy – Sieć Współpracy na rzecz Praw Człowieka w Biznesie. W realizację projektu zaangażowani są – obok PIHRB, jako lidera – także partnerzy z Ukrainy: Ukraiński Narodowy Uniwersytet Prawa im. Jarosława Mądrego w Charkowie i z Islandii: Stowarzyszenie Alda oraz Rzecznik Praw Dziecka. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Ważną częścią projektu były:
 • Wizyta studyjna na Islandii. Informację na jej temat można przeczytać tutaj.
 • Webinarium z podsumowaniem współpracy i wnioskami nt. kooperacji biznesu z NGOsami.
  • Raport „Transparency, Codes of Ethics and the Relationship Between NGOs and Business”, który w tej chwili jest w redakcji i wkrótce zostanie opublikowany.
 • Publikacje i Raporty
  • Premiera angielskiej i rosyjskiej wersji publikacji „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”, która w j. polskim ukazała się w czerwcu 2021 r. Link do webinarium promującego publikację znajduje się tutaj. Przeczytaj również więcej na stronie Center for International Business Enterprise.
  • Nasz tekst dot. podwyższonej należytej staranności w zakresie praw człowieka w czasie wojny został opublikowany w raporcie „Biznes i prawa człowieka – czas globalnych przemian” pod redakcją dr hab. Marcina Kilanowskiego, wydanym przez Global Compact Network Poland.
  • Prezentacja „UNDP Scoping Study findings on the Implementation of UNGPs in Eastern Europe and Central Asia” wraz z Addendum podczas regionalnego forum ONZ. Publikacja ukaże się w 2023 r. Więcej w naszej sekcji: Prezentacje i wystąpienia eksperckie.
 • Udział w wydarzeniach. Nie mogło nas zabraknąć na ważnych światowych i krajowych forach, które są okazją do wymiany poglądów, prezentowania raportów i stawiania nowych celów dla umocnienia praw człowieka. Oto kilka z nich:
 • Działania rzecznicze w 2022 r. skupiały się głównie wokół Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ten wielowątkowy dokument przechodził w 2022 r. przez negocjacje w Radzie, by na przełomie roku wejść w fazę głosowania nad poprawkami do pierwotnego projektu Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim. Dla nas istotne było to, aby w dyskusji nad kształtem dyrektywy bardzo wyraźnie wybrzmiał głos i stanowisko społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczyliśmy i organizowaliśmy spotkania i webinaria, pisaliśmy listy, wysyłaliśmy analizy i oficjalne stanowiska. Oto wybrane działania w tym zakresie:

Jak zawsze staramy się być na bieżąco i zgodnie ze swoją misją, działać na rzecz przestrzegania praw człowieka poprzez działania eksperckie, rzecznicze, edukacyjne m.in. w oparciu o krajowe i międzynarodowe sieci ekspertów. W 2023 r. planujemy m.in.  kontynuację działań związanych z rzecznictwem dot. CSDDD. Dziękujemy, że jesteś z nami!

 

 

Panie ministrze, proszę zagłosować na „TAK”

Panie ministrze, proszę zagłosować na „TAK”

Już w najbliższy czwartek, 1 grudnia, prawdopodobnie zakończy się pierwsza runda negocjacji w sprawie Dyrektywy CSDD (Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Piszemy „prawdopodobnie”, bo wszystko zależeć będzie od głosowania ministrów, którzy przyjadą na spotkanie COMPET (Rada ds. konkurencyjności).

Tekst w negocjowanym obecnie kształcie z pewnością nie jest marzeniem społeczeństwa obywatelskiego, ale uważamy, że powinien zostać przyjęty i poddany dyskusjom na dalszych etapach legislacyjnych. Blokowanie go teraz może bardzo negatywnie odbić się na kształcie przyszłej dyrektywy.

Dlaczego to jest tak ważne? Choć nazwa dyrektywy bezpośrednio na to nie wskazuje, ten projekt Komisji Europejskiej na długo zdefiniuje podejście do ochrony PRAW CZŁOWIEKA oraz stworzenia mechanizmów naprawczych w przypadku ich łamania. Dokładnie z tego powodu społeczeństwo obywatelskie w całej Europie uważnie śledzi rozwój prac nad tym dokumentem.

50 organizacji SO skierowało wczoraj list to właściwych ministrów, którzy spotkają się na czwartkowych negocjacjach. Załączamy treść listu poniżej.
Można również zapoznać się z angielską wersją listu opublikowaną przez European Coalition for Corporate Justice.

 

Inwestorzy chcą ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD

Inwestorzy chcą ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD

142 sygnatariuszy (reprezentujących aktywa wartości około 1,5 biliona USD ) z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji Europejskiej dotyczący Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) oraz jej cel, jakim jest zakotwiczenie kwestii praw człowieka i ochrony środowiska w działalności i w ładzie korporacyjnym spółek.

PIHRB sygnatariuszem deklaracji B4Ukraine

PIHRB sygnatariuszem deklaracji B4Ukraine

B4Ukraine to koalicja ukraińskich i międzynarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego zjednoczonych wokół wspólnego celu: zablokowania dostępu do zasobów ekonomicznych i finansowych umożliwiających rosyjską agresję. „Uznajemy i z zadowoleniem przyjmujemy kroki prywatnych przedsiębiorstw zmierzające do wycofania swojego biznesu z Rosji. Jednocześnie uważamy, że można
i trzeba zrobić więcej, aby zapewnić, że dochody firm nie będą wspierać brutalnej napaści Rosji na Ukrainę i okrucieństw wobec ludności cywilnej.” – czytamy na stronie internetowej Home | B4Ukraine (businessforukraine.info)

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, wraz z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, podpisał DEKLARACJĘ, która oprócz poparcia dla ww. celów, jest również apelem do społeczności biznesowej o wspieranie narodu i integralności terytorialnej suwerennej, demokratycznej Ukrainy poprzez przestrzeganie wezwań i oczekiwań zawartych w dokumencie i związanych z nim wytycznych.

Sygnatariusze Deklaracji wzywają firmy, które zakończyły lub zawiesiły swoje działania biznesowe i relacje z Rosją, aby dotrzymały tych zobowiązań do czasu przywrócenia suwerenności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową
i pociągnięcia do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne oraz zniszczenie ukraińskiej infrastruktury i własności. Firmy, które jeszcze nie zakończyły lub nie zawiesiły swoich operacji są wezwane, aby zrobiły to natychmiast, dopóki nie zostaną spełnione wyżej wymienione warunki.

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na: Home | B4Ukraine (businessforukraine.info)

Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu

Nowe prawo unijne. Czy powstrzyma nadużycia firm? Omówienie

Zbyt wiele przedsiębiorstw na całym świecie wyzyskuje ludzi i planetę dla własnych korzyści. Ich działania  doprowadziły do załamania klimatu i bioróżnorodności, łamania praw pracowników i praw związków zawodowych, pracy przymusowej i pracy dzieci, rosnącego ubóstwa, a także zabójstw ekoaktywistów i obrońców praw człowieka. Musimy działać natychmiast. Wiele krajów europejskich już wprowadza ustawodawstwo, aby uczynić biznes odpowiedzialnym za tego typu nadużycia, a Unia Europejska przygotowuje własną propozycję w tym zakresie.

Doradobet: Un Mundo de Apuestas Sin Límites

¿Te apasiona el mundo de las apuestas? ¿Estás buscando un lugar donde puedas disfrutar de una amplia variedad de opciones sin límites? Entonces, ¡no busques más! En este artículo, te presentaremos a Doradobet, un emocionante mundo de apuestas que te llevará a otro nivel de diversión y emoción. Doradobet es un sitio web de apuestas en línea que ofrece una amplia gama de opciones, desde apuestas deportivas hasta juegos de casino, todo en un solo lugar. ¡Prepárate para sumergirte en un universo de posibilidades ilimitadas y descubrir una experiencia única en el mundo de las apuestas!

En este artículo, exploraremos las características principales de Doradobet, desde su interfaz fácil de usar hasta sus increíbles bonificaciones y promociones. También analizaremos la amplia selección de deportes y juegos de casino disponibles, así como las opciones de apuestas en vivo que te permitirán disfrutar de la emoción de las apuestas en tiempo real. Además, discutiremos la seguridad y confiabilidad de Doradobet, brindándote la tranquilidad de que tus datos personales y transacciones estarán protegidos en todo momento. Si estás listo para descubrir un mundo de apuestas sin límites, ¡continúa leyendo y prepárate para una experiencia emocionante e inolvidable con Doradobet!

Explorando la plataforma de Doradobet: Todo lo que necesitas saber sobre su funcionamiento y características

Doradobet es una plataforma de apuestas en línea que ofrece un mundo de posibilidades sin límites. Aquí, los jugadores pueden disfrutar de una amplia variedad de opciones de apuestas, desde deportes populares como fútbol, baloncesto y tenis, hasta juegos de casino emocionantes como tragamonedas, póker y ruleta. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, los usuarios pueden acceder a todas estas opciones con solo unos clics.

Además de su amplia gama de opciones de juego, Doradobet también se destaca por su seguridad y confiabilidad. Aquí, los jugadores pueden estar seguros de que sus datos personales y transacciones están protegidos, gracias a las estrictas medidas de seguridad implementadas. Asimismo, el equipo de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar asistencia y resolver cualquier duda o problema que los jugadores puedan tener. En Doradobet, la diversión y la emoción están garantizadas, así que no esperes más y únete a la acción aquí mismo.

Las ventajas de apostar en línea con Doradobet: Comodidad, seguridad y variedad de opciones

Doradobet es una plataforma de apuestas en línea que ofrece a sus usuarios un mundo de posibilidades y emociones sin límites. Con una amplia variedad de deportes y eventos para apostar, los jugadores pueden disfrutar de una experiencia única y emocionante desde la comodidad de su hogar. Ya sea que te guste el fútbol, el tenis, el baloncesto o cualquier otro deporte, Doradobet tiene algo para todos los gustos.

Una de las principales ventajas de Doradobet es su interfaz intuitiva y fácil de usar. Los usuarios pueden navegar por la plataforma de manera sencilla y encontrar rápidamente los eventos en los que desean apostar. Además, Doradobet ofrece una amplia gama de opciones de apuestas, desde apuestas simples hasta apuestas combinadas y en vivo, lo que permite a los jugadores personalizar su experiencia de juego de acuerdo a sus preferencias.

En Doradobet, la seguridad y confidencialidad de los jugadores son una prioridad. La plataforma se encuentra respaldada por sistemas de encriptación avanzados que garantizan la protección de los datos personales y financieros de los usuarios. Además, Doradobet cuenta con un equipo de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar asistencia y resolver cualquier duda o inconveniente que los jugadores puedan tener. Descubre un mundo de apuestas sin límites en Doradobet.

Estrategias y consejos para maximizar tus ganancias en Doradobet: Aprende a apostar de manera inteligente y eficiente

Doradobet es una plataforma de apuestas en línea que te ofrece un mundo sin límites para disfrutar de tus juegos favoritos. Con una amplia variedad de opciones, Doradobet te brinda la oportunidad de apostar en deportes, jugar en el casino y participar en juegos de lotería, todo desde la comodidad de tu hogar.

En Doradobet, encontrarás una selección extensa de deportes en los que podrás apostar, desde fútbol y baloncesto hasta tenis y carreras de caballos. Además, podrás acceder a una gran variedad de juegos de casino, como tragamonedas, ruleta y blackjack, con la emoción de estar jugando en un casino real. También podrás probar suerte en las loterías más populares del mundo, con la posibilidad de ganar grandes premios.

Con Doradobet, disfrutarás de una experiencia de apuestas en línea segura y confiable. La plataforma cuenta con las últimas medidas de seguridad para proteger tus datos personales y financieros. Además, su equipo de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para resolver cualquier duda o inquietud que puedas tener. Únete a Doradobet y descubre un mundo de apuestas sin límites.

El impacto de Doradobet en la industria de las apuestas: ¿Cómo ha revolucionado este sitio el mundo de las apuestas en línea?

En Doradobet, te invitamos a adentrarte en un mundo de apuestas sin límites. Nuestra plataforma ofrece una amplia variedad de opciones para que disfrutes de la emoción de apostar en tus deportes favoritos, jugar en el casino y probar tu suerte en los juegos de azar. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, podrás acceder a toda la acción desde la comodidad de tu hogar o en cualquier lugar donde te encuentres.

En Doradobet, la diversión nunca se detiene. Podrás elegir entre una amplia gama de deportes, desde fútbol hasta baloncesto, tenis, carreras de caballos y mucho más. Además, nuestro casino virtual te brinda la oportunidad de jugar a tus juegos favoritos, como las tragamonedas, el blackjack, la ruleta y el póker. También ofrecemos emocionantes juegos de azar, como el bingo y el keno. Con promociones y bonificaciones especiales, siempre tendrás la oportunidad de aumentar tus ganancias. ¡Únete a Doradobet y descubre un mundo lleno de emoción y posibilidades infinitas!

La experiencia del usuario en Doradobet: Opiniones de jugadores y testimonios reales sobre la plataforma y su servicio.

Doradobet es una plataforma de apuestas en línea que ofrece a los usuarios un mundo de posibilidades sin límites. Con una amplia variedad de juegos y eventos deportivos para apostar, Doradobet se destaca como una opción confiable y emocionante para los amantes de las apuestas. Ya sea que prefieras los juegos de casino, las apuestas deportivas o el póker en línea, Doradobet tiene todo lo que necesitas para disfrutar de una experiencia de apuestas única y emocionante.

Con una interfaz fácil de usar y un diseño intuitivo, Doradobet permite a los usuarios navegar por su extenso catálogo de opciones de apuestas sin complicaciones. Además, cuenta con un equipo de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar asistencia y resolver cualquier duda o problema que puedas tener. Doradobet también ofrece promociones y bonificaciones especiales, lo que brinda a los usuarios la oportunidad de maximizar sus ganancias y disfrutar de una experiencia aún más gratificante. No importa si eres un principiante o un apostador experimentado, Doradobet te ofrece un mundo de apuestas sin límites para que puedas disfrutar al máximo de tu pasión por el juego. ¡Únete a la emoción de Doradobet y comienza a ganar hoy mismo!

En conclusión, Doradobet es la plataforma perfecta para los amantes de las apuestas en línea que buscan una experiencia sin límites. Con una amplia variedad de deportes y juegos de casino para elegir, así como bonificaciones y promociones emocionantes, Doradobet ofrece una experiencia de apuestas incomparable. Además, su interfaz fácil de usar y su atención al cliente de primera clase aseguran que los usuarios tengan una experiencia fluida y satisfactoria. No importa si eres un principiante o un apostador experimentado, Doradobet tiene todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de tus apuestas. ¡Únete a la emoción y descubre un mundo de apuestas sin límites en Doradobet!

Koalicja europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego opracowała materiał prasowy, zawierający informacje oraz argumenty dotyczące projektu legislacyjnego Komisji Europejskiej – dyrektywy w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego, w myśl, której korporacje będą ponosić odpowiedzialność za swoje nadużycia.

Wspomniane nowe ustawodawstwo będzie przedmiotem ożywionej debaty, ponieważ rządy krajów członkowskich UE wykazują różną wolę działania w tym obszarze, pomimo ogromnego poparcia dla dyrektywy ze strony obywateli. Tymczasem lobby korporacyjne mobilizuje się w wysiłkach mających na celu osłabienie tej propozycji na każdym kroku, zarówno w oczach opinii publicznej, jak i w kuluarowych dyskusjach.

#Tak było w 2020…

#Tak było w 2020…

Rok 2021 już się powoli 'rozkręca’ ale zanim zaczniemy Was zapraszać do udziału w zaplanowanych na 2021 r. webinariach i wydarzeniach, czas na skrótowe podsumowanie minionego roku.

Na początek analizy, raporty i artykuły:

W 2020 r. zakończyły się także prace nad poradnikiem dla biznesu – zawierającym konkretne narzędzia – wypracowanym w w szerokim gronie interesariuszy w ramach Grupy Roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę przy MFFIPR, którą mieliśmy przyjemność i wyzwanie koordynować:

Download images

Wsparliśmy ekspercko także opracowanie dwóch publikacji The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), tj. „Normative Framework Guide – Responsibility of Businesses Concerning Human Rights, Labour Exploitation and Human Trafficking” oraz „Navigating through your supply chain. Toolkit for prevention of labour exploitation and trafficking.

Byliśmy także obecni w prasie branżowej i na portalach dedykowanych problematyce odpowiedzialnego biznesu:

Ponadto, prezeska PIHRB, Beata Faracik, która na co dzień jest członkiem panelu redaktorskiego sekcji Developments in the fieldBusiness and Human Rights Journal, została jedną z redaktorów wydania specjalnego Business and Human Rights Journal (Cambridge University Press) planowanego na rok 2023, a dedykowanego sytuacji i wyzwaniom w obszarze biznesu i praw człowieka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencje i warsztaty

Choć brakowało nam bezpośredniego kontaktu, pozytywną stroną ograniczeń było to, że wersja online różnych wydarzeń znacznie „skróciła” odległości a wnioski oraz rekomendacje z naszych analiz i opracowań dot. tego warto zmienić by świat biznesu był bardziej przyjazny ludziom, miały okazję wybrzmieć nie tylko w Polsce ale i innych krajach UE, Ukrainie, Meksyku czy Korei.

Przedstawiliśmy je bowiem m.in. :

 • na sesji trzech komisji Parlamentu Europejskiego (DROI, JURI, INTA) poświęconej regulacjom z zakresu należytej staranności w obszarze praw człowieka, gdzie zaprezentowano wspólną analizę PIHRB i Uniwersytetu w Erlangen pt. „Human Rights Due Diligence Legislation – Options for the EU. Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence” (Bruksela, 22.06.2020);
 • w ramach Conference Roundtable na 6th Global Business and Human Rights Conference, (Monterey, Meksyk, 4.09.2020);
 • na IV Kharkiv International Legal Forum – Business and Human Rights Forum organizowanym przez Uniwersytet im. J. Mądrego w Charkowie wraz z partnerami m.in. PIHRB, Charków, (Ukraina, 23-24 września 2020), które zyskało już status regionalnego wydarzenia;
 • na World Human Rights Cities Forum 2020 w Gwangju Metropolitan City, Korea Południowa gdzie zaprezentowaliśmy wspólnie z Divercity+ artykuł pt. „Redefined VUCA as the urban response to the post-COVID paradigm” (Gwangju, Korea Południowa, 8.10.2020);
 • na 1st Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia, organizowanym przez UNDP I OHCHR (Istanbul/Kijów, 23-25.11.2020) gdzie głosy naszych ekspertek wybrzmiały zarówno w panelu dotyczącym gender oraz panelu dot. przeciwdziałania pracy przymusowej i handlowi ludźmi w EŚW;
 • podczas konferencji organizowanej przez Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu z okazji 20-lecia zapewniania przez Sieć KPK OECD dostępu do środków zaradczych (Warszawa, 3.12.2020);
 • w ramach MFF Watch Docs 2020 zabraliśmy głos w debacie online na temat tego kto rządzi rozmową o ekologii?

… i pewnie jeszcze sporo by wymieniać.

Zorganizowaliśmy też webinar z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicielki MFFIPR oraz wiceprezesa PIHRB pt. „Razem przeciwko łamaniu praw człowieka. Krajowy Plan Działania dot. Biznesu i Praw Człowieka – co dalej?” (2 lipca 2020 r.), poświęcony m.in. efektywności wdrażenia aktualnego Krajowego Planu Działań dot. Biznesu i Praw Człowieka (dalej KPD) i tego jakie kwestie powinny zostać ujęte w 2. KPD na 2021-2024. Webinar był też okazją do oficjalnej prezentacji raportu PIHRB Report Series 1/2020 „Podstawowa analiza obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw.”

Współorganizowaliśmy m.in.:

 • Seminarium pt. „Zrównoważone zamówienia publiczne jako element społecznej odpowiedzialności uniwersytetów” zorganizowane przez Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” we współpracy z IGO i „Le Monde Diplomatique edycja polska” wraz ze współorganizatorami – PIHRB, UP im. KEN w Krakowie i Electronics Watch (18 czerwca 2020)
 • Warsztat „Identyfikacja i zapobieganie pracy przymusowej – narzędzia dla firm” zorganizowany we współpracy przez MFFIPR, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Grupę Roboczą ds. relacji z osobami świadczącymi pracę. Nagranie jest dostępne na YouTube (Warszawa, 28.10.2020)
 • Sesję dotyczącą praw człowieka w biznesie w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach Forum ONZ nt. Biznesu i Praw Człowieka. Sesję współorganizowaliśmy z UN OHCHR oraz Uniwersytetem im. J. Mądrego w Charkowie (ONZ, Genewa, 18.11.2020).

Przyczyniliśmy się do powstania Central & Eastern European Business & Human Rights Association, które mamy nadzieję, zapoczątkuje silną współpracę i peer-to-peer learning w regionie.

Zainspirowałyśmy i wspierałyśmy wraz z Divercity+ tzw. D&I Roundtable, a także kolejną edycję wieloczłonowego projektu ELSA Poland „Right2Be Forum, jako mocno zaangażowany w to działanie wyłączny patron merytoryczny.

Wreszcie, już w grudniu nasza ekspertka prowadziła warsztaty dla pracowników OBWE na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi i pracy przymusowej poprzez odpowiedzialne zamówienia publiczne (podziękowania dla dr Agata Rudnicka-Reichel za wsparcie w warstwie interaktywnej!), oraz opracowała we współpracy ze Zrinka Percic dodatkowy moduł szkoleniowy.

A przed nami ciekawy i oby też przyjazny 2021 🙂

Skip to content